7. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

2. 3. 2021
objavljeni podaci: 2. 3. 2021

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege delegati, cijenjeni prisutni predstavnici Vijeća ministara, poštovani predstavnici medija srdačno vas pozdravljam i otvaram 7. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici prisustvuje 14 delegata – od kojih je 5 iz bošnjačkog naroda, 4 iz hrvatskog i 5 iz srpskog naroda. Gospodin Dragan Čović je iz oporavdanih razloga odsutan sa ove sjednice. Za 7. hitnu sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 0l,02-02-1-489/21 od 26.02.2021. godine; 3. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02- 02-1-498-2/21 od 26.02.2021. godine. Ovo je usaglašeni dnevni red Kolegija Doma naroda. Da li se neko javlja za riječ, ima li prijedlog za izmjene i dopune dnevnog reda? Gospodin Bećirović se javlja, izvolite Bećiroviću.
Zahvaljujem. Dame i gospodo, poštovani predsjedavajući današnja hitna sjednica i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH sazvana je zbog dramatične situacije u vezi sa vakcinisanjem građanki i građana BiH. Jedina smo država koja nema vakcine, čak su vakcine nabavile i najsiromašnije zemlja Afrike i Azije, a BiH to nije učinila. Na ovakav crni scenario upozoravao sam ovdje u Domu naroda sredinom prošle godine i zato sam prošle godine predložio dva konkretna zakona koji su predviđali formiranje ministarstva zdravstva BiH. Nažalost, sve ono o čemu sam govorio i o čemu sam upozoravao i ovdje na sjednici Doma naroda se obistinilo, očigledno je da ozbiljne adrese u Evropi i svijetu ne shvataju ozbiljno 13 nepovezanih i komplikovanih ministarstava zdravstva u jednoj državi BiH. To je vrlo jasna poruka koja nam stiže iz Evrope i svijeta, zato mislim da je krajnje vrijeme da se prestane ovdje kriti iza otrcane floskule o tome kako je riječ o prenosu nekih nadležnosti. BiH je država bila, jeste, zauvijek će biti država, a naš zadatak bi trebao da zaštitimo zdravlje ljudi u cijeloj toj državi, da omogućimo ljudima da ima efikasnu vlast koja će biti u stanju da zaštiti zdravlje ljudi. U pitanju je, dakle, jedna vrlo ozbiljna tema i zato ja danas u skladu sa našim Poslovnikom ponovo predlažem da krenemo u pravcu formiranja ministarstva zdravstva BiH. Vrijeme je da progovorimo ovdje o tim ozbiljnim pitanjima. Zašto? Mi nemamo državno ministarstvo zdravstva, ali zato imamo 13 nepovezanih ministarstava zdravstva, 13 ministarstava u jednoj državi propisuje različite mjere koje su potpuno nekada dijametralno različite, ljudi više ne znaju kako da se ponašaju u pojedinim dijelovima BiH, 13 ministarstava različito određuju kad je negdje policijski čas, a kad nije, 13 ministarstava određuju da li djeca idu u školu ili ne idu u pojedinim dijelovima zemlje, pa u jednim djeca idu u školu, u drugim ne idu, negdje idu ponekad, 13 ministarstava različito propisuju da li ljudi nose maske, pa u jednom
Kolega Bećiroviću, isteklo Vam je vrijeme, imali ste tri minute za obrazloženje koje trebate sada dati u pismenoj formi, molim Vas da to predate u pismenoj formi.
Dakle, poštujući i Vašu sugestiju, imao sam puno toga još dodati kao obrazloženje zašto ovo treba biti tačka dnevnog reda, a sada u skladu tačno sa poslovničkim odredbama, dostavljam prijedlog nove tačke dnevnog reda, koja glasi: Razmatranje i usvajanje zaključka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH kojim se nalaže Vijeću ministara BiH da u najkraćem mogućem roku u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave s ciljem formiranja ministarstva zdravstva BiH. Taj prijedlog dostavljam onako kako je propisano Poslovnikom i u pisanoj formi. Izvolite.
Prijedlog će biti podjeljen i distribuiran na klupe, je li, a ja ću ga sada, da bismo ubrzali ovaj odvijanje sjednice, pročitati i tražiti vaše izjašnjenje. Dakle, kolega Bećirović predlaže u skladu sa članom 61. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH novu tačku dnevnog reda, koja glasi: Razmatranje i usvajanje zaključka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH kojim se nalaže Vijeću ministara BiH da u najkraćem mogućem roku u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH s ciljem formiranja ministarstva zdravstva BiH. Stavljam,
Dobro, imamo još prijavljenog Nikolu Špirića, za diskusiju. Izvolite Nikola.
Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Cijenjene kolege i kolegice delegati, uvaženi gosti, ma samo apropo ove inicijative kolege Denisa Zvizdića, ja mislim da je on danas dao maksimalan doprinos, dakle, dao maksimalan doprinos da incijativu koja je došla iz Predstavničkog doma nazovemo upravo ovako kao što to zahtjeva Denis Bećirović. Biće jako interesantno da vidimo kakav će odnos biti prema toj inicijativi. Hvala lijepo.
Ispravka krivog navoda, gospodin Bećirović.
Ja ne znam šta je gospodin Špirić pročitao ili slušao, ali moj prijedlog je vrlo jasan, ljudi ispaštaju, puno je veća smrtnost od pandemije u BiH entitetu RS nego u Federaciji BiH. Nama treba ministarstvo zdravstva, vrijeme je pokazalo da 13 ministarstava ne mogu da odgovore potrebama, čeka nas možda i četvrti val pandemije, svijet nam je poslao poruku da neće da pregovara sa institucijama i sa državama koje nemaju ministarstvo zdravstva i u takvoj situaciji mislim da je vrijeme da se prekine pogubna praksa. Moj prijedlog je da uvrstimo ovu tačku dnevnog reda, predložio sam tačno kako Poslovnik propisuje, predlažem i konkretan zaključak, Vijeće ministara nam može u proceduru dostaviti takve prijedloge zakona i možemo postati kao i sve druge evropske države. Upamtite kao što ste pogriješili prije šest mjeseci, kada ste glasali protiv ovog prijedloga, još veću ćete grešku napraviti sada. Za šest mjeseci će ponovo biti problem, nama treba ministarstvo zdravstva, treba svakom čovjeku u BiH, to je najozbiljnije moguće pitanje, pa ne možete samo zbog otrcane floskule o prenosu nadležnosti ugrožavati ljudske živote u BiH, BiH treba da liči na sve druge države, nemojte je blokirati barem onda kad treba da zaštiti zdravlje ljudi. Pa ako su u pitanju nadležnosti propišite barem da je to državno ministarstvo zdravstva nadležno za komunikaciju sa svijetom, da ne doživljavamo ovo što doživljavamo. Moj prijedlog je precizan, jasan, korektan, ne znam o čemu ste Vi, kolega Špiriću govorili. Ja Vas pozivam da ovo podržite i zbog Bošnjaka i Srba i Hrvata i ostalih, zbog svakog čovjeka u BiH.
Nikola Špirić, ispravka krivog navoda.
Ma žao mi je, neću se više javljati, pošto je pitanje jasno i odgovr će biti jasan. Dakle, ono što mene interesuje, pandemija je od marta prošle godine, godinu dana, hoće li iko u ovoj zemlji postaviti pitanje odgovornosti za nepoštivanje zakona i nevršenje dužnosti na način kao što zakoni propisuju. Kad budemo utvrđivali odgovornost za vršenje vlasti onda možemo i analizirati da li postojeći zakonski okviri su dovoljni da se to radi. Pa za godinu dana se moglo raspisati stotine tendera i imati vakcina za svo stanovništvo BiH, hoće li iko reći ko je odgovoran ljudi. Pa kako je moguće, ako je zakon postojeći dao mogućnost da se sklopi sporazum sa Kovaksom, bez eto nema ministarstva zdravlja o kojem govori kolega Bećirović, ako su moguće nabavke direktno sa dobavljačima, a zakon član 10. to daje za pravo. Ja se sjećam elementarne nepogode, tad sam bio predsjedavajući Vijeća ministara, kad su bile velike poplave, znate koliki je pritisak bio da se mijenja Zakon o PDV-u, da se napravi destrukcija i da se obezbijedi polje za kriminal neslućenih razmjera i izdržali smo, nismo to promijenili, bilo je velikih pritisaka. I zato molim danas da vodimo, ne smeta meni, naravno, inicijativa kolege Denisa Bećirovića, jer ću imati jasan stav o tome, ali mislim da nam nije pomogla danas, jer ona neće riješiti ove izazove, jer ne pravi se ministarstvo za pet minuta ili sat vremena ili za jednu sjednicu i bojim se da ni ova sjednica Doma naroda neće nikog vakcinisati u BiH. Hvala lijepo.
Gospodin Bećirović, ispravka krivog navoda.
Kolega Špiriću, situacija u BiH je preozbiljna, Vaša stranka je dio vlasti, sve danas što predložite, a da će pomoći građanima BiH, ja ću to podržati. Dakle, sve što predložite, a da bude od koristi za ljude, nažalost, Vi niste ništa predložili. A zašto ja predlažem da krenemo u pravcu formiranja ministarstva zdravstva? Pogledajte Evropski zdravstveni potrošački indeks, objavili su podatke i BiH na zadnjem mjestu u Evropi. Zašto? U obazloženju stoji, zapanjujući nedostatak podataka o zdravstvenoj zaštiti. Pogledajte koliko je zdravstvenih radnika otišlo iz oba entiteta na zapad, samo u jednoj godini ostali smo bez 1100 ljudi zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Pogledajte kako se krše prava pacijenata, da ne govorim o tome da je sramota da ljudi u jednoj državi nemaju jednaka zdravstvena prava, da jedni ta prava imaju, drugi nemaju. Trebalo bi ostaviti politiku po strani kada je u pitanju zdravlje ljudi, učiniti sve da napravimo iole efikasan sistem, sistem koji će biti u stanju da bude ozbiljna adresa za razgovore u Evropi i svijetu, sistem koji će povezati 13 razjedinjenih neefikasnih ministarstava, sistem koji će biti u stanju, i tu Vas podržavam, da utvrdi i odgovornost onih koji ne rade, nije to uopšte sporno, ali dajte da krenemo u pravom smjeru. Pokazuje se, evo, od marta prošle godine do danas da jednostavno nemamo sistem koji može odgovoriti potrebama. U narednim mjesecima mogu se događati još gore stvari, svi najavljuju četvrti talas pandemije, ne mogu to ovih 13 ministarstava efikasno zaustaviti, niti organizirati taj zdravstveni siste, zbog toga ja to predlažem.
Nikola Špirić, ispravka krivog navoda.
... ali evo, kratko ću, ja mislim da mala zemlja kao što je BiH ne može da izdrži viziju onih koji bi da je porede sa Amerikom, sa Britanijom, sa Francuskom, sa Austrijom, to su samo puste želje i mislim da se trebamo pogledati u ogledalu. Federacija je krenula bez ovoga zakona da nabavlja sredstva, je li tako, respiratore, dokle je došla, je li joj tad trebao zakon? Nije. Jel' ja sam protiv toga da oba doma Parlamentarne skupštine BiH izgrađuju mogućnosti za kriminal, a vidjećemo kako će proći tačka dnevnog reda, diskutovaću ja i oko ovoga prijedloga kolege Denisa Bećirovića, ako bude tačka dnevnog reda. Dajte ljudi da se pogledamo u oči, neka Federacija nabavi vakcine za kompletnu BiH, neka Republika Srpska nabavi, ako je dogovor ili kanton, ali da nabavi, a ne da ne nabavlja da bi se stvorila presija da treba mijenjati zakone da bi se to uradilo. Ljudi kaćemo omogućiti kretanje u skladu sa sistemom koji imamo, kretanje, da ne stojimo, a poštujem ja da se sistem izgrađuje i usavršava, nemam ništa protiv toga, ali neće ta inicijativa koje je došla danas, možda u nezgodnom trenutku, riješiti ove izazove. Imamo nešto što je veći izazov i da vidimo na koji način je to moguće, ali ja mislim da treba utvrditi odgovornost za zastoj od godinu dana i nek mi neko kaže, evo Vijeće ministara, predsjednik, bilo ko drugi – gdje je, šta je bilo od zakonske regulative što je sprječavalo da se to radi, dakle, šta je sprječavalo da se nabavi tri miliona vakcina? Ako to nije, ako je zakon dozvoljavao to da se radi, zašto sad izgrađujemo mogućnost da se nešto izuzme, a zakon je već stvorio tu mogućnost u članu 10. i da ne ulazim, dakle, u to, to će biti kad dođemo do zakona. Tačno, kada je u pitanju bezbjednost, zdravstvena bezbjednost, recimo, pitanje je kako ko hoće da čita zakon,
Ovaj,
Hvala vam lijepo, neću više.
već ste, već ste probili vrijeme. Hvala. .../nije uključen mikrofon/... prijavljenih. Glasamo o tačci dnevnog reda koju je predložio kolega Bećirović, pročitao sam vam sadržaj. Dajte omogućite glasanje. Ko je za to da se ova tačka uvrsti na broj 4.? Dakle, 2, 4, 6, 7 – protiv. 2, 4, 6 – za. Nemamo entitetsku većinu.
Gordana Živković
Nema opšta većina.
