16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dom naroda

8. 4. 2021
objavljeni podaci: 8. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o prijedlogu zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, br.: 01,02-02-1- 478/21 od 23.2.2021. (prvo čitanje) - Prvi krug