16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dom naroda

8. 4. 2021
objavljeni podaci: 8. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o imenovanju Dragana Bilića, Radomira Pašića i Envera Bibanovića za članove Ureda za razmatranje žalbi BiH u Filijali Banja Luka, stručnjake upravnog prava i/ili upravnog postupka, br.: 01,02-50-16-279-4/21 od 12.3.2021. - Prvi krug