Nema opšte većine, nema entitetske većine. Dakle, prijedlog je odbijen. Obzirom da nema glasanja o dnevnom redu, dnevni red je usvojen. Idemo sa tačkom broj jedan dnevnog reda, a to je, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Niko se ne javlja za riječ. Tako da glasamo o Zapisniku sa 6. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Omogućite glasanje, molim vas. Dakle, imamo samo jednog suzdržanog, svi ostali su za. Tako da je usvajanje Zapisnika završeno, usvojili smo Zapisnik sa prethodne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Hvala vam. Idemo na tačku broj dva, Ad. 2. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 0l,02-02-1-489/21 od 26.02.2021. godine
Dobili ste zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine za razmatranje navedenog prijedloga. Sa nama je gospodin Osmanović, ne znam jeste li došli tu u svojstvu predlagača, ako jeste, ja Vam dajem mogućnost da obrazložite prijedlog.
... ovlaštenje Predstavničkog doma.
Saćemo vidjeti. Gospodine Osmanoviću, jeste li Vi ovlašteni od Predstavničkog doma?
Pa meni je rečeno da dođem, sad, jesmo mi poslali zaključak sa ovog
... u Predstavničkom domu, a kad Predstavnički dom usvoji onda mora neko iz Kolegija obrazlagati ovdje. Izvinjavam se, takva je procedura.
Dakle, ako imate, gospodine Osmanoviću,
Može u ime stranke u Predstavničkom domu, a ovdje ako je Predstavnički dom proslijedio, mora rukovodstvo .... Žao mi je.
Ok. Dakle, evo bila je dobra volja gospodina Osmanovića, koji je bio predlagač ispred Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu, ali obzirom da nema posebno ovlaštenje od Predstavničkog doma, držaćemo se procedure i ići ćemo bez obzraloženja od strane predlagača zakona. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ja nemam, možete mi, ok. Gospodin Bećirović, povreda Poslovnika. Izvolite.
Pa ja sam se javio da pomognem, mislim da bi prije odlučivanja u Domu naroda bilo korisno da čujemo kolegu iz Predstavničkog doma. Nema potrebe da treniramo strogoću i da sada zbog formalnih nekih stvari ne omogućimo čovjeku da kaže to šta ima u vezi sa ovim zakonima. Vrlo je osjetljiv momenat, a i važna je tema i nemojte da selektivno tumačimo Poslovnik Doma naroda. Po istom ovom Poslovniku Doma naroda, Dom naroda bi trebao da zasjeda jednom mjesečno, pa nije zasjedao jednom mjesečno, po istom ovom Poslovniku je trebalo i 2019. godine i 2020. napraviti po jednu zajedničku sjednicu oba doma, pa se nije napravilo, pa niko tu nije ustao i rekao, e sad kršimo Poslovnik. Dakle, tražim da budemo fleksibilniji u ovom momentu i da kolega Osmanović ima priliku da izloži i hvala mu kada je već došao ispred Predstavničkog doma, da čujemo i te informacije, sigurno neće nam to biti štetno prilikom donošenja konačne odluke.
Gospodin Zlatko Miletić, rasprava.
Hvala lijepo predsjedavajući. Iako sam imao potrebe na ovoj prethodnoj, je li, ili dodatnoj tačci dnevnog reda da se javim u kontekstu ispravke nekih krivih navoda, evo pokušaću zaista usput da se dotaknem i nekih stvari koje su vrlo bitne, a za rješavanje i ove tačke dnevnog reda i ove naredne. Dozvolite mi, evo, prije svega prvo da vas sve pozdravim srdačno, vidim da iz Vijeća ministara trenutno nema niko prisutan, to je samo još jedan dokaz koliko nas u BiH sve ovo pitanje interesuje, kako i na koji način pomažemo građanima ove zemlje. Moram se složiti sa diskusijom gospodina Špirića u ovom smislu, da mi stanje u ovoj zemlji nećemo promijeniti dok se jednostavno ne utvrde činjenice ko je za šta odgovoran, između ostalog i po pitanju imunizacije ili ako hoćete vakcinacije stanovništva u BiH. Ali gospodine Špiriću, Vas da podsjetim, Vi ste kopredsjedavajući, s obzirom da sam Vam ja u dva navrata predlagao da razgovaramo o ovom pitanju, pročitaću Vam, da ne bi bilo nekih nesporazuma. Znači, prvi put na 14. sjednici Doma naroda 12.01. tražio sam od Vas da razgovaramo o tome, imajući u vidu činjenicu, pokazaću Vam akt, da je dan prije u Doboju bio sastanak naše Agencije državne za lijekove sa svim predstavnicima entitetskih ministarstava zdravlja, pročitaću Vam jedan od zaključaka koji su donijeli. U tom jednom od zaključaka se kaže – Zajednički je konstatovano da u postojećem Zakonu o javnim nabavkama BiH postoje ograničavajući faktori koji onemogućavaju brzu nabavku vakcine za COVID-19 i potrošnog materijala, te opreme za hladni lanac, za zdravstvene protumjere, za potrebe stanovništva BiH, te se ne prepoznaje na dovoljan način vanredna situacija trajanja pandemije, te se predlaže da se izvrši izmjena zakona u tom pogledu. Na ovoj sjednici 12.01. ja sam vas molio da razgovaramo o ovom pitanju, da razmotrimo dvije mogućnosti. Prvo, da li je moguće da naša Agencija za javne nabavke, Agencija za lijekove donesu poseban akt, odluku, rješenje, kojim će napraviti izuzetak da se vakcine mogu nabaviti ustvari direktno, odnosno da ugovorne strane u tom slučaju one mogu biti, je li, entiteti, Distrikt Brčko i kantoni, da nabavku mogu nabaviti direktno. Kolika je naša odgovornost, Vaša, a i moja, govori to da upošte niste htjeli o tom da razgovarate. Znači, niste to htjeli da stavite na dnevni red. Na zadnjoj sjednici 15.02. znači tražio sam vam da jednu od tačaka dnevnog reda opet stavimo, da opet o tom razgovaramo, da razgovaramo o Kovaksu, da razgovaramo o tom famoznom sporazumu, da razgovaramo kako i na koji način će se izvršiti vakcinacija, odnosno imunizacija stanovništva. Vi ste opet me praglasali i niste dozvolili jednostavno da o tim pitanjima pričamo. E sad, kad je u pitanju čitav taj proces dvije, tri stvari da Vas ispravim i Vas i evo gospodina Bećirovića. Kad smo govorili o ovim stvarima, maka ovako koliko smo imali priliku u tih par sekundi ili par minuta da kažem nekoliko stvari, prvo da Vas ispravim da pandemija nije počela u trećem mjesecu ili martu prošle godine, po nekim naučnim saznanjima, a bićete iznenađeni, vidjećete da će naučnici doći do saznanja da je pandemija počela vrlo rano i mnogo ranije nego što se prvi put pojavila, to je bio po nekim zvaničnim naučnim podacima prvi mjesec jel' one godine, što može da znači, a ima nekih saznanja, da se ona možda čak pojavila u šestom mjesecu 2019. godine i prvi put taj virus da se pojavio u Barseloni u kanalizaciji, ali pošto se ja ne bavim tim stvarima, očigledno naučnici, koji rade na tom pitanju, će istrajati na tome da vidimo kako i na koji način se sve to pojavilo. Druga stvar, vrlo bitna, je ovaj sistem Kovaks i taj naš famozni sporazum. Ne mogu da vjerujem da smo mi svi ovdje retardirani i da u tom sporazumu, a ja vas molim pogledajte taj sporazum i vidjećete za koliko je građana BiH ustvari predviđena ta vakcinacija ili imunizacija i onda ćete vidjeti da su te količine koje su naručene potpuno nedostatne za potrebe koje ima stanovništvo BiH. Šta to znači? Da taj sporazum sam po sebi svakako neće riješiti to pitanje i kad bi te vakcine dobili danas. Jel' nama u svakom slučaju da bi dospjeli taj stepen imunizacije koji preferira Svjetska zdravstvena organizacija, a to je da otprilike vakciniramo oko 60% stanovništva, mi moramo svakako stupit u tu tzv. direktnu nabavku, da li će to uraditi entiteti, kantoni, država, ja vam zaista trenutno ne znam odgovor na to pitanje i otud sam glasao za inicijativu gospodina Bećirovića, čak sam i neki od vas ovdje, neke sam konsultovao i mislim da je to bila dobra stvar, pošto vi iz Republike Srpske, ja uvažavam taj vaš politički stav i gledate to kao prenos ovlasti, ja sam čak gledao da li je ustavno moguće da se takva vrsta ministarstva formira privremenog karaktera i da imamo ministarstvo samo dok traje pandemija, ali nažalost naš Ustav takvu situaciju ne dozvoljava i sa tim ću završiti raspravu kad je u pitanju to ministarstvo zdravlja. Kad su u pitanju ove same javne nabavke, ja ću svakako glasat i za jedan i za jednu i za drugu dopunu, odnosno izmjene i dopune zakona, s tim da bi vas zaista zamolio, ja ću svakako iskoristiti priliku koju imam kao izaslanik kad bude ova zajednička sjednica 11.03. da sve ono što mislim da kažem o radu Vijeća ministara, a vidjećete kako i na koji način, ali ono što je, po meni, indikativno, da se vratimo na ovaj sistem Kovaks i na dvije stvari, jedna od tih se jutros desila. Ja nisma ljubitelj politike Aleksandra Vučića, ali zaista evo ja se gospodinu, predsjedniku Srbije još jednom zahvaljujem na solidarnosti koju je on osobno, a i Republika Srbija, koja je jutros iskazala prema građanima BiH i ja se nadam da će takvu vrstu spremnosti iskazat za neka i neriješena pitanja koja imamo međusobno između BiH i Srbije. Ali mislim da u smislu, ja govorim o našim institucijama BiH, da smo sami sebe doveli u jedan ponižavajući položaj, uključujući da nemamo mehanizme da pomognemo našim građanima na pravi način, imajući u vidu i donošenje ovakvih izmjena i dopuna zakona. I još samo jednu stvar, na tom ću završit, da vam ne trošim previše vašeg dragocjenog vremena. Kad je u pitanju ovaj sistem Kovaks bilo bi dobro jedan dan da malo otvorimo pitanje inače o tom Kovaksu, pa da vam objasnim neke stvari, ko je ovaj čovjek koji je generalni direktor, ko je čovjek koji je direktor UNICEF-a, pa da vidite za šta su sve ono osumnjičeni u svojim zemljama. Postavlja se pitanje kako je moguće da ljudi s narušenim takvim integritetom uopšte obavljaju te poslove. Da vam ne govorim o tome da su u zadnjih dvadesetak godina proglasili u svijetu sedam pandemija, uključujući ovu, nijedna nije bila zasnovana na naučnim saznanjima i nijedna nije ispunjavala uslove da je 40% stanovništva zaraženo na zemaljskoj kugli, da su svi kontinenti obuhvaćeni, da je smrtnost 12% itd. da vas ne zamaram tim činjenicama. Kad uzmete vlasničku strukturu tog Kovaksa i kad vidite da je ovaj novi mesija, Bil Gejts, da on od 2009. godine finansira Svjetsku zdravstvenu organizaciju i da čovjek ima svoj udjel od četiri milijarde dolara, a da pored njega, to je ova organizacija GAVI, vidjeli ste ako ne ništa na naljepnicama na ovim kutijama, pored njega da ima druga organizacija CEPI, koju su formirali farmakološke firme, onda vam sve postaje jasno kako i na šta ovo ide i kako je onda moguće da dest posto, deset zemalja u svijetu kupi 95% vakcina, a da sve zemlje ostale oko 250 zemalja svijeta izvise kad je u pitanju ta nabavka, to je posebna priča za sebe i ja ću imati svakako za naše Predsjedništvo i Ministarstvo vanjskih poslova jedan prijedlog kako bi se to pitanje u toj krovnoj Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji trebalo razlučit. Znači, da završim, u svakom slučaju dva puta smo imali priliku da se bavimo ovim pitanjem, nažalost od prvog mjeseca, znači od 12.01. kad sam ovo predlagao do danas najmanje 600 građana BiH je izgubilo život, zato gospodo mora neko odgovarati. Danas imamo preko pet tisuća mrtvih u BiH, ne samo za naše građane i za dva i po miliona građana u čitavom svijetu, s obzirom da sve ovo oko tog virusa, oko njegovog nastanka, kako se pojavio, kako se ljudi štite od njega, ovdje ima jako puno problema, jako puno nesuglasica i jako puno kontraverznih stvari, ali evo nadam se da ćemo mi usvajanjem ova dva prijedloga zakona omogućiti našim institucijama da se probude i ne da naručuju vakcine za ovu godinu, već da naruče i za sledeću kako to radi, recimo, gospodin Natanjahu, premijer Izraela, koji je za razliku od našeg primijera sedamnaest puta u 12. mjesecu 2020. godine ...
Zamolio bih Vas da završavate.
Evo, završiću, kontaktirao predsjedavajuće Fajzer grupacije, sedamnaest puta ga je zvao telefonom, ja mislim da ovi naši nisu nazvali nikog nijednom. Hvala lijepa.
Ispravka krivog navoda, gospodin Špirić.
