16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Stenogram

Poštovane kolegice i kolege, ja bih molila da zauzmemo mjesta kako bi krenuli sa sjednicom Zastupničkog doma. Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti otvaram 16. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Srdačno pozdravljam sve nazočne zastupnike i goste. Odsutnost sa današnje sjednice opravdala je zastupnica Mrijana Marinković-Lepić, u ovom trenutku sjednici je nazočno 39 zastupnika. Konstatiram da sjednica ima kvorum za radi i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa člankom 167. Poslovnika na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su slijedeći zastupnici: Mirko Šarović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Predrag Kožul predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Nenad Nešić predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Šemsudin Mehmedović ministru financija i trezora BiH; Jasmin Emrić predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Sanja Vulić ministru sigurnosti BiH; Branislav Borenović predsjedatelju Vijeća ministara BiH; Snježana Novaković- Bursać ministru komunikacija i prometa BiH; Aida Baručija ministru komunikacija i prometa BiH; Damir Arnaut predsjedatelju Vijeća ministara BiH i Ljubica Miljanović ministru sigurnosti BiH. Ove najave su u skladu sa člankom 168. stavak (2) Poslovnika dostavljene predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara BiH na kojega se pitanje odnosi. Još želim podsjetiti da je osiguran izravni TV prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 167. stavak (1) Poslovnika. Sada možem preći na postavljanje usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupniku Mirku Šaroviću, izvolite zastupniče.
Hvala predsjedavajuća. Mislim da dati odgovor na ovo poslaničko pitanje nije adekvatan, potpuno je jasno da BiH nema budžet za 2021. godinu, da je taj budžet trebao da bude usvojen u novembru, decembru prošle godine i mi vidimo da nema bilo kakvih naznaka za, da će se to desiti, ulazimo već u mjesec februar i mislim da je to nedopustivo, obzirom da imamo Savjet ministara u punom sastavu, sazivu i da funkcionišu i ostale institucije i očito da je u pitanju sasvim nešto drugo, a ne neka objektivna, objektivni ralozi koji sprječavaju institucije da svoje ustavne obaveze izvrše u rokovima koji su predviđeni, što će se svakako odraziti i na ukupnu budžetsku 2021. godinu. Kako sada stvari stoje budžeta vjerovatno neće biti mjesecima, prinuđeni smo na finansiranja koja nisu prilagođena, obzirom na pandemiju i sve ono što čeka BiH u 2021. godini, ja mislim da je ovo veliki minus za izvršnu vlast, prije svega Savjet ministara BiH. Obzirom da se tražio samo moj komentar na ovo pitanje, nezadovoljan sam sa odgovorima koji su dati Parlamentu, odnosno meni kao poslaniku. Eto toliko i hvala.
Hvala zastupniku. Odgovor, predsjedatelj Vijeća ministara, izvolite gospodin Tegeltija.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Članovi radnog predsjedništva, gospodo poslanici, kolege ministri, predstavnici medija, želim da vas pozdravim na početku ove današnje sjednice. Pokušaću da dam odgovor na način kako sam ga ja razumio, u onom nekom pisanom obliku, ja sam razumio da je pitanje postavljeno o načinu utroška sredstava za prethodnu godinu koju smo imali na budžetskim pozicijama. Iz ovoga što je danas postavljeno govorilo se o budžetu za 2021. godinu i sredstvima oko toga. Evo da kažem da ćemo budžet za 2021. godinu je na današnjoj sjednici Savjeta ministara, koja je poslije ove sjednice Predstavničkog doma, realno je očekivati da do kraja februara, prije kraja februara bude na sjednici Predstavničkog doma, odnosno kada bude vaša sljedeća redovna sjednica. Stojim na stanovištu kao što sam to bio i kod prethodnog usvajanja budžeta, da zajedničke institucije kroz raspodjelu svojih sredstava moraju planirati i jedan dio sredstava za ovu borbu protiv pandemije, bez obzira u kom ćemo to obliku raditi, da li ćemo trošiti novac za nabavku vakcina, da li ćemo davati ekonomiji ili tome slično, ali to je sve stvar dogovora unutar BiH. Kroz budžet za 2021. godinu vidjećemo te pozicije i naravno da kažemo u budžetu zajedničkih institucija nema kreditnih sredstava, sredstva za pandemiju se mogu planirati samo iz redovnih sredstava budžeta zajedničkih institucija. Ali sada kada sam već ovdje u prilici da vam i to kažem, da smo u prethodnoj godini na dvije pozicije, u ovom budžetu koji ste vi ovdje usvojili, na dvije pozcije bila su sredstva planirana za te namjene, na jednoj poziciji je bilo 14,7 miliona KM, a na drugoj je bilo 27,2 miliona KM. Prvu tranšu od 14,7 miliona KM po dogovoru sa premijerima entiteta i Vladom Brčko distrikta doznačili smo upravo njima u koeficijentima vrlo sličnim kako su dogovarani oko raspodjele sredstava od MMF-a, s tim što smo povećali iznos sredstava za Brčko distrikt, jer smo procijenili da oni nisu dovoljni, to znači da Vladi Federacije, odnosno Federaciji i njenim kantonima pripalo je 61% sredstava, Republici Srpskoj 37% i 2% sredstava doznačeno je za Brčko distrikt. U fazi pregovora oko nabavke vakcine, kada ... Savjet ministara je, odnosno Ministarstvo civilnih poslova preuzelo je na sebe obavezu troškova skladištenja, transporta i drugih obaveza vezano za vakcine u BiH i na tu poziciju je planirano 2 milona KM iz te pozicije od 27 miliona KM. Sledećom odlukom koju smo donijeli u decembru 10 miliona KM smo direktno doznačili ponovo vladama entiteta i Brčko distriktu u istim omjerima u kojima smo to radili, a 13 miliona KM smo doznačili kliničkim centrima u procjenama kako je potrebno kome u kojem trentuku ... znači doznačeno je Kliničkom centru u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banja Luci i bolnici u Brčko dristriktu. Prema tome, mi smo oko 40 miliona KM iz budžeta zajedničkih institucija ustupili entitetima i Brčko distriktu za borbu protiv kovida i saniranje posledica pandemije koju je izazvao COVID-19. Hvala lijepo.
Hvala predsjedavajućem Vijeća ministara. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Hvala lijepo. Riječ dajem zastupniku Predragu Kožulu, izvolite zastupniče.
Uvažena predsjedavajuća, kolegice i kolege, uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam na početku naše današnje sjednice. Uvaženi predsjedavajući 30.07.2020. godine uputili ste prijedlog prema Zajedničkom povjerenstvu za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije sa zahtjevom za obavljanje konsultacija oko prijedloga, oko vašeg prijedloga imenovanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja ove Agencije. Podsjećam da je tim dužnosnicima mandat istekao 19.11.2019. godine, a skupa s njima mandat je istekao i glavnom inspektoru u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji, pa me interesira – zašto niste u istom prijedlogu predložili imenovanje glavnog inspektora? Napominjem, da je imenovanje glavnog inspektora regulirano člankom 32. zakona po istoj proceduri kao i imenovanje ravnatelja i njegovog zamjenika. Istoimeno imenovanje glavnog inspektora je posebno važno uzimajući odredbe članka 36. zakona koji propisuje da generalni ravnatelj, zamjenik i glavni inspektor moraju biti iz različitih konstitutivnih naroda. Meni kao članu Zajedničkog povjerenstva također je imenovanje glavnog inspektora i njegov status važan, jer po prirodi svoga posla glavni inspektor je glavni partner ovog Zajedničkog povjerenstva. Držim da je ovo dobra prilika da nam također odgovorite, stoji li i dalje vaš prijedlog imenovanja s obzirom na novonastale i svima poznate okolnosti oko statusa trenutnog ravnatelja, ali i s obzirom na medijske špekulacije ili izjave koje sam uspio, ovaj, čuti od Vas vezano za taj prijedlog ili povlačenje tog prijedloga, a ništa službeno kao član povjerenstva vezano .../govornik se upozorava na vrijeme/... nisam dobio, toliko.
Hvala. Odgovor predsjedatelj Vijeća ministara, gospodin Tegeltija. Izvolite.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Dva dijela pitanja, prvi dio koji se govori o imenovanju glavnog inspektora i drugo pitanje u kojoj je fazi procedura izbora direktora i zamjenika. U dogovorima oko izbora direktora i zamjenika direktora došlo je do blokade u nekom vremenskom periodu, jer nije bilo prijedloga od ovlaštenih predlagača koja su to imena. Kad smo došli do zvaničnih prijedloga, uvažavajući upravo ono o čemu je govorio uvaženi poslanik, o različitim nacionalnoj zastupljenosti pojedinih direktora, zamjenika i glavnog inspektora, dobili smo, ja sam kao predsjedavajući Savjeta ministara i ovlašteni predlagač dobio prijedlog za direktora i dobio sam prijedlog za zamjenika direktora, ... sa hrvatske strane nisam dobio prijedlog za glavnog inspektora. Sa druge strane tada mi je rečeno i na osnovu onoga što u zakonu piše, kako su meni tumačili taj zakon, to ne mora da se bira u paketu zajedno glavni inspektor i direktor i zamjenik Obavještajno-bezbjednosne agencije. Ni u jednom trenutku nije sporno da ta pozicija pripada predstavniku iz reda hrvatskog naroda i da kada dođe zvanični prijedlog da ću ja to pokrenuti u redovnu proceduru izbor glavnog inspektora Obavještajno-bezbjednosne agencije. Što se tiče izbora direktora i zamjenika direktora moram da kažem i vi to svi znate i o tome smo nekoliko puta i u ovom Parlamentu razgovarali, da se nalazimo u jednoj vrsti blokade. Nakon zvaničnog prijedloga koji je došao za direktora i zamjenika direktora u međuvremnu su se dešavali određeni tužilačko-sudski postupci u kome je došlo do potvrđivanja optužnice za čovjeka koji je predložen za direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije. Ja sam onda održao sastanak i pitao sam predlagača za direktoga Obavještajne agencije da li na osnovu toga što sadašnji, na osnovu, sadašnji prijedlog za direktora u ovoj fazi ne može biti izabran za direktora jer ima protiv njega potvrđena optužnica, vodi se sudski postupak. Stav zvaničnog predlagača ispred bošnjačkog naroda jeste bio da oni ostaju kod svog prijedloga i da očekuju konačan rasplet sudskog procesa i ukoliko u sudskom procesu čovjek koji je predložen dokaže svoju nevinost ostaće kod tog prijedloga, eventualno ako bude obrnuto jasno je da neće moći da predlože to ...Sa druge strane takođe ne postoji nikakva spremnost da se bira zamjenik direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije koji u ovom trenutku nema nikakvo spor za njegov izbor. O toj odluci, zvaničnoj, predlagača za direktora Obavještajne agencije, o stavu da se zaustavlja proces imenovanja direktora i zamjenika sam pismeno obavijestio članove Predsjedništva BiH i Zajedničku komisiju da znate u kojoj se fazi mi u ovom trenutku nalazimo kod izbora direktora i zamjenika direktora Obavještajne agencije. Hvala vam lijepo.
Hvala. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Izvolite, imate riječ.
