15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

10. 2. 2021
objavljeni podaci: 10. 2. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića kojom DN PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u roku od 3 mjeseca od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Analizu o vođenju hibridnog rata protiv države BiH s prijedlogom mjera za efikasnije djelovanje i jačanje državnih kapaciteta odbrane, br.: 02-50-6-78/21 od 6.1.2021. - Prvi krug