Gospodine predsjedavajući, cijenjene kolege, ja ću samo kratko. Ono što sam mislio zamoliti kolegu Miletića, pošto je bilo lično obraćanje, nemam ja tu snagu da odlučim šta će biti tačka dnevnog reda sam, a to vi svi dobro znate, to je odluka, dakle, Doma, bez obzira da li sam predsjedavajući ili član Kolegija. Dakle, Dom se izjašnjava o dnevnom redu i ne bi volio da pojedinac ponese taj teret, iako poštujem, naravno, sve zahtjeve koji dođu na dnevni red. Pa, slažem se sa kolegom Bećirovićem, ovim Miletićem, ne kolegom Bećirovićem, dakle, greška, dakle odnosi se na kolegu Miletića, slažem se da je vrijeme da se institucije probude, dakle, to je jedino u čemu se slažem. Ali molim vas, ja bi volio da mi danas neko iz institucija, Vijeća ministara, Predsjedništva, vlade jedne, druge, treće, objasni – zašto se prema članu 10. Zakona o javnim nabavkama ne može izvršiti nabavka i da li su sve nabavke koje su došle vanzakonske? Ljudi mi nemamo tog odgovora, a u članu 10. ću vas podsjetiti da piše, dakle, ali pod b) – ugovor o javnoj, dakle izuzeće je moguće, ugovor o javnoj nabavki čije izvršenje zahtjeva posebne mjere sigurnosti u skladu sa zakonom BiH. Pa Kovaks vam traži posebne mjere sigurnosti za hladni režim itd. To je, dakle, zdravstvena medicinska bezbjednost. Zašto ovaj se član ne primjenjuje? U ugovoru koji se dodjeljuje u skladu sa međunarodnim sporazumima, to je Kovaks sporazum, dakle, sve je napisano – zašto institucije ne rade? Imaćemo nevakcinisano stanovništov i hiperprodukciju zakona, ako je to cilj na dobrom smo putu. Ali ja nisam za to, ja sam za to da postoji odgovornost za vršenje vlasti i da se poštuju zakoni. Još jednom volio bi da, nemamo direktnu konekciju u smislu da je neko sam odgovoran što tačke nisu tačke dnevnog reda,
Gospodine Špiriću, ovaj, probili ste vrijeme.
jer je to naprosto nemoguće. Hvala lijepo.
Hvala Vama. Gospodin Miletić, ispravka krivog navoda.
Oprostite mi ako ste me osobno shvatili, nisam imao tu namjeru. Znači, ja sam govorio u kontekstu odgovornosti u tom kontekstu i vi ste pojedinačno odgovorni isto kao svi mi koji sjedimo ovdje. Znači, o ovom pitanju smo mogli razgovarat u prvom mjesecu i ja sam tom prilikom i tražio da eventualno, da zovnemo ta dva direktora, šefa agencije da vidimo jesu te izmjene i dopune zakona zaista potrebne ili nisu. Znači, molio vas da razgovarate. Naravno, odnosno čitav Dom naroda, govorim o većini, odbili ste takav prijedlog i pespotrebno smo izgubili mjesec i po dana, o tom, znači samo sam govorio u kontekstu odgovornosti i spomenuo sam i sebe i vas. Bez obzira šta ja pričam, ako sam i ja neefikasan kroz vas, znači, ja mogu ovdje ispričati šta god hoću, suština je u tom kakva je posljedica ovih naših rasprava i da li smo zaista u stanju našim građanima da pomognemo ili ne. A ako ste me shvatili, evo, osobno, još jednom se izvinjavam.
Dušanka Majkić, rasprava.
Evo, poštovane koleginice i kolege, voljela bi da je ovo bilo samo drugačiji raspored dnevnog reda i da je ovaj Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima bio prva tačka, a nakon toga ovaj Zakon o javnim nabavkama. Dakle, apsolutno nepotreban, potpuno nepotrebna je ova izmjena zakona, zato što postojeći Zakon o javnim nabavkama omogućava da se uradi ovo što je trebalo da se uradi. Zašto nam Zakon o javnim nabavkama nije trebao kad su se uvozili respiratori? Zašto Zakon o javnim nabavkama nije problem bio Republici Srpskoj da uveze vakcine i da ugovori kontinuitet isporuke za dalje? Zašto nam nije bio problem kada je nuđeno da se i za Federaciju uhodanim kanalima uradi ista stvar? Ništa nam nije sporno, sporno nam je pokriti zašto se nije radilo taj vremenski period, znači, propustili smo vrijeme. Zašto nije problematična bila javna nabavka u vrijeme kada su Rusi direktno upozorili ministarku spoljnih poslova da se pita šta BiH, jel' hoće li Federacija nabavljati, neće, pa joj sve pogodnosti dato, čak i plaćanje da se dogovara u hodu i to nije bilo sporno i sad neko kaže saćemo napraviti zakon, izmjenu Zakona o javnim nabavkama i pokriti ono što smo izgubili do sada. E pa ne može, to je sakrivanje aljkavosti. Zakon o javnim nabavkama definiše stanje koje imamo i mogli smo to uraditi, niko nek ne pere se. Znate šta je problem? Mnogo smo površni, površni smo kad čitamo i kad predlažemo zakone, ne dogovaramo se ni o čemu, ako je predlagač, a sad ne mislim na Predstavnički dom, nego mislim na Klub SDA iz Predstavničkog doma, ako je imao namjeru da to urada, pa jel' nije bilo logično, ako mu je stalo da taj zakon, da ti zakoni prođu, da sjednu sa kolegama iz klubova i da porazgovaraju, da nam kažu šta to planiraju, kako, o čemu. Pa da vidimo ima li to smisla, treba li to. Ne čitamo ništa, kolege, ne čitamo ni zakone, a još malo se, manje se bavimo prijedlozima novih rješenja. Sreća pa imamo tu službu u Parlamentu koja vraća sve nedovršene i nepripremljene zakone, inače bismo imali cirkus u zakonodavstvu ove zemlje. Dakle, molim vas, nema nijednog argumenta da se po postojećem zakon ne izvrši nabavka i nema nijednog argumenta da se ovaj Zakon usvoji. Hvala vam.
Sredoje Nović, rasprava.
Poštovani predsjedavajući, prije svega dozvolite da Vama čestitam na preuzimanju vođenja ovog Doma, sa željom da uspješno obavite svoj dio u mandatu. Istovremeno i da se zahvalim i gospodinu Špiriću na dosadašnjem vođenju ovog svog posla. Dame i gospodo, zašto sam se ovdje javio, dugo sam razmišljao da li uopšte da se javim. Jednostavan je ovdje odgovor i ne mogu, moram reći, da prosto sam sebi objasnim kad pogledate obrazloženje, razlog za donošenje zakona. Kako kažu, citiram – kako BiH do danas nije uspjela nabaviti vakcine za imunizaciju stanovništva putem Kovaks mehanizma, potrebno je po uzoru na zemlje u okruženju obezbijediti nabavku vakcina iz drugih izvora. Ja ne mogu da vjerujem, možda sam opterećen strukom, možda sam opterećen raznim obrazloženjima, kad se neki akt donosi, pogotovo zakon, da je ovo razlog za makakav ulazak u izmjenu i dopunu zakona. Šta znači ovo? Znajući atmosferu, znajući situaciju u BiH, znajući umrle, znajući oboljele, ja sam očekivao u najmanju ruku da će obrazloženje biti makar na stranicu, dvije teksta. Ako želite neki zakon uvesti u proceduru, ako želite neki zakon da prođe, onda morate da kažete zašto mijenjamo postojeći zakon, ja iz obrazloženja nijedne jedine riječi tu ne vidim. Možda ja i ne poznajem Zakon o javnim nabavkama i na kraju nisam ga ni dužan poznavati u cjelini, znaju ga oni koji provode taj Zakon, ali predlagač u svakom slučaju je morao da kaže koje to odredbe iz zašto odrebe Zakona o javnim nabavkama nisu adekvatne, zašto se ne mogu primjenit, zašto je član i 5. i 10. i 105. ne dozvoljava da se uvezu vakcine? Ne dozvoljava, ja ne znam da li je uopšte moguće pregovarati, zar to nije normalno da to neko nama, odnosno obrazloži, jer čita ovaj Zakon i ljekari i pravnici i ekonomisti i svi oni koji su u Parlamentu, odnosno Predstavničkom, odnosno Domu naroda. Zar je dovoljno da kažemo po uzoru na zemlje u okruženju? Šta znači za zemlje u okruženju? Ja ne znam kako je Srbija uvozila, ne znam kako je Hrvatska uvozila, da ne govorim o drugim zemljama kako su one uvozile i obezbijedile nabavku vakcina i na koji način. Moramo biti decidni, moramo biti jasni koji to zakonski propis u BiH, kada je riječ o Zakonu o javnim nabavkama, onemogućava da se nabavlja vakcina. Moramo da kažemo ko je to, koji je to organ odbijen kad je podnio zahtjev za razgovore, odnosno za uvoz vakcina. Ni to ne znamo, bar ja ne znam i to mi jako, jako smeta. Ne mogu da vjerujem, prosto, da možemo danas da razgovaramo na ovu temu, a znamo koja je problematika, koliko je ona složena, odgovorna, koliko mi kao delegati moramo, takođe, biti odgovorni ljudi i razmatrati sva ova pitanja na jedan civilizovan način, bez patetike, bez zavisti, bez nacionalne ili neke druge pipadnosti, jer ovo nije pitanje samo jednog, drugog ili trećeg, ovo je pitanje i dostojanstva jedne zemlje, ali i ozbiljnosti jednog parlamenta zašto ulazi u izmjenu i dopunu nekog od zakonskih akata. Mene to ozbiljno brine i ne uvjerava u namjere da zaista ima potrebe mijenjati ovaj Zakon, to je suština zbog čega sam se i javio ovdje da kažem. Apropo toga samo još da, nisam htio da repliciram i neću da otvaram bespotrebno razne priče, ali u ovoj zemlji još za vrijeme dok sam bio ministar civilnih poslova, dakle, mnogo je to godina već, skoro pa više od 10, 12 godina, a bio sam i u vrijeme poplava, mi smo uveli tada, u Ministarstvu civilnih poslova donesen je akt o formiranju Konferencije ministara zdravlja na nivou BiH sa vrlo značajnim ovlaštenjima te Konferencije, koje su činili ministar civilnih poslova i ministri zdravlja entiteta, Distrikta Brčko itd. I u vrijeme epidemije, nemojte samo zaboraviti da je i tada ministarstvo, odnosno da je tada ta Konferencija ministara zdravlja sastajala se i u Hrvatskoj i u Srbiji i hitno donosila određene mjere u ime BiH, ja ne znam i ne mogu govoriti danas šta Konferencija i u kojoj mjeri radi. Ali evo ovo su ključni razlozi što mene opredeljuju da me niko nije ovdje, bar do sada, uvjerio analitički, suštinski, stručno, zašto BiH ne može da uvozi vakcine, šta je to smetnja, koji je član ovog Zakona smetnja i šta rješava ponuđeni zakon. Hvala.
Možda je moj propust, ovaj, nisam Vas podsjetio, da se sada raspravlja o proceduri, dakle o tome da li idemo po hitnom postupku, jer već se ušlo u meritum rasprave. Ali evo, ovaj, gospodin Bosić se javio po pitanju povrede Poslovnika.
Pa dobro ja sam, možda nije adekvatna povreda Poslovnika, ali sam želio da apelujem na vas da dozvolite da se obrati Domu predlagač, to znači da li je to SDA ili je to Predstavnički dom, zar je moguće da ovdje u ovako važnoj temi i u ovako važno vrijeme nećemo moći čuti onog ko je predložio ovaj Zakon koji su mu argumenti i koji su, kakvi formalni razlozi mogu biti za to da ovaj Dom kaže, nećemo da čujemo to. Ja mislim da treba da čujemo sve i da iz toga izvučemo neki zaključak koji bi bio dobar za ovaj narod.
Mislim da zaista ne ide kritizirati ovaj Zakon, a da nismo saslušali predlagača. Ja vam predlažem da u svojstvu gosta, u skladu sa članom 64. pozovemo gospodina Osmanovića da da obrazloženje.
Ili da završimo o samoj hitnosti procedure, pa onda da, da, da, ako se odlučimo da idemo u dalju raspravu, da omogućimo gospodinu Osmanoviću da ipak, da ipak, ovaj, da obrazloženje. Hajdemo onda o samoj proceduri da završimo raspravu. Javio se Denis Bećirović. Zamolio bih Vas zaista da, da govorimo samo o proceduri, pa ćemo o Zakonu, ako dođe do rasprave.
Cjelokupna dosadašnja rasprava nije bila o proceduri, tako da možemo tretirati da smo evidentno objedinili raspravu i o proceduri i o sadržaju predloženih zakona.
Denise, trebali bi se držati samo priče o proceduri, ako dođemo do toga da se raspravlja o Zakonu, onda ćemo pričati o meritumu. Molim Vas, samo o proceduri, dakle, raspravljamo o tome da li da idemo po hitnom postupku, ako, ako ste namjeravali raspravljati o samom Zakonu, onda pričekajte da dođemo do te faze.