Zahvaljujem predsjedavajući, ali moram reći da s odgovorom ne mogu biti zadovoljan. Podsjećam Vas na članak 9. zakona, koji kaže da predsjedatelj koordinira aktivnosti Agencije i osigurava smjernice u pogledu obavještajno-sigurnosne politike, on nadzire rad Agencije i snosi političku odgovornost za njezin rad. Ja sam potpuno svjestan svih limita koje u ovom poslu Vi imate i koje ste ovdje naveli, ali ono što mi trenutno imamo u Agenciji, činjenica da je prije godinu i tri mjeseca istekao mandat svim rukovodećim strukturama unutar te Agencije, a da po ovom, što ste Vi nama ovdje sada rekli, vrlo je neizvjesno kada može do imenovanja doći jel' i hoće li uopće doći. Ono što mi trenutno imamo u ovoj Agenciji, najblaže rečeno, je kriza upravljanja, nemogućnost kontrole i nedostatak nadzora, to je za ovako važnu agenciju nedopustivo i zato ja zahtjevam i molim Vas, uvaženi predsjedavajući, a skupa s ovom molbom prema Vama, ona je još više upućen svim .../govornik se upozorava na vrijeme/... uključenim u ovaj proces imenovanja i kontrole i nadzora nad radom ove Agencije da poduzmu sve korake da na razuman način i način primjeren zakonu riješe ovu potpuno neprimjerenu situaciju u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Zahvaljujem.
Riječ dajem zastupniku Nenadu Nešiću, izvolite zastupniče.
Hvala predsjedavajuća. Uvažene kolege, poštovani članovi Savjeta ministara, moje pitanje se odnosi na aktuelnu situaciju sa pandemijom COVID-19 i glasi: Kada će BiH konačno dobiti vakcine protiv koronavirusa i koliko ukupno stanovništa se planira vakcinisati do kraja juna, sa obzirom da ste na prošloj sjednici rekli da će prve doze stići krajem januara, a i 26. novembra prošle godine ste takođe tvrdili isto, zašto se renije nije ušlo u direktne razgovore sa proizvođačima i koliko uopšte stanovništva planirate vakcinisati?
Hvala. Odgovor, predsjedatelj Vijeća ministara, gospodin Tegeltija. Izvolite.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Naravno, ovo je vrlo aktivno pitanje i da kažem da BiH u ovom trenutku ima potpisane ugovore i plaćene akcize za 40% njenog stanovništva, u cijelosti, znači radi se o vakcinama koje su i sve su te vakcine potpisani ugovori, izvršene uplate tih sredstava i očekujemo njihove, njihov dolazak u ... Želim samo nekoliko stvari da kažem od samog procesa nabavke vakcina, sam proces nabavke i pregovaranja vakcina započeo je u junu prošle godine i taj proces su sa Ministarstvom civilnih poslova vodili entitetska ministarstva zdravlja i Odjeljenje za zdravstvo Brčko distrikta. Sve korake koji su se uz, sve mjere i sve odluke koje su se donosile, donosile su se u Savjetu ministara, entitetskim vladama i Vladi Brčko distrikta i zbog toga su sve ove odluke za proceduru nabavka kroz sistem Kovaks od 1.230.000 vakcina koje u ovom trenutku znamo ko, u sistemu Kovaks koje se nalaze vakcine, a evo očekuje se da uskoro u sistemu Kovaksa nađu i kineske vakcine i oko 900 hiljada vakcina iz sistema sa EU. To su vakcine koje su, zadovoljavaju vakcinisanje 40% stanovništva BiH i to su prve narudžbe i prvi dogovori koje smo završili za te vakcine. Naravno, nismo išli u sistem direktnih pogodbi, jer u tom trenutku podrazumijevalo je da sve tri strane i ministarstvo zdravlja jedno i ministarstvo zdravlja drugo i Odjeljenje za Brčko distrikt u tome učestvuje, kad smo vidjeli da sistem vakcina kasni i na zajednički dogovor sa premijerima entiteta krenuli smo u sistem nabavke, pokušaj direktne nabavke vakcina i opredijelili smo se, odnosno zahtjev je bio da se ide u nabavku tzv. vakcina koje nisu odobrene od strane Evropske agencije za lijekove. Znate da se radi o vakcinama koje su proizvedene u Rusiji, vakcina koje su proizvedene u Kini. Mi smo sa, Ministarstvo civilnih poslova je objedinilo zahtjeve entiteta i Brčko distrikta i mi smo dobili potrebe, evo da kažemo, ruske vakcine od strane Vlade Federacije 100 hiljada doza, iz Republike Srpske nije bilo zahtjeva za rusku vakcinu, jer oni su već ranije ispregovarali oko 400 hiljada vakcina iz Rusije i 20 hiljada vakcina za Brčko distrikt. Kad su pitanju vakcine iz Kine, Vlada Federacije je iskazala, odnosno Ministarstvo zdravlja Vlade Federacije iskazalo je zahtjev za 100 hiljada vakcina iz Kine, ministarstvo Vlade Republike Srpske za 80 hiljada vakcina i 20 hiljada za Brčko distrikt i direktno pregovara se sa Fajzerom u kome je iskazalo ministarstvo, Federalno ministarstvo zdravlja potrebu za 200 hiljada vakcina iz, Fajzerovih vakcina, Vlada Republike Srpske 50 hiljada i Brčko distrikt 8 258 ... Ukupno trebovanje za direktne pogodbe su manje od 600, oko 650 hiljada vakcina, što je mnogo manje nego što smo već u ovoj prvoj fazi nabavke vakcine ispregovarali. Prvi i poslednji put kad sam govorio ovdje očekivalo se krajem januara i početkom februara da će doći prve vakcine u BiH. Imamo pismeno obavještenje da će najkasnije do sredine februara doći oko 27 hiljada vakcina Fajzer iz sistema Kovaks i oko 200, do 250 hiljada vakcina, mislim da se zove Moderna i to su prve vakcine. Savjet ministara, odnosno Ministarstvo civilnih poslova obezbijedilo je tehničke uslove za pripremu, prijem tih vakcina, a sa druge strane, naravno, entitetska ministarstva zdravlja donijeli su program vakcinacije, pripremaju radnike za sve itd. Kada smo govorili krajem decembra, a od njega govori, o tom datumu govori poslanik Nešić, to je bio sastanak u Doboju, tada sam ja rekao na bazi, naravno, izjave zdravstvenih radnika da prve vakcine u BiH očekujemo do kraja prvog kvartala 2021. godine. Ja sam siguran da će se proces vakcinacije započeti u ovom mjesecu u kojem se mi nalazimo i da se u ovoj fazi, da će ući u sistem kontinuirane nabavke vakcina za građane BiH. Hvala lijepo.
Hvala predsjedatelju. Da li zastupnik Nešić želi komentirati odgovor? Izvolite.
Gospodine Tegeltija na prošloj sjednici, nakon prošle sjednice Vi ste rekli da će vakcine stići u BiH do kraja januara, danas je 03. februar vakcina nema, od Vas nisam dobio ni sada odgovor kaće dobiti, dobili smo odgovor da će možda doći, a možda i neće. Smatram da ovakav Vaš odnos prema zdravlju naših ljudi u BiH nije primjeren i da mora se nešto hitno uraditi da se riješi problem vakcinisanja ljudi. Hvala.
Hvala. Riječ dajem zastupniku Šemsudinu Mehmedoviću, izvolite zastupniče.
Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti. Moje pitanje se odnosi na, ministru finansija BiH, ono se odnosi na način raspodjele novca sa Jedinstvenog računa BiH, a koji se prikuplja preko Uprave za indirektno oporezivanje. Na koji način, kojom i čijom odlukom, te kojim odnosom između entiteta i Brčko distrikta se raspoređuju sredstva između BiH, dva entiteta i Brčko distrikta, kakav je odnos raspodjele u procentima između ovih subjekata, te da li postoje dugovanja jednih prema drugima zbog većeg zahvatanja sredstava u ranijem periodu, te ko odobrava takav način raspodjele? Da ne bi nagađali po medijskim natpisima da je jedan entitet tužio drugi itd. ja bi želio da mi se da danas konkretan odgovor. Hvala.
Hvala. Odgovor, ne vidim u ovom trenutku ministra financija, da li netko iz Vijeća ministara, predsjedatelju, ima li zamjenik? Gospodin Rančić, izvolite zamjeniče.
Hazim Rančić
Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo poslanici, predsjedavajući Vijeća ministara, ministri, zamjenici i predstavnici medija. Na pitanje uvaženog poslanika, gospodina Mehmedovića dajem sljedeći odgovor. Prihodi od indirektnih poreza PDV, akcize, carine, cestarine prikupljaju se na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje, raspodjla prihoda od indirektnih poreza propisana je odredbama Zakona o sistemu neizravnog oporezivanja i odredbama Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda. Tehnički aspekt raspodjele prihoda entitetima i Brčko distriktu propisan je Pravilnikom o izračunu koeficijenata koji se primjenjuje od augusta 2008. godine. Koeficijenti raspodjele entitetima i Brčko distriktu računaju se stavljanjem u odnos tromjesečne krajnje potrošnje jednog entiteta sa ukupnom tromjesečnom krajnjom potrošnjom oba entiteta. Izračunati koeficijenti se primjenjuju u narednom kvartalu fiskalne godine. Raspodjela indirektnih poreza tokom fiskalne godine na bazi kvartalnih koeficijenata, raspodjela je privremena sve do konačnog poravnanja za tu fiskalnu godinu. Razlog za to je što se podaci o prijavama PDV-a mogu korigovati od strane obveznika i/ili temeljem rješenja iz postupka kontrole Uprave za indirektno oporezivanje u periodu od pet godina od datuma podnošenja prijave. Pravilnikom su predviđena i dva privremena poravnanja prihoda između entiteta i to prvo privremeno poravnanje na dan 31. juli nakon isteka prvog polugodišta fiskalne godine i drugo privremeno poravnanje na dan 31. januar naredne fiskalne godine za prethodnu godinu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donosi sve odluke o raspodjeli konsenzusom u skladu sa odredbama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja kojim je propisano da je za odluke o raspodjeli potreban glas ministra finansija i trezora BiH i oba ministra finansija entiteta. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje kontinuirano usvaja kvartalne koeficijente raspodjela. Poslednja odluka koja je usvojena 25. januara 2021. godine odnosi sa na raspodjelu u prvom kvartalu 2021. godine, prema navedenoj odluci Federaciji BiH u prvom kvartalu pripada 62,51% prihoda, a Republici Srpskoj 33,94% prihoda. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je tokom 2020. godine donio odluke o drugom privremenom poravnanju za fiskalne godine u periodu 2012-2019. te trenutno nema međusobnih potraživanja dugovanja između entiteta. Hvala lijepo.
Hvala gospodinu Rančiću. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Izvolite.
Kratko, molio bi da mi se dostavi u pisanoj formi ovaj odgovor da bi dalje mogao da komentarišem. Hvala lijepo.
Hvala. Riječ dajem zastupniku Jasminu Emriću.
