18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

30. 3. 2021
objavljeni podaci: 30. 3. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena KZ BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH za 2020., br.: 05/6-50-15-487/21 od 24.2.2021. - Glasanje o usvajanju izvještaja, uz preporuku navedenu u izvještaju Informacija Agencije za javne nabavke BiH, br.: 01-50-1-513/21, veza: 01-50-1-15-17/21 od 3.3.2021., i Informacija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, br.: 01-50-1-513/21, veza: 01-50-1-15-17/21 od 5.3.2021. (po zaključku Predstavničkog doma sa 17. sjednice, održane 25. 2. 2021)