16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dom naroda

8. 4. 2021
objavljeni podaci: 8. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o izvještaju o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije DN PS BiH za 2020. godinu - Prvi krug