Zahvaljujem. Uvažena predsjedavajuća krajem augusta prošle godine, tačnije 27. augusta 2020. godine, svi mi zastupnici dobili smo zahtjev udruženja poljoprivrednika BiH kojim se traži zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje. Isti zahtjev su dobile i državne institucije, Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. U tom zahtjevu Udruženje poljoprivrednika BiH traži da se zbog nelojalne konkurencije uvoza svježeg i rashlađenog mesa u skladu s članom 30. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU odmah uvedu opterećenja prilikom uvoza svježeg i rashlađenog mesa svih kategorija, a koje će se sastojati od prelevmana od 2 KM po kilogramu i 10% carine u trajanju od 20 dana. Također Udruženje poljoprivrednika BiH u svom zahtjevu naglašava i veoma tešku situaciju u kojoj su se našle gotovo sve veće klaonice u BiH, a koje se suočavaju i s viškom radne snage. Od augusta prošle godine do danas nadležne institucije BiH, koliko je meni poznato, nisu ništa konkretno uradile po ovom zahtjevu. Naravno, imali smo priliku pratiti medijsku komunikaciju između ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Udruženja poljoprivrednika, kao i sve događaje koje su organizirali poljoprivredni proizvođači da bi se njihov glas ozbiljno čuo i uzeli u razmatranje njihovi zahtjevi. Jučerašnje saopćenje ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ohrabruje, u kojem se navodi da je predložio uvažni ministar odluku Vijeću ministara za uvođenje prelevmana i carine na uvoz svježeg i rashlađenog mesa. Stoga u vezi s naprijed navedenim uvaženi predsjedavajući Vijeća ministara postavljam Vama pitanje: Kada će Vijeće ministara razmatrati predloženu odluku o uvođenju prelevmana i carine na uvoz svježeg i rashlađenog mesa, odnosno molim Vas da odgovorite svim poljoprivrednim proizvođačima u BiH kada će konačno njihovi zahtjevi biti riješeni kako oni ne bi bili prinuđeni da rješavanje zahtjeva traže na najavljenim protestima od 20. do 24. februara tekuće godine? Hvala.
Hvala. Odgovor, predsjedatelj Vijeća ministara, gospodin Tegltija. Izvolite.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Ma sve inicijative u BiH uglavnom čim se prvo počnu u medijima, pa onda počnu, dođu i u institucija i oni koji pripremaju vjerovatno na taj način pokušavaju da ostvare neke svoje ciljeve koji ponekad nisu uošte apsolutno realni. Od prve incijative za uvoz, ograničenje uvoza svježeg i rashlađenog mesa govedine i svinjetine, koji se pojavio kao inicijativa, entitetski ministri poljoprivrede i ministar spoljne trgovine, gospodin Košarac, nekoliko puta su održali sastanke. Iza toga se čula njihovo saopštenje da u BiH je smanjen uvoz te vrste mesa u 2021. godini, 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, a da je povećan izvoz iz BiH iste te vrste mesa i njihove su bile procjene da u tom trenutku ne postoji objektivna potreba za uvođenjem tih mjera, uz konstataciju da je došlo do poremećaja, vjerovatno smanjene potrošnje negdje u cijelom svijetu, da je došlo do situacije da cijene tih proizvoda nisu onakve kakve su bile u 2019. godini. U međuvremenu bilo je još mnogo tih sastanaka, da bi prije nekoliko dana, možda sedam dana, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, odnosno ministar Pašalić na sjednici Vlade pripremio informaciju i prijedlog prema Ministarstvu spoljne trgovine da se uvede određeno ograničenje na uvoz te dvije ... tog mesa, svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa. U skladu sa tim Ministarstvo spoljne trgovine je pripremilo tu odluku predviđenu uvođenjem ograničenja na 200 dana, odnosno uvođenja određenih dodatnih dažbina na uvoz tih proizvoda. Ministarstvo je dostavilo Savjetu ministara, međutim materijali u ovom trenutku nisu kompletirani sa potrebnim mišljenjima, mislim Ministarstva finansija i trezora i još od nekog, tako da ono neće biti razmatrano na današnjoj sjednici Savjeta ministara, ali početkom iduće sjednice, na prvoj sjednici Savjeta ministara biće razmatran prijedlog ove odluke koju je pripremilo Ministarstvo spoljne trgovine. Naravno, svjedoci ste i današnjih natpisa u medijima, gdje određen drugi, kako bih rekao, učesnici u cijelom procesu ovog lanca poljoprivredne proizvodnje, koji se bave preradom mesa i tome slično su apsolutno protive se toj odluci. Naravno, Savjet ministara će razmotriti odluku i mislim da postoji dovoljno spremnosti da Savjet ministara prihvati ovaj prijedlog koji je došao od Vlade Republike Srpske. Hvala vam lijepo.
Hvala lijepo. Zastupnički komentar, da li želite zastupniče? Izvolite.
Zahvaljujem uvaženom predsjedavajućem Vijeća ministara na odgovoru. Zadovoljan sam sa sadržajem odgovora, ali nisam zadovoljan sa dinamikom rješavanja zahtjeva koji dolaze od strane poljoprivrednih proizvođača u BiH. Evo ja bi kratko podsjetio i predsjedavajućeg Vijeća ministara da je upravo u njegovom ekspozeo prilikom imenovanja na funkciju predsjedavajućeg Vijeća ministara posebno naglasio prioritet za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, te da će Vijeće ministara posebno se baviti ovom temom, upravo uvođenja prelevmana i zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje. A onda imamo jedan perido od pet mjeseci kada se ništa po tom zahtjevu ne radi dok ne dođe ta tema u medije, to je nedopustiv odnos prema poljoprivrednim proizvođačima. Evo ja ću naglasiti šta piše u njihovom zahtjevu – molim .../govornik se upozorava na vrijeme/... ovaj zahtjev .../govornik se upozorava na vrijeme/... riješite i uvedete gore navedene mjere kako mi proizvođači i klaoničari ne bi trpjeli daljnje štete. I tu je bio potpis četiri mesne industrije u BiH, četiri veće mesne industrije i njihov zahtjev se uopće ne razmatra dok ne bude medijskog pritiska i pritiska poljoprivrednih proizvođača da se konačno ti zahtjevi rješavaju. Ja očekujem da će Vijeće ministara, kako je i predsjedavajući najavi, donijeti odluku te zaštitit domaću poljoprivrednu proizvodnju. Hvala.
Hvala. Riječ dajem zastupnici Sanji Vulić, izvolite zastupnice.
Hvala cijenjena gospođo Krišto. Moje pitanje je za gospodina Cikotića, uvaženi ministre Cikotiću imajući u vidu da je rad Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH pod Vašom ingerencijom, cijenim da ćete odgovor na moje pitanje znati odmah, a ukoliko ne budete znali vjerujem da ćete mi u što kraćem roku dostaviti pismeni odgovor. Dana 21. januara 2021. godine vozilo koje je registrovano kao vlasništvo Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, te vozač, policajac Direkcije, zaustavljeni su na magistralnom putu M-17 oko deset časova i to radi rutinske policijske kontrole, ali zamislite suvozač u autu, poslanik u Predstavničkom domu Mirko Šarović. Moje pitanje za Vas: Znate li Vi za te posebne i pojedinačne privilegije, zašto Direkcija za koordinaciju policijskih tijela voza samo gospodina Šarovića, a ne svih 42 poslanika, zašto baš Šarović ima privilegije, nije na listi ni štićenih, ni VIP ličnosti, bar po dostupnim informacijam za javnost, tamo jasno piše da Direkcija pruža zaštitu samo ako postoji procjena da je neko ugrožen, kako mi ne znamo za tu procjenu, gdje je tajna veza, gospodine Cikotiću, ili je, ili za tu tajnu vezu ne znate ni Vi već ovaj direktor Vilić, a o tome Vas nije informisao? Hvala.
Hvala. Odgovor, ministar sigurnosti BiH, gospodin Cikotić. Izvolite.
Selmo Cikotić
Uvaženi članovi Kolegija, uvaženi zastupnici, kolege iz Vijeća ministara, dame i gospodo. Pitanje uvažene poslanice Vulić sam dobio u vrlo uopštenoj formi, nisam imao nikakve specifične elemente, ja sam pripremio neke opšte informacije ili podatke koje ne smatram relevantnim u odnosu na konkretno pitanje, pa ćete konkretan odgovor dobiti pisanim putem.
Hvala ministru. Da li zastupnica želi komentirati? Ne, hvala ljepa. Riječ dajem zastupniku Branislavu Borenoviću, izvolite zastupniče.
Hvala uvažena predsjedavajuća. Moje pitanje je predsjedavajućem Savjeta ministara BiH vezano za realizaciju usvojenih zaključaka i poslaničkih inicijativa u Predstavničkom domu. Evo danas je, mislim trinaesta ili četrnaesta sjednica Predstavničkog doma u mandatu Savjeta ministara koji, kojim rukovodi gospodin Zoran Tegeltija, prelistavajući i gledajući zapisnike i usvojene zaključke, poslaničke inicijative uočio sam da skoro vrlo malo ili skoro nijedan zaključak ili inicijativa koja obavezuje Savjet ministara nije realizovana. Moje pitanje je – šta je razlog za takvo ponašanje Savjeta minisata prema odlukama Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH? Jer se tu radi o nekim stvarima koje su zaista korisne, lako provodive, a imam osjećaj da je tu potpuno ignorantski odnos Savjeta ministara i pojedinih ministara u Savjetu ministara. Počeću od one možda koja je prva usvojena ovdje, koliko se sjećam, kolega Magazinović je tada predložio da se u roku od 30 dana usvoji pravilnik kojim bi se definisao uslovi nabavke i način korišćenja službenih vozila u institucijama BiH, tvz. obilježavanje službenih vozila upravo na način da se zna ko, kako i na koji način koristi službena vozila zajedničkih institucija BiH. Koliko je meni poznato ništa po tom pitanju nije urađeno. Bilo je mnogo inicijativa i zaključaka vezano za pravosuđe, za BHRT, za raspodjelu sredstava od prihoda od putarina, informacija o migrantima, Zakon o zaštiti ličnih podataka itd. itd. do onih koji su usvojeni na sjednici prije dva mjeseca koje se tiču pandemije COVID-19. Šta je sporno da zaključak, koji su svi podržali jednoglasno u ovom Parlamentu, koji kaže da se jednom mjesečno obavezuje Savjet ministara da informiše Predstavnički dom o stanju po pitanju pandemije COVID-19 sa nekim podacima koji su vrlo važni za sve nas koji živimo u ovoj zemlji, šta je sporno da to uradite jednom mjesečno, prošlo je dva mjeseca? I ono što mene možda i najviše interesuje, šta se dešava sa odlukom Predstavničkog doma da se usvoji poslanička inicijativa kojom se obavezuje Savjet ministara da u roku od 30 dana dostavi izmjene i dopune Zakona o PDV-u kojim bi se smanjila stopa PDV-a za sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na 5%? .../govornik se upozorava na vrijeme/... prošlo je evo 60 dana, imali ste rok od 30 dana.
Hvala. Odgovor predsjedatelj Vijeća ministara, gospodin Tegeltija. Izvolite.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Ono što morate da znate da svaka inicijativa koja dođe iz Predstavničkog doma, Doma naroda, Predsjedništva BiH se razmatra na prvoj sjednici Savjeta ministara koji bude poslije toga. Na toj sjednici Savjeta ministara, zavisi o kojoj se inicijativi radi i tome slično, dobije konkretno zaduženje resorno ministarstvo ili neka od institucija koja je u nivou zajedničkih institucija BiH i tada se pokreće procedura za realizaciju tih zaključaka. Moram da kažem da su zaključci koje je usvojio Parlament najčešće politički stavovi određenih političkih grupacija i tome slično i da određeni zaključci ne mogu dobiti podršku ni u Savjetu ministara, ne mogu dobiti ni u institucijama, ali o svakom od tih svih inicijativa se razmatra i pripremaju se odgovarajući stavovi. Mi to razmatramo i polugodišnje Savjet ministara razmatra o tome o koliko se tih inicijativa realizovalo, a koliko nije. Naravno, sjećam se te prve incijative oko obilježavanja automobila kada je rečeno da to nije u skladu sa zakonom, da to nije moguće. Ili, recimo, o Vašoj inicijativi u kojoj govorite o PDV-u, Zakon o PDV-u Savjet ministara ne može da pripremi bez prijedloga koji priprema Uprava za indirektno oporezivanje. Vaš zahtjev za tu korikciju upućen je Upravi za indirektno oporezivanje i ja koliko, nisam još dobio zvaničnu informaciju, ali mislim da tu inicijativu nije podržao Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje i bez toga nije moguće Savjetu ministara da pripremi izmjene i dopunu zakona, jer je tako definisana procedura. U svakom slučaju želim da kažem da svaku inicijativu koja dođe iz Parlamenta, ovoga Doma ili Doma naroda, razmatramo, upućujemo u proceduru onih koji trebaju da pripreme adekvatne odluke za Savjet ministara i ako nešto zahtjeva da dođe i do ovoga Parlamenta. Hvala lijepo.
