16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dom naroda

8. 4. 2021
objavljeni podaci: 8. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o proceduri da li će se Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku - Zahtjev delegata Denisa Bećirovića i Zlatka Miletića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH po hitnom postupku, u skladu s čl. 124. Poslovnika Doma naroda, br.: 02-02-1-483/21 od 23.2.2021. - Prvi krug