15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

10. 2. 2021
objavljeni podaci: 10. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma, amandmana i ugovora iz tačaka 19-22. dnevnog reda, uključujući i 22. tačku - Prvi krug