Hvala. Da li zastupnik želi komenitirati? Izvolite.
Tražimo od Vas detaljan pismeni odgovor o realizaciji i stanju svih zaključaka i poslaničkih inicijativa koje su usvojene u Predstavničkom domu u Vašem mandatu, ali je zaista, mislim da davati takav ocjenu, davati odgovor kojim se ocjenjuju odluke Predstavničkog doma nije primjereno. Je li za Vas politička odluka Predstavničkog doma kada sve i jedan poslanik, bilo dolazio iz pozicije ili opozicije, iz bilo kojeg naroda, iz bilo kojeg entiteta podrži inicijativu da Savjet ministara jednom mjesečno informiše Predstavnički dom, dostavlja informaciju o stanju u BiH po pitanju pandemije visura korona sa svim relevantnim pokazateljima, sa posebnim akcentom na način utroška planiranih budžetskih sredstava? Da li je za Vas politička odluka Predstavničkog doma za koju, koliko je meni poznato, su svi glasali, da se dostavi izvještaj o stanju i utrošku prihoda od putarine i na naftu i naftne derivate za period 2017-2019? Da ne čitam dalje, koliko ima zaista inicijativa i zaključaka koji su korisni .../govornik se upozorava na vrijeme/... i potrebni ovom Predstavničkom domu i ja insistiram da vi zaista počnete raditi svoj posao i da poštujete ono što je usvojeno ovdje u Predstavničkom domu i dostavite nam preciznu informaciju o svim realizovanim zaključcima.
Hvala. Riječ dajem zastupnici Snježani Novaković-Bursać, izvolite zastupnice.
Hvala predsjedavajuća. Uvažene kolege, poštovani gosti, ja svoje pitanje upućujem gospodinu Vojinu Mitroviću, ministru transporta i komunikacija u Savjetu ministara, a tiče se Javnog RTV servisa BiH. Dakle, pitanja glasi: Koliko informativno-tehničkih centara Javni RTV servis BiH ima u BiH i koliko ih je na teritoriji Republike Srpske? A drugo pitanje je, zbog čega BHRT ne emituje Dnevnik iz Banja Luke i čijom odlukom je ukinuto emitovanje tog Dnevnika iz Banja Luke? Hvala.
Hvala. Odgovor, ministar komunikacija i prometa BiH, gospodin Mitrović. Izvolite.
Hvala lijepo. Uvažena predsjedavajuća, članovi Kolegijuma, uvaženi poslanici. Želim se zahvaliti na postavljenom pitanju uvaženoj poslanici Novaković-Bursać, postavljena pitanja nisu u nadležnosti Ministarstva transporta i komunikacija, ali ona su u nadležnosti Javnog RTV servisa BHRT i Upravnog odbora regulatora. Mi smo već uputili prema ovim institucijama zahtjev za dobijanje ovih odgovora i mi očekujemo u narednom periodu dobiti odgovore. Uvaženoj narodnoj poslanici biće dostavljeno u pisanom obliku odgovor na postavljena pitanja. Hvala lijepo.
Hvala ministru, gospodinu Mitroviću. Riječ daje, a da li zastupnica želi komentirati, obzirom da nije odgovor dobiven?
Pa želim, uvažena predsjedavajuća hvala na prilici da prokomentarišem i razumijem i naravno poštujem i ovako jeste kao što je ministar rekao, ovaj, očekujem odgovore u pisanom obliku. Međutim, ono na šta će ti odgovori sigurno ukazati i dokazati je jedan odnos koji ova navodno zajednička javna, navodno javna RTV kuća BiH kakav odnos gaji i prema jednom dijelu BiH, a posebno imajući na umu dešavanja aktuelna i dugogodišnja kakav se odnos gaji prema određenim zaposlenim, pa i prema članovima menadžmenta koje u ovom trenutku, neke od njih prati policija, te takav odnos puno govori o tome kakav tretman imaju pojedini konstitutivni narodi i po pitanju uređivačke i po pitanju kadrovske politike i po pitanju ukupno politike ove kuće, što sigurno, ovaj, zahtjeva jedan drugačiji odnos sigurno svih institucija, a posebno nas koji dolazimo.../govornik se upozorava na vrijeme/... iz Republike Srpske u budućnosti prema ovom navodno javnom i zajedničkom emiteru. Hvala.
Hvala. Riječ dajem zastupnici Aidi Baručiji, izvolite zastupnice.
Hvala predsjedavajuća, pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje je upućeno ministru prometa i komunikacija, da glasnije govorim, moje pitanje upućujem ministru prometa i komunikacija, tražim od Ministarstva za promet i komunikacije da mi dostavi sveobuhvatnu informaciju o prenosu javnih ovlaštenja iz oblasti koje je realizovalo Ministarstvo, sertifikovanje vozila, obavljanje poslova stručnog osposobljavanja upravitelja i vozača u međunarodnom drumskom prijevozu, te način na koji je izvršena dodjela javnih ovlaštenja i kontrola provođenja datih ovlaštenja, kada i gdje je objavljen oglas za dodjelu ovlaštenja, te na osnovu kojeg ugovora je izvršena dodjela istih?
Hvala. Odgovor, ministar komunikacija i prometa BiH, gospodin Mitrović, izvolite ministre.
Hvala lijepo. Uvažena predsjedavajuća, članovi Kolegijuma, uvaženi poslanici. Želim se zahvaliti uvaženoj poslanici na postavljenom pitanju i po istom mogu informisati sledeće. Ovo Ministarstvo nije prenosilo javna ovlašćenja iz svoje nadležnosti, nego je nakon javnih poziva, a uzimajući u obzir i broj raspoloživih državnih službenika i zaposlenih u Ministarstvu ugovorima povjerilo obavljanje određenih administrativno-tehničkih poslova i to u sledećim oblastima, to je homologacija, sertifikacija, stručno osposobljavanje upravitelja prevoza i vozača u međunarodnom drumskom saobraćaju, takođe usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje. Kako je naprijed istaknuto zaključenje svih ugovora prethodio je javni poziv u troje navedenih dnevnih novina i kompletan postupak koji je okončan pozitivnim pismenim mišljenjima Pravobranilaštva BiH. Sveobuhvatna i detljna informacija o svakoj pojedinoj oblasti dostavljena je u pisanom obliku, jer ovdje zbog kratkog vremena zaista ne mogu biti u prilici da Vam obrazložim, ali u pisanom obliku Vam je sve detaljno dostavljeno na ova pitanja koja ste Vi rekli i podpitanja. Hvala lijepo.
Hvala ministru Mitroviću. Da li zastupnica želi komentirati? Izvolite.
Hvala. Ja sam ovo pitanje u pisanoj formi uputila početkom dvanaestog mjeseca, urgenciju na isto pitanju sam uputila u januaru mjesecu i evo ja do danas zaista nisam dobila odgovor, odnosno sveobuhvatnu informaciju, to je razlog mog postavljanja pitanja Vama sada usmeno. I ja bih Vas zamolila da mi sve ovo što ste sad naveli i tu sveobuhvatnu informaciju pošaljete u što kraćem roku. Hvala.
Hvala zastupnici. Riječ dajem zastupniku Damiru Arnautu, izvolite zastupniče.
Hvala predsjedavajuća. Dozvolite mi samo da iskoristim ovu priliku, član 167. Poslovnika kaže – poslanik može postaviti jedno poslaničko pitanje u usmenoj formi, jedno. I to se uvijek striktno držalo toga, dozvolili ste gospođi Novaković-Bursać da postavi dva, čak ih je tako navela jedan i dva redni brojevi, molim Vas da se to ne ponavlja više kad su usmena pitanja. A pitanje moje je konkretno predsjedavajućem Vijeća ministara: Hoćete li do kraja ove sedmice početi sarađivati sa Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH?
Hvala. Odgovor, predsjedatelj Vijeća ministara gospodin Tegeltija. Izvolite.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Jako dobro razumijem odnos Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH, jako dobro razumijem odnos predsjedavajućeg Savjeta ministara prema komisijama, bilo na koji način, stalnim ili privremenim i uvijek razumijem svoje mjesto i ulogu i uvijek sam sarađivao i nikada nije bilo problem za saradnju i naravno da ću sarađivati, naravno, u okviru rokovima i datumima o kojim možemo da se međusobno usaglasimo. Hvala lijepo.
Hvala predsjedatelju Vijeća ministara. Da li zastupnik želi komentirati? Imate riječ.
Hvala. Obaveza Vam je da sarađujete prema Zakonu o parlamentarnom nadzoru i trenutno nema nikakvih indikacija da i pokušavate ostvariti saradnju, dobili ste poziv od Sekretarijata istražne komsiije da odredite, odnosno predložite datume za Vaše svedočenje, dobili ste moj akt u kojem to isto tražim od Vas i nikakvog odgovora još uvijek nema. Još početkom januara smo odlučili da Vas pozovemo, situacija u pravosuđu je katastrofalna, izvještaj OSCE-a je katastrofalan i Vi igonorišete pozive Privremene istražne komisije. Ja sam Vas pitao hoćete li do kraja ove sedmice dati datum kada se možete pojaviti pred Privremenom istražnom komisijom? To mi niste odgovorili i sad očekujem odgovor u pisanoj formi na ovo moje pitanje i takođe do kraja sedmice očekujem odgovor na akt koji sam vam uputio da mi odredite datum koćete se pojaviti pred istražnom komisijom. Hvala.
Hvala. Riječ dajem zastupnici Ljubici Miljanović, izvolite zastupnice.
Hvala predsjedavajuća. Uvažene kolege, poštovani gosti, moje današnje pitanje je upućeno ministru Ministarstva bezbjednosti, gospodinu Cikotiću, a odnosi se na rad migrantskih kampova u BiH. Interesuje me da li postoji evidencija, odnosno registar međunarodnih organizacija koje djeluju na zbrinjavanju migranata i da li posjedujete podatke o broju zaposlenih, radnopravnom statusu o profesionalnoj strukturi i porijeklu ljudi koji su angažovani za rad sa migrantima?
Hvala. Odgovor, ministar sigurnosti BiH, gospodin Cikotić. Izvolite.
Selmo Cikotić
U odnosu na Vaše pitanje koje je znatno konkretnije, pa kazao bih i po suštini drugačije od onog što ste najavili, ja sam pripremio pregled migranata i naravno svih centara, Vas u suštini zanimaju međunarodne organizacije koje su angažovane u tim centrima. Iz poznavanja tog stanja ja Vam mogu kazati da u najvećoj mjeri u menadžmentu i praćenju operacija tih privremenih prihvatnih centara učestvuje Međunarodna organizacija IOM, pored njega angažovan je i UNHCR i UNICEF, angažovene su i neke nevladine međunarodne organizacije, prije svega mislim tu na DRC... Dansko izbjegličko vijeće. Mi u okviru Ministarstva imamo informaciju povremeno o broju angažovanih ljudi u okviru ovih organizacija, a na naš zahtjev dobijamo i podatke o broju ljudi koje ove organizacije na lokalnom nivou angažuju po ugovoru o djelu i te Vam informacije možemo sa nekim presjekom današnjeg stanja dostaviti u narednih nekoliko dana.