Kolega Izetbegoviću, nije problem da i na takav način radimo, ako mislite da ćemo doći do boljeg rezultata u toku današnje sjednice, mada predlažem za ubuduće nemojte u, pri kraju rasprave da govorite, ajde sad da raspravljamo o proceduri, a svi su Vam prije toga govorili o sadržaju. Tako da, evo, zaustaviću se i ja ovdje da ne govorim dalje o proceduri, čekam raspravu o sadržaju Zakona.
Hvala Vam. Munib Jusufović, rasprava.
Sačekaću, sačekaću raspravu.
Dakle, dakle, Munib Jusufović će raspravljati o samom Zakon kad dođemo u tu fazu rasprave. Je li se još neko javlja u vezi sa samom procedurom, sa prijedlogom da se ide po hitnom postupku? Ne javlja se niko. Tako da možemo, dakle, da glasamo o tome da li idemo po hitnom postupku. Gospodin Špirić traži da se ponovi. Ponovite, molim vas. Imamo od 14 prisutnih – 13 za, suzdržan 1, protiv niko. Dakle, u Federaciji BiH – 9 za. U Republici Srpskoj – 4 za i 1 suzdržani. Imamo opću većinu, entitetsku većinu i idemo po hitnoj proceduri. Dakle, krećemo na raspravu o samom materijalu i ja predlažem da nam ipak se predlagač Zakona obrati. Ja Vas pozivam, gospodine Osmanoviću, da u svojstvu gosta se obratite i da obrazložite, već ste, već ste, ovaj, čuli neke od primjedbi, pa bi Vas zamolio da, da u tom smislu obrazložite šta su razlozi za donošenje ovakvih izmjena zakona.
Gordana Živković
Imate gospođu Majkić, povreda Poslovnika.
Samo, samo čas, ovaj, Adile, imamo intervenciju gospođe Majkić, ovaj, u vezi sa povredom Poslovnika.
Poštovani predsjedavajući, ja Vas molim da ne činite to. Ja razumijem da imate poseban odnos prema predstavnicima Vaše stanke, ali nećete moći sutra da branite taj stav pred poslanicima drugih stranaka. Dakle, nikada niko na ovom Domu i to na ovom visokom Domu, jer usvajanjem zakona na ovom Domu je zakon usvoje, nije se događalo da neformalno neko objašnjava stav. Dakle, Predstavnički dom je mogao toliko, toliki napor napraviti da delegira nekog ko će u ime Predstavničkog doma biti ovdje kao predlagač na Domu naroda i on to nije učinio. Zašto bi to Dom naroda činio sada? Ne vidim ni jedan jedini razlog. Ako uvedete tu praksu, samo zato što se radi o Vašim čalnovima stranke, onda ne poštujete ni Poslovnik, ne poštujete ni nas ovdje koji sjedimo i ja Vas molim da to ne činite, ovdje nema ništa nepoznato i ništa što nam nije jasno, sve je jasno i sve je poznato i zato Vas molim da to ne činite.
Dobro, hvala Vam. Dakle, gospodin Nović je kazao da je potrebno jedno jače, temeljitije obrazloženje, tako da ću ja, evo, dati ovaj moj prijedlog da ipak saslušamo inicijalnog predlagača Zakona, gospodina Osmanovića, pa neka, pa neka se obrati, neka se obrati
samo da završim, Nikola
Izvinjavam se.
pa neka se ovaj Dom odluči da li želite da saslušate gospodina Osmanovića kao predlagača Zakona. Molim vas da ovo date na glasanje.
Kršenje Poslovnika.
Ma mi možemo o svemu glasati, ovaj, Nikola, molim Vas.
Ne možemo baš o svemu
A, ako ne želite da, da, ovaj, evo samo čas da se završi glasanje.
Dobro, onda ....
Evo, dakle, od nas 14 prisutnih – za je bilo 6.
Gordana Živković
Ako se može samo ponoviti ...
Ponovite glasanje, molim vas.
Prisutno 14 – za 6, protiv 4, suzdržano 4. U Federaciji BiH – za 6, suzdržanih 3. U Republici Srpskoj – protiv 4, niko za, suzdržan 1. Opća većina da, entitetska većina ne. Ne možemo, ovaj, se usaglašavati posebno, jer tu nema trećeg člana Kolegija, prema tome ne možemo, ovaj, dati riječ gospodinu Osmanoviću. Idemo dalje sa raspravama.../nije uključen mikrofon/... Imamo, dakle, primjedbu na povredu Poslovnika, gospodina Nikole Špirića.
Ne, ne, ....
Odustaješ, je li?
Da.
Dobro. Onda imamo Denisa Bećirovića, sa diskusijom, sa raspravom.
Mislim da je nekorektno da pojedini delegati ne žele ovdje čuti argumente čovjeka koji je došao iz Predstavničkog doma, a Predstavnički dom je taj koji je predložio ova dva zakona, ali šta je tu je. Mi trenutno imamo ove zakone na dnevnom redu i ja bez ikakve dileme želim reći da ću podržati oba ova zakona. Na pitanje – da li će ovi zakoni sistemski riješiti probleme sa kojima se suočava BiH? Odgovor je – da neće. Na pitanje – da li su ovi zakoni ipak neki korak naprijed? Odgovor je – jesu. I zato smatram i svojom obavezom da svaki korak naprijed podržim ovdje u Domu naroda, koji će makar malo napraviti prohodniji i efikasniji sistem. Ovo je hitna sjednica Doma naroda, ne redovna, mi razmatramo prijedloge zakona Predstavničkog doma sada, jer je to usvojio Predstavnički dom. Sudeći po nekim diskusijama stiče se dojam kao da to ljudi nisu izglasali u Predstavničkom domu iz svih političkih stranaka, pa jesu, svi poslanici SNSD-a su glasali za ovaj i jedan i drugi zakon. Šta je onda problem toliki? Međutim, mislim da mi prema Poslovniku Doma naroda, čini mi se da je to član 73. imamo pravo tražiti i pauzu do 30 minuta, klubovi imaju to pravo. Moj je prijedlog da uzmemo pauzu od 30 minuta, pozovemo ovdje na sjednicu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, da u ovako teškoj situaciji dođe predsjedavajući Vijeća ministara, da i on kaže svoje mišljenje, ali i da informira ovaj Dom i javnost o nekim elementarnim stvarima. Da li je pandemija počela u prvom ili trećem mjesecu u ovom trenutku je to irelevantno, ali je vrlo relevantno za sve nas u ovoj državi, da nam premijer Tegeltija javno kaže, više od godinu dana traje pandemije, ljudi umiru u BiH, koje je konkretne izmjene, dopune ili zakone je Vijeće ministara BIH predložilo do sada? Nema nijednog zakona, nijedne izmjene i dopune, ima li ijedna mjera da nam je predložena ovdje? Nema. Pa može li to igdje na takav način da se ponaša prvi čovjek jedne vlade? Moj je, dakle, prijedlog da pozovemo predsjedavajućeg da dođe i da se očituje i o zakonima i o ovim pitanjima o kojima ja govorim. A ako neće, ja ga javno pozivam da podnese i iz političkih i iz moralnih razloga neopozivu ostavku.
Dakle, napominjem, da je predsjedavajući pozvan na sjednicu, nije došao. Ukoliko neko od šefova kluba poslanika predlaže pauzu možemo je napraviti, do tada dajem riječ Mladenu Bosiću.
Pa ja nisam nikad prisustvovao ovakvom skupu i ovakvom sastanku u svom životu, znači, napolju je pandemija, ljudi umiru, ljudi su opsjednuti situacijom, mi ovdje pričamo o tome ima li u Poslovniku neko pravo da priča ovdje i da kaže bilo šta, mi se bavimo formalnostima i sitnicama i glupostima, umjesto da vidimo šta da se radi ovog časa, šta da se radi da se ova situacija u koju smo dovedeni promijeni, a dovedeni smo u situaciju da smo jadni, da ne možemo biti jadniji. Znači, živimo ovdje u društvu čija vlast i institucije su dovele obične građane do dna. Ova posjeta Vučića i ove vakcine koje su došle, prvo hvala mu za vakcine, mislim da smo tu jednoglasni, je smo to još više pokazala šta smo mi, mi smo društvo koje moli kad su u krizi druge za pomoć, jer smo nesposobni da riješimo bilo kakav problem. Zapanjio sam se kad sam čitao neki dan u jednom časopisu izjavu ambasadora BiH u Rusiji. Čovjek piše – kontaktiralo me je Ministarstvo inostranih poslova na zahtjev Vlade Federacije, prije ne znam kojeg vremena, da vidim kako nabaviti ruske vakcine. I pozvao je instituciju koja je zadužena za to u Rusiji, dobio odgovor, da nije nikakav problem da se nabave vakcine po dvadeset, dvije vakcine, vakcinacija i revakcinacija po 20 dolara po komadu, ponesite pare za 15 dana prva isporuka. Čovjek kaže poslije toga kad je obavijestio institucije BiH više niko ga nije kontaktirao, niko ga nije više kontaktirao oko te nabavke.
Molim?
Slušajte šta, ovaj, ako me, molim vas da ne prekidate me sad. Šta, o čemu se ovdje radi? Pa ovdje se radi o evidentnoj nesposobnosti vlasti da obavi ono zašto su postavljeni na te dužnosti, znači, da tu nasušnu životnu potrebu stanovništva za preživljavanjem obezbjedi kroz nabavku vakcina i nije sposobna vlast BiH da to uradi, ni u jednom entitetu nije sposobna da to uradi. Nemojte da se zavaramo da je bolje prošla Republika Srpska, ja ne vidim da se vakciniše narod u Republici Srpskoj. Možda deset, pet, deset ili dvadeset hiljada vakcina koje je neko pokloni ili dođu, ili se kupe nije rješenje ovog problema, nema sistemskog rješenja ovog problema i zato zbilja ne mogu da shvatim ovakav odnos i ovakvu diskusiju uopšte među nama. Znači, čini mi se da se radi o pokušaju prikrivanja nesposobnosti sada i to prikrivanja odgovornosti kroz priču nismo mogli zbog ovog ili nismo mogli zbog onog nešto da uradimo. Pa zar nije Savjet ministara, ako postoji neka prepreka, zar nije trebao predložiti ad hok zakon Parlamentu da ga odmah usvoji samo u vezi nabavke vakcina za koronu, zakon o nabavci vakcina za koronu i da se mi sastanemo u roku od 24 sata i oba doma da izglasaju to. Jel' to narod, ja ne znam kako ovi građani, koji je prag tolerancije i koji je prag uopšte prihvatanja ovog stanja u kojem su se našli. Oni su očigledno prihvatili da je, da žive u takvom društvu i ne očekuju od ove vlasti bilo šta da uradi. I zato sam mislio da je dobro da čujemo od predlagača zašto on tvrdi da treba promijeniti zakon, a sad smo čuli ovdje od poslanika iz SNSD-a da smatraju da taj zakon ne treba promijeniti zato što je moguće po starom zakonu sve to uraditi i šta je problem da čujemo argumente ovdje i da završimo tu priču. Ja vas upozoravam da je, ja ne znam kako mogu ljudi napolju shvatit, ako iko ovo sluša, ovo naše sad nadmudrivanje oko ove situacije, kako može, šta može pomisliti oko ovog. I da ponovim, ovdje postoji odgovornost za ovu situaciju, odgovornost je na onima koji su vršili vlast, koji nisu mogli osnovnu stvar da shvate, da nabavka preko međunarodnih organizacija u ovakvim situacijama nije rješenje, mogli su da gledaju kako to rade drugi, jasno je svima bilo, ali naši, koji su bili nadležni za to, lakše im je bilo da kažu dogovorili smo Kovaks neki program ili nešto i više, riješili smo taj problem, ne moramo više da se zamajavamo s tim. I na kraju da kažem, da imam neodoljiv utisak da u čitavoj ovoj diskusiji postoji i vakcina profiterstvo i da se dio, da je dio ovog problema o kojem sad mi pričamo ustvari priča oko toga ko će zaraditi na ovom, na kraju uvozu vakcina u BiH, a do tog ćemo doći kad se to desi u ovom slučaju, kao što postoji ratno profiterstvo, imam osjećaj da postoji i vakcina profiterstvo koje se sad ne vidi zato što nije u fazi nabavka, ali ćete vidjeti kad počne sve da se odvija.
Dušanka Majkić, nepridržavanje utvrđenog dnevnog reda.
Dakle, ja Vas molim, predsjedavajući, da upozoravate, predsjedavajući da upozoravate ljude koji ne znaju na kojoj su tački dnevnog reda. Dakle, jel' govorimo sada o tački dnevnog reda koja se zove – Prijedlog zakona i dopune Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, je li to tema o kojoj mi govorimo? Dakle, ovo je tipičan opozicioni govor, koji čak ne polazi od toga da je upoznat sa sadržajem Zakona o kojem govorimo. Pa potpuno degutantan izuzev što je htio da ispljuje ove koji, eto, ko je vlast pa da iskoristim priliku, a svaka prilika je dobra ako treba pljuvati nekoga, to je krajnje morbidno. Mi bi poštovali zaista da ste Vi, gospodine Bosiću, sjeli, pročitali jedan zakon, pročitali drugi, pa o tome ovdje predložili suvislo i pametno rješenje, koje bi bilo mjera stvari. Vi ste ovdje jedino došli da ... kao što ustalom i dolazite i ne zanima Vas nijedna tačka dnevnog reda, samo ako nije prilika da nekoga ispljujete. E pa znate šta, objasnićemo sve ovo o čemu se radi i o čemu govorimo, tako da ne, uopšte ne bojimo se i nemamo nikakvog straha od tih Vaših podmuklih nastojanja da sve što činite učinite protiv Republike Srpske i protiv onih koji vode ovaj posao. Dakle, imate ko je za to zadužen, imate ko to radi, imate ko je šta uradio do sada i samo na konkretnim slučajevima možete da govorite, ovo sve ostalo što ste govorili je bilo napamet.
