18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

30. 3. 2021
objavljeni podaci: 30. 3. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Zukana Heleza kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, do prve aprilske sjednice PD PS BiH, dostavi najmanje jedan zakon Kolegiju PD PS BiH i uvrsti ga na prvu aprilsku sjednicu, te da do kraja tekuće godine na svaku narednu sjednicu PD PS BiH dostavi najmanje po jedan zakon iz oblasti 14 prioriteta koje je Evropska komisija stavila kao prioritet pred vlasti BiH, br.: 01-50-1-415/21 od 16.2.2021.- Glasanje o modifikovanoj poslaničkoj inicijativi - Prvi krug