Hvala ministru Cikotiću. Sa ovim smo iscrpili pitanja i odgovore Vijeća ministara. Sada prelazimo, da li samo zastupnica želi komentirati? Ja se ispričavam.
... i očekujem, ovaj, pismeni dio koji je najavio gospodin ministar.
Dobro, hvala Vam lijepa. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Što se tiče izmjena dnevnog reda sjednice želim napomenuti da je na dnevni red dodana: Točka 29. Davanje suglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o financiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu između Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH, materijal od 27.01.2021. godine. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Zastupnik Predrag Kojović, rasprava, izvolite zastupniče.
Zahvaljujem predsjedavajuća. Na osnovu člana 71. Poslovnika Predstavničkog doma predlažemo uvrštavanje nove tačke dnevnog reda za 16. sjednicu Predstavničkog doma pod nazivom – Informacija Vijeća ministara BiH o statusu nabavke vakcina protiv koronavirusa za potrebe građana BiH. Obrazloženje: Vijeće ministara je još u septembru 2020. godine dalo saglasnost za nabavku vakcina protiv koronavirusa, ali do danas niti jedna osoba u BiH nije vakcinisana protiv ove bolesti. Istovremeno naši susjedi Republika Hrvatska i Republika Srbija su otpočeli vakcinacije svojih građana još prošlog mjeseca, a u zemljama poput SAD, Izraela i članica EU koje već ulaze u drugi krug, odnosno davanja drugih doza ovih vakcina i da ne govorimo. Takođe za razliku od zemalja regije, koje su kratko nakon odobravanja vakcina u zapadnim zemljama proveli identičan postupak odobravanja njihove upotrebe Agencija za lijekove BiH još uvijek nije zaprimila kordinirane poteze od strane Vijeća ministara s ciljem izdavanja sličnih odobrenja u našoj zemlji. Umjesto toga Vijeće ministara donosi neadekvatne odluke kao što je, recimo, ova da se izdvoji samo 2 miliona maraka za nabavku vakcina čija nabavka uopšte još nije ni ugovorena, što je samo da podsjetim identičan naslov koji je samo, recimo, Vlada Kantona Sarajevo izdvojila za nabavku vakcina. Izgovori koje smo čuli i u, ovaj, na tački dnevnog reda pitanja i inicijative, zaista pokazuju, kako bi rekao, jednu, gubitak kontakta sa stvarnošću ovog Vijeća ministara, jer je vakcinacija u zemljama, u svim zemljama već odavno počela, a predsjedavajući Tegeltija je prije mjesec dana tvrdio kako je BiH prati isti tempo i da će imati isti tretman kao sve te druge zemlje. I završiću, zaista smatram da je neophodno da ovo najviše zakonodavno tijelo danas uvrsti ovu tačku i da neko napokon građanima BiH kaže precizno ko pregovara o vakcinama, o kojim vakcinama se pregovara, koliko vakcina i kada ćemo dobiti. Ova obećanja da ćemo, da će u toku ovoga mjeseca, u toku narednog mjeseca, u prvom kvartalu zaista mislim da, kako bih rekao, vrijeđaju inteligenciju. Hvala.
Hvala zastupniku. Za raspravu se javio i zastupnik Zukan Helez, izvolite zastupniče.
Zahvaljujem uvažena predsjedavajuća. Dopredsjedavajući, predsjedavajući Vijeća ministara, ministri koji su prisutni iz Vijeća ministara, dame i gospodo zastupnici. Evo ja želim nekoliko rečenica generalno o dnevnom redu da kažem i iznesem. Ovaj današnji dnevni red sa 29 tačaka, koliko je na dnevnom redu, je prava slika i prilika stanja u Vijeću ministara, stanja u parlamentarnoj većini i stanja u Kolegiju. Od ovih 29 tačaka koje imamo danas, dvije, tri tačke ili četiri možda su od Vijeća ministara, sve ostalo je inicijative ili izvještaji komisija o inicijativama zastupnika koje obično završe, opet zahvaljujući neradu Vijeća ministara, evo kolega Borenović je govori, završe u korpi za smeće, nikad ne dočekaju svoj kraj i nikad se ne ostvari taj cilj zbog kog su pokrenute. Ja vas podsjećam da ni danas nemamo nijedne tačke dnevnog reda iz 14 prioriteta koje je pred nas stavila EU, odnosno Evropska komisija. Mi ovo ganjamo 20 godina, ove neke prioritete Evropske komisije, EU, gospodo draga to su naši prioriteti, to nisu njihovi prioriteti. Želim javnost da podsjetim da mi možemo da svih ovih 14 prioriteta kroz zakonsku proceduru da završimo na dvije, tri sjednice, mi to ne želimo, odnosno vi to ne želite. Kad sve čovjek sagleda, analizira, ja dolazim do zaključka da ovim Vijećem ministara, ovom parlamentarnom većinom upravljaju
Uvaženi zastupniče, ja Vas upozoravam na odredbe članka 71. Da li Vi imate prijedlog za skidanje točke dnevnog reda ili predlaganje nove? Ja sam ipak sačekala da vidim imate.
Samo da Vas upozorim, rasprava o dnevnom redu,
Da, ali
ja raspravljam o dnevnom redu.
Molim Vas, molim Vas, rasprava o dnevnom redu, članak 71. dopune i izmjene dnevnog reda – na početku sjednice Doma zastupnik, kao i svaki ovlašteni predlagatelj, ima pravo tražiti izostavljanje neobvezne točke i predlaganje nove s odgovarajućim materijalom u pisanom obliku, nije dopušteno izostavljati obvezne točke iz članka 70. stavak (2) ovog Poslovnika. Stavak (2) – zastupnik ne može izlagati dulje od 3 minute, ni elaborirati bit pitanja koje je predloženo kao točka dnevnog reda, ako Kolegij Doma na zahtjev zastupnika ne odluči drugačije. Pa Vas molim, ukoliko imate u skladu sa člankom da predložite, ukoliko nemata molim Vas prekidamo raspravu i ovo upozorenje na ove odredbe članka 71. odnosi se, naravno, na sve ostale. Mislim da nije potrebno da svaki put prije svake sjednice svakog od zastupnika nakon pola mandata upozoravamo na poslovničke odredbe. Hvala i nadam se da se razumjelo.
Ja sam razumio predsjedavajuća, ali ja ne mogu samo reći ta tačka dnevnog reda i sjesti i molim Vas da mi dozvolite moje vrijeme koje
Ne mogu Vam dozvoliti raspravu o točkama dnevnog reda, jer idemo od točke do točke kada se usvoji dnevni red. Ukoliko imate u skladu sa člankom prijedlog imate riječ, ukoliko nemate Vi nemate više riječ.
Ništa, Vašem bezobrazluku nema kraja.
Hvala lijepa. Zastupnik Damir Arnaut, povreda Poslovnika.
Hvala predsjedavajuća. Član 167. zašto selektivno primjenjujete, zašto niste oduzeli riječ gospođi Novaković- Bursać kad je potpuno kontra Poslovnika postavila dva usmena pitanja? Mislim, nije u redu, ne možete selektivno primjenjivati, a očito primjenjujete kad je u pitanju pozicija i opozicija.
Konstatiram da ste zloupotrijebili poslovničku odredbu, ona ne stoji na mjestu koja se odnosi pod ovom točkom dnevnog reda i najmanje je bilo tko od poslanika ili zastupnika pozvan da komentira da li je neko postavio jedno ili dva pitanja ili podpitanja. Na početku dnevnog reda o tim pitanjima jasno je u skladu sa Poslovnikom upozoreno da se postavlja jedno pitanje, prema tome ovaj put imate opomenu za zloupotrebu Poslovnika. Prelazimo dalje na, po dnevnom redu, zastupnik Saša Magazinović, rasprava. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajuća. Ja govorim o incijativi za uvrštavanje tačke dnevnog reda u vezi nabavke vakcina protiv koronavirusa. Meni je žao što je predsjedavajući Tegeltija izašao, a i kada je kolega Nešić postavljao pitanje, on nije dao potpun odgovor i smatram da je neophodno da ova tačka bude na dnevnom redu kako bi saznali hoćemo li imati novu aferu u vezi nabavke lijekova kao što smo imali u vezi nabavke respiratora. U krugovima pravnika je već tema ko će prvi dobiti krivičnu prijavu i ko će biti uhapšen, budući da ne postoji nikakva aktivnost koja će naše zakonodavstvo promijeniti na način da je ova nabavka, koja nam se obećava, moguća. Dakle, nama je rečeno, a i mi smo kao Parlament zadužili Vijeća ministara na inicijativu gospodina Zvizdića, da se ide u direktne pregovore sa proizvođačima. To podrazumijeva da je takva stvar moguća. Da bi bila moguća potrebno je ovdje izmijeniti Zakon o javnim nabavkama i zakon i također Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Niko nije krenuo u tu proceduru, što znači da će ti zakoni biti prekršeni, što znači da će neko dobiti krivičnu prijavu, što znači da će neko biti uhapšen, jer Zakon o javnim nabavkama poznaje i to nije sporno, pregovarački, direktan pregovarački proces, postupak koji se vodi u cilju zaštite ekskluzivnih prava ako postoji samo jedan registrovan veleprometni ..... Mi to ništa nemamo naravno, ali kad se vakcine uzimaju, kupuju, mora se konsultovati Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima, a tamo jasno stoji da ne možeš kupiti kod proizvođača nego kod veledrogerije, koje nema ovdje, koja je, je li, ovlaštena. Što znači da se ide svjesno da se prekrši zakon ili se daje lažno obećanje i dobro je da otvorimo raspravu i da nam ljudi kažu, da ja ću potpisat i svjestan da ću dobit krivičnu prijavu i biti uhapšen ili smislili smo mi kako ćemo to uraditi da zaobiđemo zakon, ali nam to mora neko objasniti ili obmanjujemo građane da idemo u direktnu nabavku. Bio je ovdje prijedlog na Parlamentu i time ću završiti, da se koristi onaj član 38. koji kaže – u slučajevima vanrednog stanja direktor Agencije za lijekove i medicinska srestva može odobriti stavljanje lijeka u promet. Dakle, u redu je, ispunjeni su svi uslovi, samo ima mali problem tu, ova inicijativa ne može biti realizovana bez izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju dozvole za stavljanje lijeka u promet, jer taj Pravilnik ne predviđa ovu situaciju. Dakle, opet potencijalna krivična prijava i opet potencijalna afera. I dok se drugi u regiji vakcinišu, mi obećavamo da ćemo .../govornik se upozorava na vrijeme/... vakcine direktno, što je nemoguće našim zakonom, a da pri tome nema nijedne inicijative, evo pogledajte dnevni red, da izmjenimo zakone kako bi to bilo moguće. Dakle, obmana građana i potencijalne krivične prijave i hapšenje, moramo o ovom razgovarati.
Upozoravam, uvaženi zastupniče, jer i Vi ste na neki način predlagatelj iste točke koju je kolega prethodni kandidirao, pa Vas nisam ispravljala, jer sam mislila da ćete predložiti neku drugu ili novu točku. Niste imali potrebu, prekršili ste poslovničke odredbe koje govore o tome da obrazlažete dodatno dok ne dođe na dnevni red ova navedena točka. Zastupnik Arnaut, povreda Poslovnika, izvolite zastupniče.