Zahvaljujem. Mladen Bosić, povreda Poslovnika.
Pa prvo predsjedavajući, mislim da ste trebali intervenisati na ovakvu, ja bih ovo rekao, govor, izliv mržnje, znači ne govor. Prije svega gospođo Majkić, ja ne poljujem, ja ne pljujem i kad pričam gledam da ne uvrijedim ljude, za razliku od Vas kojoj je to jedini politički diskurs koji imate i program je napadanje i lično vrijeđanje ljudi. To je Vaš, na tom ste i uspjeli, ne znam koliko godina ste poslanik, na osnovu takvog političkog nastupa. Ali Vas molim, predsjedavajući, da u skladu sa Poslovnikom intervenišete kada čujete ovakav govor, nema smisla.
Hvala. Munib Jusufović, rasprava.
Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja vas sve skupa pozdravljam, o potrebi nabavke ja neću ništa govoriti, ovdje rečeno i svi mi znamo i da ne pričamo kakva je situacija oko ovog fejta. Ja ću se fokusirati na ono što sam čuo od nekih kolega, da nema potrebe mijenjati ovaj Zakon, jer u postojećem zakonu postoje takve odredbe koje na određen način mogu obuhvatiti i ovo pitanje. Vrlo sam pažljivo i detaljno izučavao član 10. ovdje se radi o članu 10. i o dopuni člana 10. iza tačke c), e sad pogledajte, kolega Špiriću, evo Vi ste o tom govorili i čini mi se kolega, kolegica Majkić. Ja ću sad strogo pravnički ovo pokušati iz svoje prizme da tumačim, a volio bi da dobijem konkretan odgovor na ono što ću ja reći kontraargumentaciju. Evo se slažem s Vama, kolega Špirić, u jednom dijelu, u članu, u tački c) člana 10. ovog ugovora o ... možda bi nekim slučajem se moglo prihvatiti da nabavka preko Kovaksa može naći svoje mjesto u članu 10. zato što se radi o međunarodnim ugovorima gdje je uvezana jedna ili više država itd. međunarodna, to na određen način možemo, evo i ja prihvatam da tu bi se moglo ... ali mi smo vidjeli iz prakse šta znači preko Kovaksa. Preko Kovaksa samo jedna količina je ugovorena i koja apsolutno ni blizu ne zadovoljava i gdje će se, kao što je slučaj, ja sad mogu govoriti o slučaju Srbije koja, ne znam kakav je Zakon o javnim nabavkama, ona je iskoristila s obzirom na ukupnu situaciju sve moguće načine da dolazi i to mnoge države rade. Međutim, kod nas da li iz određenih razloga bojazni ili ne ili strogog tumačenja pitanje ovih direktnih nabavki nema ovdje u članu 10. Znači, direktne nabavke koje bi išle, bez obzira ko, možda i ove komercijalne organizacije, šta ja znam, da idu preko dirketno dobavljača, ovih proizvođača. Ja bar ovdje ne vidim tako to, ne znam ili ćete me, ovaj, što bi rekli, naći odgovor da ja vidim to, ja kao pravnik to ne vidim. I kad bi bio u situaciji da i sam odlučujem o tim pitanjima, teško da bi se upustio u ovaj drugi dio. Prvi dio mi je pokriven, što bi rekli, ovo pitanje preko Kovaksa, ali nećemo mi sve nabavljati preko Kovaksa, nego sad pokušavamo da idemo svim mogućim linijama da bi se što prije obezbijedile ove vakcine. Iz tih razloga, bar to je moje shvatanje ove izmjene i ne bi danas, ja neću govoriti sad da li mi pretvaramo ovo sad u politiziranje ili ne, idem strogo, strogo pravnički kako ja ovo vidim. Iz tih razloga se ja opredjeljujem i sa obrazloženjem ili bez obrazloženja ili sa zašto da li treba ili ne treba, po meni, svakoga da pitate u ovoj zemlji da li treba ići što prije u nabavke, čak i da pitate svakoga sad, reći će vam nabavljajte kako god znate samo da ih nabavite, ali evo ja se formalno odnosim na ovaj član i to je iz tih razloga sam se i javio da na određen način, tu mi, tu mi nešto ne uklapa se. Toliko, hvala.
Izvinjavam se, Lidija Bradara rasprava.
Zahvaljujem. Predsjedavajući čestitam, evo, na preuzimanju vuđenja, a Vama zahvaljujem na proteklom periodu, da smo mi ovo sve preživjeli živi i zdravi, iako ste imali zdravstvenih poteškoća. Pa čovjek ne zna šta bi uopće o ovome rekao, budući da u našem javnom prostoru imate one koji bi trebali o ovome pričati, oni ne pričaju, a onda se naravno nađu i oni koji su spasitelji, pa predlože ovako neka rješenja, ja isto ne vidim razloga zašto bi mi ovo danas donosili, mislim da postoje i rješenja u zakonu i jednom i drugom kada se nešto hoće, kada tražite problem zašto nešto ne može i nećet onda evo nalazite ovakva rješenja. Budući da je ovo prošlo u Zastupničkom domu kako je prošlo, na način kako je prošlo, jednostavno zbog tog silnog pritiska. Znači, mi sad pričamo da nismo dobro odgovorili na pandemiju, evo imali smo tu i rasprava kako naših 13 ministarstava i sad kao da nemamo mi koordinacijskih mehanizam, Vi ste nas lijepo podsjetili na Konferenciju ministara. Ja kako god da je BiH uređena ljudi se liječe u svojim domovima zdravlja i tu je njihova primarna zdravstvena zaštita i tu imate prvi odgovor na sve, onda kad mi dođemo do razine Vijeća ministara i Ministarstva civilnih poslova to je, to je veća neka druga priča, ali onaj prvi telefon kojeg dignete, dignete u svoj dom zdravlja i on se nalazi i to je naša primarna zdravstvena zaštita. Što se tiče, znači, prvo smo sad rekli da nismo dobro odgovorili i po tome, znači, ja tu imam dilemu, ja nisam niti liječnik, nisam čak ni pravnik, znači, imate dilemu, ako smi mi svi u BiH nismo imali odgovore, imali smo jako veliki broj zaraženih onda ako bi mi znali koliko smo imali preboljelih onda nam zaista ne treba tri miliona doza vakcina i pitanje je tog procesa imunizacije. Ja mislim da o raspravama kako bi trebao izgledati zdravstveni sustav u BiH, o tome se da pričati i sve do trenutka dok se u ovoj zemlji ne bude plaćala usluga zdravstveni, mi nećemo imati sustav zdravstva koji može odgovoriti na bilo što. Budući da je na način na koji, evo, nekom padne na pamet da u svakom trenutku promijeni ovaj, onaj, treći zakon, ja ne vidim razloga zašto se ovo moralo mijenjati. Međutim, ako će ovo doprinijeti da ove stvari profunkcioniraju i da vidimo i to čudo, evo ako izmjenimo taj jedan članak zakona, iako ja nisam vidjela niti da je Agencija za lijekove se žalila da imaju prepreke u ovome, niti se žalio bilo tko, mi evo sad, Vi ste spominjali i profiterstvo i sve ostalo, to je pitanje, ja ne znam kako se nabavljaju ostale vakcine, kako mi nabavimo vakcinu za cjepljenje stanovništva od sezonske gripe, kako cjepimo stoku od zaraznih bolesti, evo to su za mene neke dileme i evo ja jednostavno ne mislim da ću doprinijeti ovoj raspravi, niti, ali evo očito na, meni je jasno kako je to usvojeno u Zastupničkom domu, potpuno jasno i evo ako neka većina je tamo smatrala da treba donijeti ovaj Zakon, da unaprijedi nabavku vakcina, evo mi ćemo se vjerojatno prema tome i ovdje tako odnositi. Ali danas smo mi ovdje čuli rasprave da bi mi trebali donosit neustavne zakone, neustavna rješenja, znači, mi smo zaista specifična zemlja, ali ne mislim ja ni da su velike uređene zemlje dale bolji odgovor na ovo pitanje, ovo je zaista nešto što je nepoznanica kako u svijetu, tako i nama u BiH. Možda smo se mi u nekim trenucima u ovoj situaciji bolje snašli nego neki drugi. Hvala.
Nikola, ovaj, hoće me najaviti za raspravu, molim te.
Za raspravu se javio predsjedavajući, gospodin Izetbegović.
Dakle, ja vas molim da pogledate još jedanput član 10. koji govori, Zakona o nabavkama, je li, koji govori o izuzećima od primjene odredbi ovoga Zakona. Ukoliko mi ovo danas ne usvojimo nabavke vakcina će podlijegati rokovima koji su propisani u Zakonu i tada možete biti vi krivi, odnosno možemo mi biti krivi u ovome Domu što nismo otklonili i tu prepreku, eventualnu, za brzu nabavku vakcina. Dakle, osim što je evidentna jedna sporost, jedna indolencija vlasti, dakle, možemo biti krivi zato što smo nešto zaustavili što je prošlo na Predstavničkom domu, a što omogućava da se ubrzaju i pojednostave procedure. Tako da ja apelujem na vas danas, nemojte da mi budemo oni koji su napravili još jednu prepreku. Dakle, još jedan problem narodu koji, koji, ovaj, nema ono što je potrebno da se zaštiti u ovome času od pandemije. Pogledajte, molim vas, član 10. i vidjećete izuzeća, neophodno je, po meni, uvrstit izuzeće za ovu situaciju, za nabavku vakcina. Dakle, naravno kad su u pitanju, kao što reče gospođa Bradara, ovaj, procedure za nabavku svih mogućih vakcina, svega onoga i za ljude i za stoku itd. da se to nabavlja po zakonu, ali to su procedure koje traju mjesecima, ovaj put treba raditi u par dana, a ne u par mjeseci proceduru. Hvala vam.
Gospodine predsjedavajući, cijenjene kolege i kolegice. Ja bi da ispravim krivi navod kolegice Lidije Bradare, većim dijelom diskusije se slažem s njenim stavovima i pogledima i diskusijom, jer zaista ovdje mogli bi diskutovati oko ovih stvari dosta toga, ali ispravljam krivi navod u dijelu Vaše diskusije – neka većina. Ja koliko sam informisan nije u pitanju „neka većina“, već je u pitanju jedinstven stav Predstavničkog doma, tamo su se svi klubovi usaglasili. Znači, apsolutno to nije bila „neka većina“, nego je bio jednoglasan stav Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Toliko.
Dušanka Majkić, ispravka krivog navoda.
Dakle, ovo što ste Vi govorili, a i referiram se na ovo, ovaj, što je kolega maloprije govorio. Član 10. se zove izuzeci od primjene odredaba ovog zakona i tačka koja se direktno odnosi, jedna od tačaka, ima ih još, ali ove koje se direktno na ovo odnosi, je tačka 1.b) koja kaže – ugovor o javnoj nabavci čije izvršenje zahtjeva posebne mjere bezbjednosti u skladu sa zakonima, svim zakonima u BiH, to je tačka koja se odnosi na ovo. Dakle, Zakon o javnim nabavkama je veoma restriktivan i ne daje izuzetke lako i sada prilikom izrade novog Zakona o javnim nabavkama, žestoka bitka se vodi oko toga šta je izuzetak, šta nije. Dakle, ovo je nešto što je dijelom obuhvaćeno kroz ovaj član koji se ... na međunarodne te relacije i to je to, to je, ajde da pretpostavimo da je time okončana ta procedura, ali ovaj drugi dio koji nosi sad na hitnost, ispoštovano je da se Zakonom o javnim nabavkama omogućava da se napravi ugovor o javnoj nabavci ako su u pitanju posebne mjere bezbjednosti, što ovaj slučaj jeste. Dakle, nikakve potrebe, sve čeka, čeka da neko iz Federacije kaže, Republika Srpska je definisala cijeli put, čeka neko iz Federacije da kaže, e treba nam toliko i da krene u to. I sad samo je to problem i zbog toga mijenjati zakon, pa ljudi nema smisla, evo došao nam je u proceduru novi Zakon o javnim nabavkama i to dva imamo, dobili smo dva. Dakle, apsurdno je sad mijenjati ovaj Zakon, jer reguliše ono što je predmet o čemu govorimo.
Munib Jusufović, ispravka krivog navoda.
Hvala lijepo. Ja mislim da član, ovo izuzeće o kojem sete Vi govorili, pod tačkom b) podrazumijeva sasvim nešto drugo. Ovaj Zakon je pravljen, Bog sami zna, hajmo se sjetiti koliko ... nije ni poznato bilo o ovom slučaju o kojem danas pričam, pa ... ovdje o sigurnosti se govori u sasvim drugom aspektu sigurnosti, a ne o ovome o čem mi govorimo. Ali, ako će iko potvrditi to Vaše shvatanje iz agencija, ja ću se složiti sa tim. Ja tvrdim da izuzeće treba napraviti danas, bez obzira, ali ne treba ga zloupotrijebiti, jer ima zloupotreba, evo dešavalo se. I dalje tvrdim, a nek mi neko ospori, da pod tačkom c) može se Kovaks jedino isključiti, ali govorim sve ono drugo je sporno. Tako da smatram da, ne znam šta mi to gubimo, ako ćemo dodati ovo, ovaj specifikum o kojem danas pričamo. Toliko i hvala.
