16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dom naroda

8. 4. 2021
objavljeni podaci: 8. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o izvještaju o provedenoj reviziji učinka o temi: “Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, br.: 02,02/03-16-1-2553/20 od 31.12.2020. - Prvi krug