Hvala. Član 76. stav (1) kaže – da kada neko ukaže na povredu Poslovnika predsjedavajuća je obavezna odlučiti o opravdanosti prigovora u vezi sa povredom Poslovnika. Ja sam ukazao na činjenicu da je zastupnica postavila dva pitanja, iako Poslovnik dozvoljava samo jedno, eksplicitno je u svom tekstu napisala jedan, redni broj jedan, redni broj dva, niste odlučili o mom prigovoru po tom pitanju i insistiram da u skladu sa članom 76. stav (1) odlučite je li u tom slučaju povrijeđen Poslovnik ili nije.
Još jednom ste napravili povredu Poslovnika na način da ste ga zloupotrijebili, mi se nalazimo pod raspravom o dnevnom redu i naravno poslije ove druge ću primjeniti odredbe koje se odnose na, koje su ovdje u skladu sa ovlastima i sa Poslovnikom nakon druge opomene. Zastupnik Dragan Mektić, rasprava, izvolite zastupniče.
Hvala predsjedavajuća. Uvažene kolegice i kolege, ja ću da ne bih doživio sudbinu mog kolege Zukana Heleza, a na istu ću temu govoriti, predložiti i u pismenom obliku dostaviti dopunu dnevnog reda, a prije nego što to učinim daću uvod i obrazloženje. Ove sjednice Predstavničkog doma su postale besmislene, ove sjednice Predstavničkog doma se održavaju samo forme radi i da bi mi kod naroda stvorili privid da nešta radimo, a ustvri ne radimo ništa za onolike pare koje mi mjesečno primamo i koliko koštaju ove sjednice. Ja ne znam kakav je interes Kolegija, vaš interes Kolegija, da zakazujete ovakve sjednice koje ne rješavaju nijedan jedini problem, nijedno jedino pitanje koje tišti naš narod i naše građane. Mi imamo 14 prioriteta EU, mi imamo nasušnu potrebu za određenim reformskim zakonima, posebno u oblasti vladavine prava i pravne države ili da kažem pravne sigurnosti i nijednog mi reformskog zakona od Savjeta ministara nemamo već duže vrijeme i ne znam zbog čega zakazujete ovakve sjednice. Šta želite time da opravdate, novac koji trošite, automobile koje plaćate po stotinu ili 150 hiljada maraka se vozate u njima itd. a sve to da stvorimo, dakle, i prevarimo narod u BiH i stvorimo prihod kao da mi nešto radimo i zbog toga ja ću u pismenoj formi dostaviti prijedlog dopune tačke dnevnog reda, da se izjasnimo o tome i prekinemo ovu sjednicu i nastavimo je onda kad budu stvoreni uslovi da se ovdje raspravlja o ozbiljnim životnim stvarima i temama koje rješavaju naši građani. I nakon što predložim dopunu ovog dnevnog reda sa ovom svojom tačkom, iz revolta ja ću .../govornik se upozorava na vrijeme/... ovu Parlamentarnu skupštinu, sjednicu.../govornik se upozorava na vrijeme/...Evo trenutak završavam samo jednu rečenicu, i neću prisustvovati nijednoj ovakvoj sjednici, a zbog toga što ću danas napustitit ovu, zasjedanje ovog Parlamenta molim stučne službe da mi odbiju ovaj radni dan i da mi ovaj radni dan ne bude plaćen zato što mu neću prisustvovati. Hvala.
Hvala. Zastupnik Branislav Borenović, rasprava, izvolite zastupniče.
Hvala. Pa evo da pokušam malo uticati da gospodin, kolega Mektić ostane na sjednici, predložiću tri tačke dnevnog reda, dopunu dnevnog reda, koje se tiču značajnog broja ljudi koji se bave određenim poslovima, koji žive od svog rada. Činjenica da smo kolega Mektić, Nešić i ja pokušali da kroz poslaničku inicijativu dopunimo aktuelni dnevni red, koji je dosta slabašan, vidimo da nema ponovo niti jedne, niti jedna tačke od strane Savjeta ministara, niti bilo kojeg ministarstva Savjeta ministara BiH i da ih nema ministara na ovoj sjednici, kada raspravljamo o dnevnom redu, a mislim da se radi o jako važnim pitanjima. Mi smo očekivali da će Kolegijum uvrstiti tri poslaničke inicijative koje dolaze od nas, međutim kako se to nije desilo iskoristićemo poslovničku mogućnost i to član 71. da uvrstimo tri tačke dnevnog reda u formi tri zaključka. Jedan koji se tiče, zaključak kojim Predstavnički dom traži od Savjeta ministara da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Energetske zajednice da uvede sankcije BiH, aktivnostima, te aktivnostima koje je Savjet ministara preduzeo da do sankcija ne dođe i planom aktivnosti ispunjavanja obaveza BiH kojim bi razlozi za uvuđenje sankcija bili otklonjeni. Da ne govorim o onome što smo čuli kroz medije i što je rečeno, mislim da je jako važno da ovo imamo na sjednici ovog Doma. Druga tačka denevnog reda je vezano za zaključak kojim Predstavnički dom traži od Savjeta ministara da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o ispunjavanju obaveza BiH iz Sporazuma sa EU o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku preradu, kao i preduzetim mjerama da BiH ne ostane bez izvoznih dozvola u EU. Tiče se velikog broja proizvođača koji ostvaruju značajan prihod za sebe, ali samim tim i obezbjeđuju radna mjesta za ljude koji žive u ovoj zemlji. Koliko je meni poznato Koordinacioni odbor preradara, živinara BiH u više navrata je upozorio da bi BiH od 31. marta mogla ostati bez teško stečenih dozvola za izvoz u EU, jer institucije BiH nisu ispunile svoje obaveze iz Sporazuma o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku proizvodnju. Mislim da je jako važno da ovaj izvještaj, ova informacija dođe na sjednicu Doma. I treća tačka, obzirom da mi ističe vrijeme, se tiče zaključka da Predstavnički dom traži od Savjeta ministara takođe da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Federalne službe za veterinu i fitnosanitarnu kontrolu Ruske Federacije da privremeno zabrani uvoz krušaka iz BiH, odnosno Republike Srpske i mjerama koje su preduzete nakon 21. decembra 2020. kada su institucije BiH od strane ruskih partnera upozorene na mogućnost uvođenja restriktivnih mjera kao i o podacima o izvezenim količinama krušaka i jabuka u 2019. i 2020. godini. Za sva tri dopune dnevnog reda su dostavljeni relevantna obrazloženja i mislim da je ovo nešto što se tiče zaista jednog značajnog broja ljudi koji se nalaze u ovim oblastima, u ovim djelatnostima i da bi bilo dobro da Dom usvoji prvo dopunu dnevnog reda i da o ovom se, naravno, izjasni kasnije kroz dnevni red, kroz tačke dnevnog reda. Hvala.
Zastupnik Nermin Nikšić, rasprava, izvolite zastupniče.
Zahvaljujem uvažena predsjedavajuća. Dakle, ja ću se pridružiti malo kolegama prije nego što predložim konkretnu tačku dnevnog reda i istaći kako bi neko neupućen ko bi vidio današnji dnevni red Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pomislio kako mi živimo u tako uređenoj zemlji u kojoj nema nikakvih problema, u kojoj je sve kad je u pitanju pandemija riješeno, kad je u pitanju migrantska kriza riješeno, da naši privrednici nemaju nikakvih problema u obavljanju svojih djelatnosti, da socijalna davanja, penzioneri su zbirnuti, jer jednostavno evo još malo pa će biti 2/3 mandata, mi imamo tri ili četiri zakona koja su više tehničke ispravke, koje nam je predložilo i usvojeno u Parlamentu od strane Vijeća ministara. Dakle, stanje je takvo kakvo jeste, ali na to mi možemo uticati samo ovako pričajući, ali teško da možemo bilo šta promijeniti. Zamolio bih Dom za prihvatanje inicijative, za prihvatanje dopune dnevnog reda na kojoj bi bila – Inicijativa prema Ministarstvu sigurnosti BiH za reguliranja statusa radnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Radi se o šest ljudi koji su već bili u nekakvim prijedlozima rješavanja, izuzetno važna i bitna služba koja jedina nema dodatak na platu i očito nema ni baš neke pretjerane sekiracije unutar Ministarstva sigurnosti, valjda zato što je malo tih ljudi, iako su, kažem, bili tema jedne zakonske dopune u prethodnim sazivima Parlamenta, a onda su dopunama zastupnika svi drugi dobili taj dodatak, a oni ostali bez dodatka. Dakle, da sad ne obrazlažem, ako prođe tačka dnevnog reda onda bih dopunio. Hvala.
Hvala lijepa. Evo ne vidim više prijavljenih, zaključujem raspravu o dnevnom redu. Obzirom da u ovom trenutku imamo samo dva prijedloga, koja su u skladu sa Poslovnikom dostavljena u smislu obrazloženja i ostalo. Inicijative koje su ostali zastupnici dostavili nemamo, nismo ih dobili u ovom trenutku, pa bi, valjda su rekli da su .... itd. pa evo ja bi jedno 10 minuta da damo pauzu samo da nam službe podijele kako bi se mogli onda redoslijedom izjasniti o prijedlozima koji su za današnji dnevni red dostavljeni u smislu izmjena. Evo 10 minuta pauze.
Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmemo mjesto kako bi nastavili sa sjednicom i izjašnjavanjem po dnevnom redu. Hvala. E molim vas da krenemo sa izjašnjavanjem po prijavama. Što se tiče prijedloga za dopune, odnosno izmjene i dopune dnevnog reda današnje sjednice, imali smo prijedlog temeljem članka 71. Poslovnika Zastupničkogo doma gdje je predloženo uvrštavanje nove točke. Informacija Vijeća ministara BiH o statusu nabavke cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana BiH. Ova inicijativa je u skladu sa Poslovnikom, sadrži obrazloženje i ima materijal, istina on je iz dnevnog tiska, ali, ovaj, je opremljena u skladu sa Poslovnikom, ja molim zastupnice i zastupnike da se izjasnimo o tome da li ćemo informaciju, ovaj, uvrstiti na današnji dnevni red sjednice. Od ukupno 39 nazočnih – za 33, protiv 1, suzdržanih 5. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da smo na današnji dnevni red uvrstili Informaciju Vijeća ministara BiH o statusu nabavke cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana BiH, predlagatelja: zastupnika Predraga Kojovića, Saše Magazinovića, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Mirjana Marinković-Lepić, Zukan Helez, Aida Baručija i Nada Mladina. Drugi predlagatelj je dostavio prijedlog da se prekine izjašnjenje, prekine sa zasjedanjem 16. sjednice Parlamentarne skupštine, odnosno Zastupničkog doma i da se nastavi kada se za to steknu uvjeti. Ovaj prijedlog nije u skladu s Poslovnikom, nema nikakve valjane razloge. Ja samo moram reći da je ova sjednica zakazana u skladu sa Poslovnikom, u skladu sa Poslovnikom je utvrđeni dnevni red i na današnjoj sjednici ovog Doma imamo obvezne točke, tako da postoji i suglasnost u Kolegiju da o ovoj točki se ne izjašnjavamo. Prelazimo na sljedeće prijedloge, to je uvaženi zastupnik Borenović, on je predložio zapravo tri zaključka. Poštovani kolega Borenoviću, mi smo evo kontaktirali za vrijeme pauze, pa Vam je tajnik rekao, a ja Vas takođe želim, evo, upoznati da smo danas na Kolegiju iste ove točke koje ste Vi sad predložili samo u formi zaključka, one postoje kao inicijative i danas je određeno na Kolegiju nadležna povjerenstva i znači ove bi točke, bez obzira, znači, na stavove povjerenstava, bile kao obvezne točke na sljedećoj sjednici Doma. Pa evo želimo da čujemo Vaš stav, iako sam dužna takođe reći, da mi na dnevni red ne bi trebali po Poslovniku predlagati zaključke. Zaključci su nešto što proizlazi iz određene točke dnevnog reda i ona se uvijek veže za određenu točku, međutim budući, ja sam gledala i napravljena jedna vrsta presedana za vrijeme presjedanja, pa smo se nekad izjasnili, evo ja ne želim ispred ovog Doma prema Vama postupiti na drugačiji način ... o tome ipak neka ide i neka razmisli svaki zastupnik kada predlaže, da li je to ozbiljno i da li je to dobro i šta time dobivamo. Recite.