Zlatko Miletić, rasprava.
Ma pokušaću da budem kratak i da se zaista vratimo na sadržaj dnevnog reda, odnosno na ovu odredbu člana i članka 10. Ja nisam pravnik i zaista na bilo koji način neću da oponiram, pogotovo kolegi Noviću, koga znam maltene 30 godina i zaista ga poštujem i uvažavam, gospođi Majkić, kao i gospodinu Munibu. O čemu se zapravo radi, ovo je moje osobno razumijevanje zakona, znači, ne znači ovo što ja govorim da sam s pravnog aspekta u pravu. Munib, gospodin Munib dobro primjećuje da je ova odredba, znači 10.c) odnosi se samo, a mi imamo takvu situaciju sa ovim međunarodnim ugovorom, kad je u pitanju Kovaks sistem. Ali oba ova zakona sad moramo gledati u korelaciji, vidjećete tamo u obrazloženju kad je u pitanju ovaj drugi zakon, upravo nam ljudi iz agencije govore da Vijeće ministara nije ovlašteno u tom smislu kad je u pitanju agencija i da se mora napraviti poseban izuzetak u tom zakonu, al' o tom sad neću govoriti. Hoću da kažem gospođi Dušanki, nemam ništa protiv, ako se mi svi dogovorimo da se direktna javna nabavka, govorim za ugovorene strane, entitete, Distrikt Brčko i kantone, može izvršiti po ovom, je li, članku 10.b) i da je sigurnost, pod navodne znake, pokriće da oni to mogu uraditi, ja nemam ništa protiv. Ali odma da znate, da smo mi na sebe natovarili odgovornost, to je jedan aspekt i da će ustvari svi sad nas prozivat da i pozivaće se jednostavno, evo, Vlada Federacije kad bude to radila na ovaj član zakona i reće da se to može nabaviti od, ne znam ni ja kog, proizvođača direktnom nabavkom, bar kad su u pitanju vakcine. Znači, ja nemam ništa protiv ako smo svi suglasni da se, da kažemo takav stav, ali vas molim, na određen način podcjenjujemo inteligenciju ljudi, pa i iz vaše stranke, znači i svih nas, koji su donijeli ovakvu odluku, ispade sad ko biva mi smo pametniji od njih, oni to ko biva ne znaju, maltene to su jednoglasno izglasali, mi sad tražimo neko drugo rješenje. Znači, kako god i šta god, bitno je da iz ove situacije, danas iz ove sale kad izađem, da ljudi u entitetima, kantonima, Distriktu Brčko znaju na koji član zakona da se pozovu i da krenemo sa tom nabavkom vakcina, to je po meni suština, ako svi budemo da je to, znači, članak 10. ne znam tačka b) ili tačka c) sasvim svejdeno, znači mi moramo o tom obavijestiti javnost da smo to pitanje riješili. Ili ako smatrate, a ja smatram, moj osobni stav, da se ipak ovo izuzeće na posebano precizan način treba regulirat kako je to predloženo, to je moje osobno mišljenje, da ne bi bilo nikakvih kasnijih začkoljica i dodavanja ili da ne bi bilo pronalaženja nekih dodatnih rupa u zakonu, da ne kažem i nekog drugog postupanja koje imaće veze ili situaciju da dovedemo se u sličnu kao s respiratorima, nabavku bolnice u Republici Srpskoj i nekim drugim stvarima, ali evo da ne govorim o tom. Znači, molim vas dajte bilo na koji način da riješimo ovo pitanje, šta god je to, al' da izađemo odavde sa jedinstvenim stavom kako i na koji način to ljudi mogu uraditi. Hvala.
Lazar Prodanović, ispravka krivog navoda.
Hvala gospodine predsjedavajući. Želim Vam uspjeh na predsjedavanju narednih osam mjeseci Domom naroda. Moja ispravka krivog navoda odnosi se na uvaženog kolegu Zlatka Miletića. Dakle, član 10. stav b) Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen nakon, dakle, ove poplava koje su zahvatile BiH je apsolutno primjenjiv, reću Vam kako. Dakle, da li mislite da bi Savjet ministara, dakle, kao najodgovorniji državni izvršni organ u BiH potpisao sporazum o pristupanju globalnoj, dakle, globalnoj instituciji za snabdjevanje, Kovaksu za snabdjevanje siromašnih zemalja vakcinama da nije imao uporište u zakonu, to je jedan argument. Drugi argument koji se odnosi na ovo, isti dakle, isto ministarstvo unutar Savjeta ministara BiH, raspisalo je poziv u četiri lota, dakle, za javnu nabavku za ove vakcine, pri čemu su odabrani dobavljači, dakle, posrednici u ovom procesu koji imaju uslove u smislu opreme, skladištenja, čuvanja i transporta vakcina. Mislim, evo to vam je naj, jedan upečatljiv. Drugi upečatljiv razlog ću vam navesti koji se odnosi na godinama unutar BiH, da institucije vlasti, dakle, državne bilo da su oni na nivou BiH, entiteta, kantona ili nižih nivoa vlasti obavljaju na identičan način javne nabavke, recimo, Fond solidarnosti unutar Federacije BiH za snabdjevanje, recimo, inzulinima u BiH ili Fond zdravstva Republike Srpske koji godinama na identičan način, dakle, se pojavljuje kao ugovorno tijelo koje posreduje u tom smislu da veleprodaje, putem veleprodaja se, recimo, citostatici, sanitetski materijal, hirurški materijal i tome slično, identično nabavlja. Samo sam želio da vam kažem. Dalje, ovo vam govorim vrlo argumentovano, imajući u vidu konsultacije koje se odnose na nadležne institucije u BiH koja bi bila dužna da kontroliše eventualno zakonsko kršenje ovih odredbi kad su u pitanju, ovaj, ovakvi vidovi aktivnosti. Toliko.
Nikola Špirić, ispravka krivog navoda.
Gospodine predsjedavajući, cijenjene kolege delegati. Pa zapravo kako se rasprava odvija postaje, meni se čini, situacija sve jasnija. Nismo mi ni od jedne agencije, nijedne institucije u BiH dobili zahtjev za tumačenja zakona. Dakle, ja ne znam da postoji zahtjev bilo koje od njih, pošto je Parlament zakonodavac, da mi tumačimo zakon. Mi mislimo da ovaj Zakon daje okvir da se mogu nesmetano u skladu sa zakonom izvršiti nabavke. Dakle, mi mislimo i zato mislimo da ga ne treba mijenjati. Da je kojim slučajem agencije ili ministarstvo ili bilo ko drugi zatražio tumačenje zakona, onda bismo se mi izjašnjavali o ovom o čemu je kolege Miletić govorio i to bilo smisleno. Ali mi danas imamo zahtjev za izmjene zakona i moramo imati svoj stav. Dakle, nema zahtjeva za tumačenje, da ima ja bi rekao da član 10. alineja b) i c) daju dovoljno prostora da se nabavke izvrše. Jer zapravo ljudi znači li to da svi koji su ušli u nabavku bilo koje vakcine, su u procesu kršenja zakona. Dakle, nijedna agencija nije zatražila, da kaže mi imamo problem, molim vas tumačenje zakona. Dakle, oni tu dilemu nemaju. Zašto institucije stoje u mrtvoj tačci, to mi nije jasno i ostajem, dakle, pri stavu da ovaj član 10. daje dovoljno prostora da se proces odvija u BiH. Hvala vam lijepo.
Munib Jusufović, ispravka krivog navoda.
Pa, evo, ja ću se još sad uključiti, pa dalje neću više insistirati, jer su očito različiti aspekti gledanja na tumačenje ovoga člana. Zavisi kako ko gleda, ja pravnički gledam, inženjer gleda inženjerski, doktor gleda na svoj nači itd. Kolega Prodanoviću, evo, samo da Vas priupitam, pa onda ću preći na drugi prijedlog koji rješava ovo otprilike. Ako Vi mislite da član b), a ja ću ga citirati, je izuzeće dovoljno za ovo o čem govorimo, pošto je on kratak ja ću ga pročitati. Pod b) kaže – izuzeće, a govorimo o izuzećima od primjene odredbi, ugovor o javnoj nabavci čije izvršenje zahtjeva posebne mjere sigurnosti u skladu sa zakonima u BiH. E sad da Vas pitam – koje to mjere po zakonima o sigurnosti, po zakonima BiH, zahtjeva vakcina Fajzerova? Pa to zahtjeva po njihovim propisima i on ti nameće pravila kojim si dužan državi, a nije regulisano zakonom BiH. I zato se ovo odnosi, siguran sam, na mjere iz sigurnosti – i regulisane zakonima BiH. Ali neka je, ako je i tako, ako mi smatramo da li je to b) tačka ili c) da ovo zatvara ovaj problem, postoji mehanizam, kolega Špiriću, ne mora značiti da samo autentično tumačenje, tu se svi slažemo, autentično tumačenje daje zakonodavac, što znači evo i ovaj Dom. Ako ovdje postoje dvije vrste, dvije grupe, kako da kažem, shvatanja, vi smatrate, otprilike vas jedan broj smatra da rješenje ovog problema se nalazi ovdje i da je u odredbama zakona u članu 10. Ja smatram i određen broj smatra da jedan dio se nalazi, a jedan ne. Ajmo riješti to pitanje na način, evo, bez ikakvih problema, mi smo ovdje zakonodavac, da uz ovo, evo, da smatramo da da, nalazi se rješenje, postoji izuzeće u članu 10. ali automatski da glasamo za autentično tumačenje ovog Doma, da je to to. Ne može u tom slučaju ni agencije, ni bilo ko praviti od toga više problem. Znači, smatramo da je to pitanje riješeno kroz ovo, ali pod uslovom da imamo pravo kao zakonodavac da glasamo, da je to rješenje ovdje u članu 10. da u tački b) i c) nema problema, kroz formu autentičnog tumačenja. Eto to je i sa tim je rješenje postignuto. Toliko.
Dakle, Munibe možete dati napismeno prijedlog zaključka. Sljedeći je Lazar Prodanović, ispravka krivog navoda.
Ma predsjedavajući samo jednu rečenicu. Dakle, ovdje kad je u pitanju stav b) član 10. stav b), dakle – ugrožavanje sigurnosti, odnosno bezbjednosti građana BiH ili ugrožavanje, nacionalno ugoržavanje, kako druge to države tumače, zdravlja građana BiH, apsolutno primjenjivo na ovaj segment. Ja ne želim reći ovdje, odmah moram reći, ovo, ovaj dio koji je predložen, on je moguć, ali to je prenormiranje. Nepotrebno je da mi imamo prenormiranje unutar zakonodavstva. I dalje kad govorimo o ovom, teško je sada govoriti o ovom jednom segmentu, a da ne pominjemo sada ovdje Zakona o lijekovima, to će biti drugi dio rasprave gdje bih želio, želim vam reći, dakle, da apsolutno, pa da li vi mislite da agencije ili Kancelarija za razmatranje žalbe ne bi pokrenula postupak protiv sada eventualno kršenja zakona od strane Ministarstva civilnih poslova. Ma, procedura je kompletno završena. I drugo kad govorite, samo još, o Fajzeru ili ovom sistemu Kovaksa. Vidite, na to BiH ne može uticati, nažalost tu imaju i drugi zahtjevi, ključni zahtjevi multinacionalnih kompanije iz oblasti farmaceutike odnosi se da zemlja dobavljač ili kupac vakcina javnom izjavom kaže da neće potraživati obeštećenje za moguće štetno dejstvo lijeka. To je drugi dio koji od nas ništa ne zavisi, mi to možemo, imamo sistem ili uzeti ili ostaviti. Toliko.
Zlatko Miletić, ispravka krivog navoda.
Između ostalog počeću, da izvinete evo sa zadnje strane ili od zadnje diskusije kad je u pitanju, je li, Fajzer i taj njihov zahtjev, on je potpuno licemjeran, nemoralan, da firma koja proizvodi lijek od bilo koje institucije, svjetske, zdravstvene, uključujući nas kao državi, traži potpis jedne takve izjave za ono što su oni napravili, da ko biva niko za to ne odgovara ako dođe do neželjenih nus posljedica, što ja prvi put čujem u zadnjih ovih sedam epidemija koje su bile u svijetu u zadnjih 20 godina, to je jedna stvar i mislim da je to ogavno, katastrofa. Druga stvar, očigledno me niste dobro shvatili, znači, uvažavam ja, evo, prvi gospodin Nović je o tom počeo da govori, da je ovo dovoljan zakonski osnov, pa gospođa Dušanka, pa evo i Munib, ja se slažem s vama, ali ako je to tako, ako mi evo sad ovog trenutka dajemo tu vrstu pravnog tumačenja, postavlja se pitanje – pa šta je čekala Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije, kantoni i Distrikt Brčko? Evo, ako uzmete, ovaj, predsjednika Republike Srbije, čovjek je u tu nabavku, po njegovoj izjavi, krenuo u osmom mjesecu prošle godine. Pa ako svi ovo znaju, pa zašto ljudi moji naši, naše ugovorne strane nisu po osnovu tog zakona prije pola godine razmišljale o ovom i stupili u tu nabavku, onda bi danas imali te vjerovatno vakcine. Očigleno ljudi su u strahu da li od respiratora, od ne znam ni ja čega, da će snosit neke posljedice, al' ako ne ništa dajte makar danas, evo ja se slažem s Munibovim prijedlogom, dajte da makar izađemo s nekim zajedničkim stavom i da kažemo naše tumačenje je to i to i nek ljudi, evo, fulili su pola godine, nek krenu danas sa tom nabavkom i da ovu priču završimo. Hvala.
