16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dom naroda

8. 4. 2021
objavljeni podaci: 8. 4. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o vrhovnom sudu BiH, br.: 02-50-6-467/21 od 22.2.2021. - Prvi krug