Asim Sarajlić, rasprava.
Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, nisam mislio diskutovat, ali evo moraću na kraju ipak sam šef Kluba Bošnjaka u ovome časnom Domu. Malo mi je teško palo ovako kako smo tretirali našeg kolegu, gospodina Adila Osmanovića, predsjednika Kluba SDA u Predstavničkom domu, doskorašnjeg ministra u Vijeću ministara, valjda je to takav trenutni politički momenat, pa smo na neki način ga, neću reći ponizili, ali uvrijedili sigurno jesmo. Jer Adil Osmanović nije došao ovdje sam, nije ga pozvao Bakir Izetbegović ili Asim Sarajlić, dakle Adil Osmanović je dobio poziv za današnju sjednicu Doma naroda, odnosno poziv koji je potpisao tadašnji predsjedavajući gospodin Nikola Špirić, dr. Nikola Špirić taj poziv je otišao na Zastupnički dom, taj poziv je neko u Zastupničkom domu prslijedio gospodinu Adilu Osmanović i on je došao ovdje uredno i sjeo i čekao, saslušao naše diskusije, a mi se nismo udostojili ni da ga saslušamo. To govori malo o našem aktuelnom političkom momentu. Dakle, vrlo je jasno i precizno šta se dešavalo u Zastupničkom domu, dakle, novi stav c) u članu 10. – 31, čini mi se, čovjek je ocjenio da je potreban. Da li je to pritisak, da li nije, dakle nije to, jes prijedlog gospodina Osmanovića, jes prijedlog Kluba SDA, ali je podrška svih klubova bila i svih zastupnika trenutno prisutnih tada u sali je data tom prijedlogu i ovome koji ćemo raspravljati pod trećom tačkom dnevnog reda. Šta se mijenja? Pa mijenja se politička situacija, mijenja se politički ambijent. Danas nam dolazi predsjednik Republike Srbije, gospodin Vučić, donosi nam vakcine, hvala mu. Mi danas vodimo rasprave kako je ko nabavljao respiratore, je li tada bilo zakona, nije li bilo zakona, kakve su bile, ovaj, nabavke u Republici Srpskoj i poljske bolnice i ostalih preparata itd. Kada su gospodina Vućića pitali na aerodromu u Beogradu, kad je dobio prvi kontigent respiratora iz Kine, on je rekao ne pitajte me ništa, a za vakcine je kazao nabvljaću ih i od čečenske mafije ako treba, ovaj, samo da obezbjedim je građanima Srbije. Dakle, mi u takvom okruženju živimo, mi u takvom svijetu živimo, u svijetu gdje su respiratore nabavljale službe i ovo što Miletić govori, o Mosadu i o Izraelu i o Natanjahu, zašto Izrael ima danas najviše vakcinisanih stanovnika, zato što se službe bave tim, zato što države bave tim. Vi znate i kad gospodin Prodanović kaže, da Fajzer traži tu izjavu, pa naravno da je traži, svi oni su kad su, ovaj, puštali vakcine u promet i AstraZeneka i Fajzer i Sputnjik itd. su govorili o procentima, ovaj, efikasnosti te vakcine, pa su svi govorili da je to 93, 94% itd. e zbog onih 6, 7% i nus pojava, naravno da će sebe zaštititi, jer ona slijede, ovaj, multimilionske tužbe itd. Dakle, u tom mi svijetu živimo. Ali mi je žao što danas u ovakvom ambijentu smo dočekali kolegu Osmanovića, nije to što je član stranke kojoj ja pripadam, nego zaista je došao u dobroj vjeri i neko mu je proslijedio taj poziv od predsjedavajućeg u tom trenutku, gospodina Nikole Špirića, to smo imali, trebali imati u vidu. Mi cijenimo da je ova, ovaj stav c) novi potreban, očito da danas čujemo i druge argumente od kolega iz SNSD-a prvenstveno, da u članu 10. imamo dovoljno okvira da nabavljamo. Neko je smatrao da nemamo, da to trebamo eksplicitnije navest i dostavio nam to u proceduru, dakle, usvojeno u Zastupničkom domu. Opet se vraćamo na naše aktuelno stanje, dogovaranje, donošenje odluka, da li neko želi da ova država bude efikasnija, funkcionalnija, ulazimo sad u političke teme koje kako efikasno nabavio, zašto se je stalo, zašto je Federacija ovo uradila, RS ono, ja želim da vjerujem da je Klub SDA i Predstavnički dom imao dobru vjeru da pojednostavi i da precizira, da navede ovo stanje, jer smo imali slične inicijative u drugim intervencijama zakona, da se, da se, evo, recimo norme u pravosuđu i rad pravosuđa da se prilagodi ovom stanju, pa znate i za izmjene poslovnika i na entitetskom nivou i na kantonalnim nivoima kako bi stručni i zakonodavni organi djelovali, da su uvedene i onlajn sjednice itd. Ovaj, mislim da je predlagač imao dobru namjeru, da pojednostavi, ubrza, odgovori datom trenutku. Da li su pozvaniji neki drugi, o kojima je gospodin Špirić govorio, agencije za lijekove, entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva, šta ih je spriječilo, a šta nije, ja vas ponovo vraćam na svijet u kojem živimo, gdje službe, gdje ozbiljne države otimaju robu, to smo vidjeli prije vakcina, otimaju, dakle, robu, plaćenu robu otmu, presretnu, nije to sad divlji zapad, to se je dešavalo u našem bližem okruženju, dakle, u zemljama poput, zemljama Evropske unije, Bugarske, Rumunije, Francuske itd. Dakle, danas u takvom svijetu živimo sa ustrojstvom kakvo jest u BiH i naravno sve je opredjeljenje i pitanje političke volje, da li se nešto želi. Mislim da izmjena u stavu, odnosno novi stav c) u članu 10. bi proceduru pojasnio, precizirao, učinio efikasnijom, rokove bi skratio, ali nažalost, evo, očito iz rasprave vidimo da danas za to nema volje, kao što je bilo u Zastupničkom domu prošle sedmice, pa je ovo prošlo jednoglasno. Hvala vam.
Nikola Špirić, ispravka krivog navoda.
Ma samo kratko, kolegi Sarajliću. Dakle, pošto ovdje vidim da se pokušava neke stvari adresirati, mislim da nije korektno. Puno uvažavanje kolege iz Predstavničkog doma, koji je danas prisustvovao ovdje. Dakle, kad se zakazuju sjednice onda dopisi odu Predstavničkom domu, Predsjedništvu, Vijeću ministara, ne idu na adrese poslanika. Predstavnički dom može da ovlasti kolegu da on danas zastupa, jer taj zakon kad je usvojen u Predstavničkom domu, to je zakon Predstavničkog doma više nije SDA. Dakle, SDA i ovdje ima svoje delegate, može da brani taj stav i danas korektno razgovaramo. Dakle, nije ovo naš odnos prema našem kolegi iz Predstavničkog doma, dojučerašnjem ministru civilnih poslova, nego ovo je poštivanje Poslovnika i na to sam ja ukazivao. Inače da je trebalo drugačije, onda smo mogli održati plenarnu sjednicu oba doma gdje će biti svi poslanici iz Predstavničkog doma. Nema on veću mogućnost od bilo kojeg drugog poslanika, ako ga ne ovlasti Dom da nama ovdje danas tumači zakon, to ne bi bilo korektno prema drugima. Ako ima ovlaštenje rukovodstva Doma, on je ovdje poželjan i ne bi nekakav problem bio da on to nama obrazloži. Dakle, samo da budemo tu jasni. Ja i dalje stojim na stanovištu, da mi izmjenama zakona ne treba da pokrivamo nerad institucija. Ko može da garantuje da se izmijeni zakon da će ljudi vući poteze, ako mi svi mislimo da zakon daje dovoljno osnova da se potezi vuku, da se nabavljaju vakcine. Pa ljudi moji postavlja se pitanje kadrovske politike u BiH, ako su stranke izabrale ljude koji neće da poštuju zakone, nego stranke, mi imamo paralizu sistema zar ne vidite. Ako je, dakle, paralizu sistema po dubini, ovo o čemu su kolege govorile o, ovaj, da li je ovo mjere bezbjednosti, dakle, član 10. alineja b) pa vi znate da svi kantoni su donosili odluku, proglašavali vanredno stanje, entiteti, u skladu s tim donosili
Isteklo Vam je vrijeme.
vlastite odluke. Dakle, to je ta zdravstvena bezbjednost, izvinjavam se i završiću, i oni će procjenjivati, praviti plan vakcinacije, ali to je ljudi trebalo biti završeno. Da li su stranke ikoga pozvale na odgovornost od kadrova koje su rasporedili zašto nema i mi smo vještom političkom igrom pokušali da prihvatimo odgovornost u ovom Domu, ja sam protiv toga. Neću da pokrivam ničiji nerad, da su partije utvrdile odgovornost za kadrove koje su postavljale, što niste nabavili vakcine, a imate mogućnost, to bi već bila druga priča. Dakle, nomjte da to radimo. Hvala vam lijepo.
Asim Sarajlić, ispravka krivog navoda.
Predsjedavajući, dakle, samo kratko. Nisam ja kazao da je predsjedavajući u tom trenutku, dr. Nikola Špirić uputio poziv gospodinu Osmanoviću, dakle, ja sam vidio poziv koji je otišao prema Predstavničkom dom, koji je potpisao gospodin Nikola Špirić, naslovio ga na Predstavnički dom. Dakle, neko je u tom Predstavničkom domu taj poziv proslijedio gospodinu Adilu Osmanoviću, kao predlagaču u njihovom Domu. Dakle, to je pitanje za onaj dole Kolegij, ali, dakle, čovjek nije došao saminicijativno i nepozvan. Njemu je neko taj poziv proslijedio i on se je odazvao i došao.
Ne dobiju svi, izvinjavam se, ne dobiju svi. Dakle, oni su ocjenili, vjerovatno Kolegij ili sekretar, ne znam ko i proslijedili taj poziv gospodinu Osmanoviću i on je tu u dobroj volji došao. Dakle, trebali smo ga pustiti bar to da kaže, da, ko mu je dao poziv.
Denis Bećirović, ispravka krivog navoda.
Gospodin Špirić je govorio o paralizi sistema po dubini i to je rečenica na koju trebe i te kako obratiti pažnju i možda je i vrijeme da suštinski progovorimo o nekim stvarima, jer ove, ova dva zakona, izmjene i dopune, samo su vrh ledenog brijega. Imate kompletan Parlament koji nikad nije bio neefikasniji, imate Vijeće ministara koje ne dostavlja zakona, imate zaista tu paralizu o kojoj Špirić govori. A zašto imamo tu paralizu? Pa u strateškom dokumentu koji slijedi SNSD upravo to piše, piše da treba koristiti sve mehanizme da se obesmisli, obezvrijedi i onemogući rad Parlamentarne skupštine BiH, u strateškom dokumentu koji slijedi SNSD piše da u Parlamentarnoj skupštini BiH treba obarati čak i o ne zakone koji nikakvu štetu ne nanose entitetu RS, u stateškom dokumentu koji slijedi SNSD piše da kad tako oni rade da je to važno sredstva da se dokaže nemogućnost funkcionisanja institucija BiH i države BiH. I ako me pitate koji je to dokument koji slijedi SNSD, to vam je gospodo Memorandum SANU 2 koji se već uveliko provodi, a ovo što mi gledamo godinama i danas to vam je to i ljudima treba reći suštinu, da zna svaki ambasador ovdje u BiH o čemu je riječ, da zna svaka politička partija i svaki građanin ove zemlje. Zemlja tone upravo zbog takve politike, ali BiH će opstati, pobijediće ona takvu politiku, nažalost ispaštaju svi građani ove zemlje.
Nikola Špirić, ispravka krivog navoda.
Ma žao mi je, kratko ću ja Denise, nemam ja namjeru polemisati na ovakav način, jer bio sam se zabrinuo da ima neki dokument za koji ja ne znam, to me brinulo. A inače te dokumente koje Vi čitate, ja nisam imao priliku da čitam, oni se ne odnose na politiku SNSD- a i na SNSD, ali mislim način na koji ste Vi danas pokušali da pomognete građanima BiH je doveo i odvešće ih u situaciju da se nalaze u jednom bezvazdušnom prostoru i žao mi je što je Vaš prijedlog podržala SDA. Ja to mogu da čitam na ovakav način, da Vas ne interesuje imaju li građani vakcine u BiH, nego preko nesreće hoćete do ministarstva zdravlja, koje neće riješiti problem. Dakle, to je problem i ja hoću da kažem da sam ja protiv takvog načina. Podržaćemo, dakle, nema, kakve veze ima taj dokument sa Vladom Federacije da vakciniše stanovništvo i ako neki dokument, koji Vi pominjete, postoji od SANU-a, samo ga zlonamjerno tumačite, to nigdje u tom dokumentu ne piše. Evo, ja Vas molim, dajte dokument pročitajte, nemojte da lažete javnost, nije pošteno, nije ljudski.
Vide ljudi ...
Nemoj da vide, vide ljudi, vide ljudi Denisa, ali Denise to je protiv BiH, nemoj da svađaš tamo gdje ne treba. Da se Nikola Špirić pita živjeli bi u sretnijoj zemlji, možda to ne bi zadovoljilo vizuru Denisa, Denisovu, ali to je manje bitno, ajte da pomognemo ovim ljudima. Danas ste ubacili temu koja nas je udaljila, iako je bila bespotrebno, po mom viđenju, ove dve tačke dnevnog reda. Dakle, Vas interesuje ministarstvo zdravlja, baš Vas briga o koliko ljudi u BiH će ono da vodi računa. Treba riješiti problem vakcinacije, imunizacije u BiH, manite svađanja. Ja vidim da Vama smetaju Srbi u BiH, ali Vam sad smetaju Srbi u Srbiji, pa naravno da postoje
Istekle su dvije minute Nikola.
Srpska akademija nauka i umjetnosti da ona piša svoja dokumenta, kao što postoji i ovdje bošnjačka, je li tako. Meni ne smeta ona, a što Vama smeta sve što je srpsko, a fol socijaledmokrata BiH, pa prozreli smo mi te namjere. I ja Vas molim, dakle, ljudski Vas molim, nemojte to da činite, bio sam preplašen kada sam čuo citate iz nekog dokumenta koji ne postoji.
Probili ste vrijeme ...
I morate reći ovoj zemlji
zvršavajte molim Vas.
da lažete građane ove zemlje, a opasno je lagati iz državnog parlamenta. Hvala lijepo.
Dušanka Majkić, ispravka krivog navoda.
Hoću da kažem gospodinu Denisu, da podržaćemo uvijek sve ono što je u skladu sa Aneksom IV Dejtonskog mirovnog sporazuma, sve ono što je tamo propisano slovom, učestvovaćemo u svim dogovorima u cilju traženja rješenja. Nećemo biti oni koji će danas reći jedno, a sutra drugo, naši principi su jedinstveni i uvijek jasno manifestovani. Vi ne trebata nikad da razmišljate kako ćemo mi reagovati, pogledajte Ustav i znaćete hoće li nešto proći ili neće proći. Ali principi koje Vi, kolega Bećiroviću, zastupate neće napraviti BiH onakvu kako Vi želite i onako na kraju kako Vas najmasovnij klub, odnosnon najmasovniji narod podržava, ne možete napraviti BiH po vlastitim željama. Ona mora da odgovara svakom od tri konstitutivna naroda, a Vi do sada niste, od 19 inicijativa koje ste podnijeli, svaka je bila protivustavna i svaka je bila protiv ove zemlje. Nećemo se mi s Vama ubjeđivati, mi imamo mehanizam da to riješimo s Vama. Dakle, ostajemo da se dogovorimo i spremni smo na sve razgovore koji polaze od ovih osnova kako sam rekla.
Denis Bećirović, ispravka krivog navoda.
Nešto vas je puno pogodilo spominjanje Memoranduma SANU 2, ima li još koja replika na to? Upravo radite ovdje u Parlamentu BiH u skladu s uputama Memoranduma SANU 2, u zarez radite tako i ljudima moramo otvoriti oči, ali i međunarodnoj zajednici, svi moraju znati o čemu je riječ. Kažete, gospođo Majkić, poštujemo Aneks IV, pa da vi bogdom poštujete Aneks IV, šef ti kaže da BiH nije država već da je RS država. Pa ne piše tako u Aneksu IV, piše da je BiH bila država, da jeste država i biće zauvijek država. Znači, nije tako kako govorite. Moja BiH, da vam to još jednom ponovim, je BiH ravnopravih i građana i naroda, sve što mislim jednom narodu mislim i drugim i ne dijelim ljude prema tome koje su vjere, rase i nacije i nikada to nisam radio. Kolega Špirić govori, kaže, ubacite bilo koju temu koja će pomoći, pa Vi imate Vijeće ministara, imate predsjedavajućeg Vijeća ministara, imate ovdje gotovo kompletan klub i ništa niste predložili i sve ste odbili što je bilo ko ovdje predložio i kako onda možete govoriti nekome da predloži nešto. Zašto vi ništa ne predložite? Vi ste vlast, vi treba da odgovorite na to pitanje, a ne da obrćete teze. Kaže meni smetaju Srbi. Gdje ima moja izjava da meni smetaju Srbi? Pa ja djelujem u političkoj partiji koja decenijama ima i Srbe i Hrvate i Bošnjake i ostale, ako ima moja izjava takva molim Vas recite konkretno, ali nemojte se služiti ono što Ernest Bloch je davno izučavajući totalitarne sisteme, pa kad je
Prošle su dvije minute Denise, završavajte molim Vas.
Moja je druga replika, on je imao četiri, ovaj, Bloch je dobro rekao, kaže – postoji tzv. lakrdijaška laž. To je laž takve vrste da sve ono što vi radite pokušate prebaciti nekom drugom, ali i to treba razotkriti. Na kraju krajeva, kolega Izetbegoviću, evo, zaustaviću se da ne idemo dalje.
Hvala Vam. Nema prijavljenih za diskusije, nema prijavljenih za replike. Idemo na glasanje o sadržaju Zakona. Prisutno 14 – za glasalo 9, protiv 4, suzdržan 1. U Federaciji BiH – za 9, niko protiv, niko suzdržan. U Republici Srpskoj – protiv 4, 1 suzdržan. Imamo opću većinu, entitetsku većinu nemamo. Ne možemo ići u drugi krug, jer nam nema gospodina Čovića, tako da, je li, šta nam je konkretno
Gordana Živković
Naknadno usagalašavanje.
Naknadno usaglašavanje, koje ne možemo obaviti danas. Idemo na tačku broj tri, Ad. 3. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-498-2/21 od 26.02.2021. godine
Dobili ste zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Dakle, raspravljamo o proceduri. Otvaram raspravu o proceduri, o hitnom postupku. Je li se neko javlja za riječ? Niko se na javlja za riječ. Dajte da glasamo o samoj proceduri. ... 14 prisutnih – za glasalo 13, protiv niko, suzdržan 1. Imamo opću većinu, entitetsku, prema tome usvojena je hitna procedura. Idemo na sadržaj Zakona. Otvaram diskusiju o sadržaju Zakona. Je li se neko javlja za riječ? Dušanka Majkić, rasprava.
Na početku sam se odma sjetila jedne fine misli narodne koja kaže – čuvaj se žurbe, jer ona uvijek dovodi do kajanja. E tu smo mi danas sa ovim Zakonom. Prebrzo je kao prijedlog prošao u Predstavničkom domu, e zato je ostalo sad nama da govorimo o njemu. Ponekad se divim kako smo mi vidoviti u nekim slučajevima kad pravimo pojedine zakone i onda onako ne bez ponosa kažem da ovaj Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima, koji je donesen 2008. godine, ja ne znam ... naš gospodin Sredoje Nović bio zadužen za ovaj Zakon, nikada do sada nije imao potrebe da se mijenja, jer tako je bio urađen da nije imao potrebe da se mijenja. E šta sad ..., šta je predvidio taj Zakon? On je predvidio, kaže da taj njegov član 66. stav (3) koji je ovdje u cijelom ovom slučaju kvaka 22, odnosno ona koja je jasna sasvim, ali i oni koji nisu ili dobro pročitali, nisu imali strpljenja da je iščitaju do kraja, da nadležna entitetska ministarstva i Odjel za zdravstvo Brčko distrikta mogu odobriti uvoz lijekova koji nisu dobili dozvolu za stavljanje lijeka u promet u slučajevima: hitnog uvoza za potrebe pojedinačnog liječenja na prijedlog zdravstvene ustanove; hitno potrebnog uvoza ograničenih količina lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, a neophodni su za zaštitu zdravlja stanovništva na prijedlog zdravstvene ustanove; hitnog uvoza lijekova humanitarnog porijekla i uvoza lijekova potrebnih za naučno-istraživački rad. I sve što se dosad radilo, radilo se u skladu sa članom 66. stav (3) i šta se sad dešava u Predstavničkom domu, dakle, usvaja se zakon po hitnom postupku u kome se uvodi novi stav (4) u član 63. i koji kaže – za vrijeme trajanja stanja prirodne i druge nesreće ili vanrednog stanja, ako postoji opasnost brzog i nekontrolisanog širenja zaraznog oboljenja ili je to potrebno zbog zaštite javnog zdravlja stanovništva u BiH, Vijeće ministara BiH, vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta ili drugi javni organ u BiH, i sad je ta kvaka 22, po ovlaštenju Vijeća ministara BiH i uz saglasnost agencije. Dakle, dosad to ne postoji, znači uvodi se nova rečenica koja podcrtava važnost institucija BiH, a ne ovih koji su bili predviđeni u zakonu, kako to u izvornom zakonu kaže iz 2008. godine. Dakle, po ovlaštenju Vijeća ministara BiH uz saglasnost agencije može nabavljati sredstva za imunizaciju, liječenje zaraznih bolesti kroz direktne ugovorne odnose s proizvođačima lijekova, te se uvoziti u BiH putem i kroz saradnju sa pravnim osobama koje od agencije pribave dozvolu za promet lijekova, ... ispitavanja zakonske i podzakonske itd. Mislim, dakle, ja sam ovo shvatila kao lošu namjeru. Mnogo je nekom bilo važnije da onemogući da Republika Srpska dalje uvozi lijekove, nego da, što će Federacija eto u tome naći svoju šansu. Zato je danas to tako problematično, neko je imao lošu namjeru, a kad imate lošu namjeru i ponadate se jedino da postoji šansa da na tu šansu neće niko primjetiti, moram vas podsjetiti da u Domu naroda ima dovoljno ljudi iz SNSD-a koji važu svaku riječ koja je napisana i ne može nam slučajno proći i to da imate na umu ubuduće da ćemo svaku riječ vagati. Nije prijeka potreba u toj brzini, jer u brzini se, kako rekoh maloprije, napravi graška, ali jeste prijeka potreba da prepoznamo loše namjere, a u ovakvoj političkoj situaciji u kojoj nemamo povjerenja jedni prema drugima, svaka stvar bi trebala da se prvo iskonsultuje, usaglašava, vidimo u čemu su nam sličnosti i razlike, pa tek onda da ide. Zato i nema zakona iz Savjeta ministara, zato što se ne može postići saglasnost, uvijek je neko protiv. U pravu je predsjedavajući Savjeta ministara, nema zakona da ide tamo da se u Parlamentu vodi haos zato što, kad se ne može postići saglasnost unutar Savjeta ministara. Kad oni koji obnašaju vlast budu postigli minimum dogovora, oko bilo kojeg zakonskog projekta, onda ćemo imati drugačije razgovore ovdje. Ovo je na silu, ovo što smo uradili je na silu, ovo nam samo kvari odnose, ništa nismo popravili i nište nećemo popraviti ovim. Čula sam da se već raspituju iz Federacije kako je Republika Srpska riješila sad ovo i da, spremni da dio aktivnosti se prebaci da Republika Srpska to uradi i to vam je predsjedavajući Predsjedništva govorio u nekoliko navrata, ako treba angažovaćemo se da i Federacija dobije isto koliko i Republika Srpska, da iskoristi isti mehanizam koji smo mi prošli. Dakle, nema nikakve, u tom nema nikakvih problema, al' nemojte da lošim namjerama idete prema nama. Znači, postojeći zakona jasno definiše šta treba, nema nikakvog ovlaštenja Savjeta ministara, ne prihvatamo to, da ono što smo do sada imali kao fakta, da sad to postane veresija i da zavisimo od Agencije za lijekove i Savjeta ministara, ne može tako, nećemo nijedu pogodnost koja je za Republiku Srpsku data više dati, jer smo vidjeli kako to završava. Dakle, ovaj Zakon je potpuno neprihvatljiv za nas, potpuno neprihvatljiv i voljela bi da on posluži bar kao nauk da ubuduće sa više razumijevanja, povjerenja i naročito razgovora na sve teme koje se otvaraju budemo imali više sluha i smisla. Hvala vam.
Niko se dalje nije javio za raspravu ili repliku, tako da preostaje da glasamo o samom Zakonu. Dajte Zakon na glasanje. Prisutnih 14 – za je glasalo 9, protiv 4, suzdržan je 1. U Federaciji BiH – 9 za, protiv i suzdržan niko. U Republici Srpskoj – 4 protiv, niko za i 1 suzdržani. Imamo opću većinu, entitetsku većinu nemamo. Nema nam gospodina Čovića, tako da ne možemo ići u drugi krug, ostaje usaglašavanje, naknadno usaglašavanje. Poštovane dame i gospodo, konstatujem da smo završili 7. hitnu sjednicu Doma naroda. Zaključujem sjednicu. O datumu održavanja naredne sjednice bićete naknadno obaviješteni, ona će se desiti tokom marta. Hvala vam.