Hvala na vrlo korektnim obrazloženjima, činjenica jeste da je pravljen presedan i potpuno ste u pravu neka Dom odluči kako će se izjasniti po ovim zaključcima. Dobro je da ste vi jutros na Kolegiju, ja nisam imao tu informaciju, da ste razmatrali tri poslaničke inicijative koje su došle prije nekoliko dana prema vama. Ovdje je suština, radi se o određenim rokovima koji, imam osjećaj, da bi se mogli prolongirati i probiti, radi se o činjenici da bi se moglo desiti da 31. marta BiH ostane od tih teško stečenih dozvola za izvoz u EU, kratki su rokovi i možda bi s te strane bilo dobro da danas usvojimo sve tri, sva tri zaključka koja smo mi predložili u toj formi kako bismo u roku od 15 dana što prije dobili, prije svega, informacije tj. izvještaje o tome šta se dešava po pitanju, naravno, izvoza pilećeg mesa u EU, šta se dešava po pitanju zabrane uvoza krušaka iz BiH, odnosno Republike Srpske i šta se dešava po pitanju odluke Energetske zajednice da uvede sankcije BiH i aktivnostima koje Savjet ministara provodi. Iz praktičnih razloga, imam osjećaj, da čekajući slijedeću sjednicu, da ćemo izgubiti puno vremena i zato evo predlažem da ostanemo pri ovome što smo predložili u formi tri zaključka i da se, naravno, svaki poslanik izjasni o potrebi da li je, da li čekati mjesec dana ili da to uradimo danas, ja mislim da se radi o vrlo praktičnim i važnim stvarima koje se tiču značajnog broja poljoprivrednih proizvođača u ovoj zemlji i onih koji se, naravno, mogu imati određene posljedice kad su u pitanju određene sankcije, ostajem pri prijedlozima.
Hvala lijepa, zastupniče Borenoviću. Idemo na izjašnjenje prema redoslijedu kako ste Vi to tražili. Predlažete usvajanje zaključka kojim Zastupnički dom traži od Vijeća ministara da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Energetske zajednice da uvede sankcije BiH, aktivnostima koje je Vijeće ministara poduzelo da do sankcija neće da dođe i planom aktivnosti za ispunjavanje obveza BiH kojim bi razlozi za uvođenje sankcija bili otklonjeni. Molim vas da se izjasnimo o ovom Prijedlogu zaključka. Od ukupno 39 nazočnih – za 20, protiv 8, suzdržanih 11. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram da smo usvojili predloženi Zaključak kao dopunu dnevnog reda. Prelazimo na sljedeći Zaključak, to je: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o ispunjavanju obveza BiH iz sporazuma sa EU o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku preradu, kao i o poduzetim mjerama da BiH ne ostane bez izvoznih dozvola u EU. Molim vas da se izjasnimo. Od 39 nazočnih – 20 za, protiv 8, suzdržanih 11. Postoji opća, postoji entiteska većina. Konstatiram da smo usvojili i ovaj Prijedlog zaključka. I imamo još jedan Prijedlog zaključka koji kaže: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Federalne službe za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije da privremeno zabrani uvoz krušaka iz BiH, odnosno Republike Srpske, mjerama koje su poduzete nakon 21.12.2020. godine kada su institucije BiH od strane ruskih partnera upozorene na mogućnost uvođenja restriktivnih mjera, kao i podacima o izvezenim količinama krušaka i jabuka u 2019. i 2020. godini. Molim vas da se izjasnimo. Od ukupno 39 nazočnih – za 19, protiv 9, suzdržanih 11. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da smo usvojili i ovaj Prijedlog zaključka zastupnika Borenovića, naravno tu su uz potpis i zastupnici: Nenad Nešić i Dragan Mektić. Prelazimo na sljedeći prijedlog, koji je podnio uvaženi zastupnik Nermin Nikšić za uvrštavanje nove točke u dnevni red, a glasi točka: Inicijativa prema Ministarstvu sigurnosti BiH za reguliranje statusa radnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Molim vas da se izjasnimo. Od ukupno 39 nazočnih – za 24, protiv 1, suzdržanih 14. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da smo usvojili da se i ova točka, odnosno inicijativa prema Ministarstvu sigurnosti BiH za reguliranje statusa radnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu uvrsti u današnji dnevni red sjednice. Ja bi sad na kraju, obzirom da smo se izjasnili, konstatirala da 16. sjednica Doma ima dnevni red koji ste dobili uz poziv sa usvojenim izmjenama, da ne pravimo pauzu, naše će službe to odraditi paralelno dok mi radimo po dnevnom redu i biće posloženo onako kako treba poslovnički u smislu kronologije točaka, odnosno akata koji su na dnevnom redu. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja; 3. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zastupnika Nenada Stevandića za uvrštavanje u dnevni red 15. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nove točke koja glasi: „Donošenje zaključka kojim Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od ravnatelja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju cjepiva protiv virusa primijeni članak 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br, 58/08), broj: 01-50-1-15-15/20 od 11. 1. 2021.; 4. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži da Vijeće ministara BiH hitno, na prvoj sljedećoj sjednici, stavi izvan snage zaključak usvojen na izvanrednoj telefonskoj sjednici 31. 12. 2020., a kojim se izričito pozivaju vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odgode izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciju Bira, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.; 5. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, na prvoj sljedećoj sjednici, izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata ('Službeni glasnik BiH', broj 28/19), na način da se iz članka 1. briše lokacija bivše tvornice Bira u Bihaću, te da se iz članka 2. briše točka a), odnosno da se odmah zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.; 6. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana poduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata ('Službeni glasnik BiH', broj 28/19), na način da se iz članka 1. briše lokacija bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, kao i da se iz članka 2. briše točka c), odnosno da se u zadanom roku zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.; 7. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Nalaže se Vijeću ministara BiH da mjesečno dostavlja informacije o stanju u području migracija Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.; 8. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka s 12. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 15. 9. 2020.), broj: 01-50-1-15-12/17, veza: 01- 50-1-1749/20 od 10. 12. 2020.; 9. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nositelj i koordinator aktivnosti, usuglasi s enitetskim vladama revidirani dokument Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2020. – 2022. godine i prateći Akcijski plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i nužne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći gospodarstvu koje je potrebno poduzeti u idućem razdoblju s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-2161/20 od 12. 1. 2021.; 10. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020. – 2024. godine i prateći Akcijski plan, a što je obveza iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i pratećeg Analitičkog izvješća“, broj: 01-50-1-2165/20 od 12. 1. 2021.; 11. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. 7. 2008., kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda“, broj: 01-50-1-2168/20 od 12. 1. 2021.; 12. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizirali obveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obveze preuzete Analitičkim izvješćem Europske komisije iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji“, broj: 01-50-1-2169/20 od 12. 1. 2021.; 13. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi nacrt integriranog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obveza ovoga ministarstva iz Akcijskog plana Vijeća ministara BiH za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvješća Europske komisije“, broj: 01-50-1-2172/20 od 12. 1. 2021.; 14. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za područje mladih na razini Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u području mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavilo u funkciju Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini“, broj: 01-50-1-2175/20 od 12. 1. 2021.; 15. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Pokrećem inicijativu da u Parlamentarnoj skupštini BiH ponovno započne procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno, a vrlo važno pitanje riješimo na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine“, broj: 01- 50-1-2306/20 od 12. 1. 2021.; 16. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Digitalizacija TV signala u BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2464/20 od 23. 12. 2020.; 17. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Planiranje i provedba obuka zaposlenih u institucijama BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10- 2465/20 od 23. 12. 2020.; 18. Informacija o trenutačnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, podnositelj: Izvozno-kreditna agencija BiH, broj: 01,02-50-18-81/21 od 6. 1. 2021.; 19. Informacija Vijeća ministara BiH o statusu nabave cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnici Predrag Kojović, Damir Arnaut, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez i Nada Mladina, broj: 01-50-18-309/21, veza: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 20. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog sustava BiH iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, podnositelj rang-liste kandidata: Regulatorna agencija za komunikacije, broj: 01,02-34-1-99/21 od 7. 1. 2021.; 21. Izvješće o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata za izbor zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-50-16-161- 5,1/21 od 21. 1. 2021.; 22. Izvješće o utvrđivanju prijedloga rang-lista kandidata za imenovanje članova: a) Neovisnog odbora i b) Odbora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-1-197/21 od 22. 1. 2021.; 23. Prijedlog odluke o Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02,03/6- 39-1-178/21 od 21. 1. 2021.; 24. Prijedlog zaključka zastupnika: Branislava Borenovića, Nenada Nešića i Dragana Mektića, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Energetske zajednice da uvede sankcije BiH, aktivnosti koje je Vijeće ministara BiH poduzelo da do sankcija ne dođe i plan aktivnosti za ispunjavanje obveza BiH kojima bi razlozi za uvođenje sankcija bili otklonjeni“, broj: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 25. Prijedlog zaključka zastupnika: Dragana Mektića, Branislava Borenovića i Nenada Nešića, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o ispunjavanju obveza BiH iz sporazuma s EU o izvozu pilećeg mesa, prerađevina od pilećeg mesa i jaja za industrijsku preradu, kao i poduzetim mjerama da BiH ne ostane bez izvoznih dozvola u EU“, broj: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 26. Prijedlog zaključka zastupnika: Branislava Borenovića, Nenada Nešića i Dragana Mektića, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Domu detaljnu informaciju o Odluci Federalne službe za veterinu i fitosanitranu kontrolu Ruske Federacije da privremeno zabrani uvoz krušaka iz BiH, odnosno Republike Srpske, mjerama koje su poduzete nakon 21. prosinca 2020. kada su ruski partneri upozorili insitutcije BiH na mogućnost uvođenja restriktivnih mjera, kao i podacima o izvezenim količinama krušaka i jabuka u 2019. i 2020. godini“, broj: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 27. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-196/21 od 22. 1. 2021.; 28. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative započnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tijekom obnašanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tijekom svoga mandata kao člana Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-1908/20 od 28. 9. 2020.; 29. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se zadužuju Vijeće ministara i nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana uputi Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, kojim će se uvesti jedinstveni europski broj za hitne situacije 112, koji je jedan od važnih elemenata učinkovitog sustava zaštite i spašavanja“, broj: 01- 50-1-1-2530/20 od 30. 12. 2020.; 30. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se traži od Vijeća ministara BiH da izdvoji sredstva za pomoć žrtvama potresa u Republici Hrvatskoj, u minimalnom iznosu od 300.000 KM“, broj: 01-50-1-51/21 od 4. 1. 2021.; 31. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom se traži od Vijeća ministara BiH da izdvoji sredstva za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać u minimalnom iznosu od 2.000.000,00 KM“, broj: 01-50-1-95/21 od 7. 1. 2021.; 32. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH obvezuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da tijekom 2021. godine, a za potrebe u 2021. godini, iz planiranih sredstava za sport osigura 100.000 KM Rukometnom savezu BiH, a za namjene pripreme i međunarodnog predstavljanja, na način da 70.000 KM dodijeli budućim ženskim rukometnim selekcijama BiH i 30.000 KM ženskim rukometnim klubovima na ime troškova utakmica na međunarodnoj razini u okviru natjecanja EHF-a“, broj: 01-50-1-115/21 od 11. 1. 2021.; 33. Inicijativa prema Ministarstvu sigurnosti BiH za reguliranje statusa djelatnika veze i kriptozaštite u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, predlagatelj: zastupnik Nermin Nikšić, broj: 01-50-1-312/21, veza: 01-50-1-15-16/21 od 3. 2. 2021.; 34. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu između Europske unije, koju zastupa Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-253/21 od 27. 1. 2021. Prelazimo na točku jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zapisnik ste dobili. Ima li primjedbi na Zapisnik? Otvaram raspravu. Zastupnik Dženan Đonlagić, rasprava, izvolite zastupniče.
Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam sve prisutne. Dakle, ja bi želio samo da se zapisnički konstatuje, odnosno zabilježi moj glas „za“ po tačci 37. prethodne sjednice, redovne. Dakle, dva puta se glasalo i prvi puta je zabilježen moj glas „za“, a drugi puta se glasalo o tzv. modificiranoj poslaničkoj inicijativi, bila je izmjena u jednoj riječi traži se, odnosno“ preporučuje se“ umjesto „traži se“ tako da vas molim da zapisnički konstatujete da sam i po toj modificiranoj poslaničkoj inicijativi dao glas „za“. Hvala.
Ne vidim više prijavljenih, hvala zastupniku. Naravno, ove primjedbe koje su iznesene pod ovom točkom biće unešene u današnji, ovaj, zapisnik ove sjednice. Ne vidim više prijavljenih. Zaključujem raspravu po ovoj točki. Prelazimo na točku dva, Ad. 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja
U skladu sa člankom 170. Poslovnika do ove sjednice Doma pitanja i inicijative u pisanom obliku postavili su zastupnici: Saša Magazinović 85 pitanja; Borjana Krišto tri pitanja; Nikola Lovrinović tri pitanja; Mirko Šarović jedno pitanje; Nenad Nešić jedno pitanje; Mirjana Marinković-Lepić jedno pitanje; zastupnici iz Kluba SDA uputili inicijativu; Aida Baručija jedno pitanje; Dženan Đonlagić jedno pitanje; Sanja Vulić jedno pitanje; Damir Arnaut jedno pitanje; Šemsudin Mehmedović jedno pitanje; Denis Zvizdić jedno pitanje. Inicijative Kolegiju Doma uputili su zastupnici: Predrag Kožul dvije inicijative, te Branislav Borenović, Nenad Nešić i Dragan Mektić tri inicijative. Do današnje sjednice dostavljeni su sljedeći odgovori: na pitanja Mirjane Marinković- Lepić dostavljena su tri odgovora; na pitanja Damira Arnauta dostavljena su četiri odgovora; na pitanja Aide Baručije dva odgovora; na usmeno pitanje Mire Pekić dostavljen je jedan odgovor; na pitanje Nikole Lovrinovića dostavljen je jedan odgovor. Ima li komentara na dobivene odgovore? Zastupnica Aida Baručija, imate riječ zastupnice.
Hvala predsjedavajuća. Ja bi samo da iskažem svoje nezadovoljstvo prema Minstarstvu pravde, s obzirom da sam im pitanje u pisanoj formi uputila 15.10. koje glasi: Prema izvještaju Ureda za reviziju instutcija BiH, vezano za prekovremeni rad, zamolila sam da mi dostave sljedeće informacije, za koje obaveze ministra vozač ministra ima 290 prekovremenih sati, a vozač zamjenika ministra ima 498 prekovremenih sati, navesti sve potrebne informacije dan, relacije vožnje i razlog vožnje i broj prekovremenih sati, naknadu u neto iznosu? Na isto pitanje sam uputila urgenciju 30.11. ni dan danas ja nisam dobila taj odgovor, pa bi eto malo skrenula pažnju Ministarstvu pravde da se, da su po Poslovniku dužni da mi odgovore na pitanje u roku od 30 dana. Hvala.
Hvala zastupnice. Zastupnik Nikola Lovrinović, komentar, izvolite zastupniče.
Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Pozdravljam sve nazočne u dvorani, pošto se prvi put javljam. Dakle, ja sam dobio, kako ste i rekli, jedan odgovor i postavio sam tri odgovora(?) načelnicima općina Zenica, Kakanj i Bugojno, a radi se o broju ukupnom zaposlenih osoba u administraciji tih dotičnih općina i nacionalni sastav. Odgovorio mi je načelnik Općine Kakanj, na čemu mu se zahvaljujem, dakle, jer je doista reagirao brzo, a komentare ću, komentar i zašta mi ovo sve treba ću dati kad dobijem kompletne odgovore i kad bude za to zgoda, dakle, da prokomentiram sve odgovore koje budemo dobio od pitanja koja sam postavio dotičnim načelnicima. Hvala lijepa.
Hvala lijepo zastupniku. Ne vidim više prijavljenih za komentare. Zaključujem komentare po ovoj točki dnevnog reda. Prije no što pređemo na točku 3. u skladu sa člankom 27. točka (f) ograničavam trajanje rasprave po svim preostalim točkama na 5 minuta. Prelazimo na točku tri, Ad. 3. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zastupnika Nenada Stevandića za uvrštavanje u dnevni red 15. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nove točke koja glasi: „Donošenje zaključka kojim Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od ravnatelja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju cjepiva protiv virusa primijeni članak 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br, 58/08), broj: 01-50-1-15-15/20 od 11. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjedenici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o navedenom prijedlogu zastupnika Nenada Stevandića. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo o, u drugom krugu glasanja o prijedlogu zastupnika. Prelazimo na točku četiri, Ad. 4. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži da Vijeće ministara BiH hitno, na prvoj sljedećoj sjednici, stavi izvan snage zaključak usvojen na izvanrednoj telefonskoj sjednici 31. 12. 2020., a kojim se izričito pozivaju vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odgode izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciju Bira, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o navedenom prijedlogu zaključka zastupnika Emrića. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasanja o prijedlogu zaključka zastupnika Emrića. Prelazimo na točku pet, Ad. 5. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, na prvoj sljedećoj sjednici, izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata ('Službeni glasnik BiH', broj 28/19), na način da se iz članka 1. briše lokacija bivše tvornice Bira u Bihaću, te da se iz članka 2. briše točka a), odnosno da se odmah zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja Kolegij Doma je kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o navedenom prijedlogu zastupnika Emrića. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasanja o prijedlogu zaključka zastupnika Emrića. Točka šest, Ad. 6. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnika Jasmina Emrića povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana poduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata ('Službeni glasnik BiH', broj 28/19), na način da se iz članka 1. briše lokacija bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, kao i da se iz članka 2. briše točka c), odnosno da se u zadanom roku zatvori navedeni privremeni prihvatni centar.“, broj: 01- 50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o navedenom prijedlogu zaključka zastupnika Emrića. Izvješće Kolegija ste dobili, rasprava je okončana ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasanja o prijedlogu zaključka zastupnika Ermića. Točka sedam, Ad. 7. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka zastupnice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH, koji glasi: „Nalaže se Vijeću ministara BiH da mjesečno dostavlja informacije o stanju u području migracija Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.“, broj: 01-50-1-1749/20 od 11. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o navedenom prijedlogu zaključka zastupnice Marinković-Lepić. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasovanja o prijedlogu zaključka zastupnice Marinković-Lepić. Točka osam, Ad. 8. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Informaciji o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2020., podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaključka s 12. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 15. 9. 2020.), broj: 01-50-1- 15-12/17, veza: 01-50-1-1749/20 od 10. 12. 2020.
Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o navedenoj Informaciji. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasovanja o navedenoj Informaciji. Točka devet, Ad. 9. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, kao nositelj i koordinator aktivnosti, usuglasi s enitetskim vladama revidirani dokument Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2020. – 2022. godine i prateći Akcijski plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i nužne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći gospodarstvu koje je potrebno poduzeti u idućem razdoblju s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-2161/20 od 12. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi zastupnika Zvizdića. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo naknadno u drugom krugu glasovanja o inicijativi zastupnika Zvizdića. Točka 10. Ad. 10. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od deset dana od dana usvajanja ove inicijative, usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020. – 2024. godine i prateći Akcijski plan, a što je obveza iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i pratećeg Analitičkog izvješća“, broj: 01-50-1-2165/20 od 12. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasovanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Zvizdića. Točka 11. Ad. 11. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine, radi njegovog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Uredbom br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. 7. 2008., kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda“, broj: 01-50-1-2168/20 od 12. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasovanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Zvizdića. Točka 12. Ad. 12. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kako bi realizirali obveze iz Trećeg energetskog paketa iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i obveze preuzete Analitičkim izvješćem Europske komisije iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji“, broj: 01-50-1-2169/20 od 12. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasovanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Zvizdića. Točka 13. Ad. 13. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative izradi i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje prvi nacrt integriranog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine (NECP), a što je obveza ovoga ministarstva iz Akcijskog plana Vijeća ministara BiH za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvješća Europske komisije“, broj: 01-50-1-2172/20 od 12. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi. Izvješeće povjerenstva kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasovanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Zvizdića. Točka 14. Ad. 14. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za područje mladih na razini Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u području mladih, te se u vezi s tim zadužuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, stavilo u funkciju Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini“, broj: 01-50-1-2175/20 od 12. 1. 2021.
Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj incijativi. Izvješće Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo u drugom krugu glasanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Zvizdića. Točka 15. Ad. 15. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Pokrećem inicijativu da u Parlamentarnoj skupštini BiH ponovno započne procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno, a vrlo važno pitanje riješimo na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine“, broj: 01- 50-1-2306/20 od 12. 1. 2021.
Brojana Krišto
Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasovanja, Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo naknadno u drugom krugu glasovanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Mehmedovića. E sad smo došli do točke 16. pa da vidimo jesu li nam službe uspjele, znači možemo još ići po dnevnom redu. Točka 16. Ad. 16. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Digitalizacija TV signala u BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2464/20 od 23. 12. 2020.
Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedenog Izvješća odredio Povjerenstvo za financije i proračun, Povjerenstvo je dostavilo Mišljenje, Izvješće je prihvaćeno i upućeno u daljnju proceduru, a predloženo je usvajanje sljedećeg zaključka: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Ministarstva komunikacija i prometa da u roku od tri mjeseca izvjesti Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH o planiranim i poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuke iz Izvješća o provedenoj reviziji učinka o temi – Digitalizacija TV signala u BiH, te da o poduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH. Otvaram raspravu o Izvješću. Zastupnica Aida Baručija, rasprava, imate riječ zastupnice.
Hvala. Ja bih samo dodala još jedan zaključak nakon, samo da kažem da proces ove digitalizacije u BiH traje punih 16 godina, da su prve aktivnosti poduzete 2006. godine, međutim institucije BiH nisu blagovremeno provele potrebne aktivnosti koje bi osigurale okončanje procesa digitalizacije u definiranim rokovima do 01.12.2011. odnosno do 01.12.2014. i najkasnije do 17.06.2015. godine. BiH je jedna od rijetkih zemalja koja još uvijek emitira analogni TV signal i usporedbe radi Hrvatska je digitalizaciju TV signala okončala 2010. godine, dakle, za period od četiri godine, a Srbija 2015. godine za period od devet godina. Dakle, BiH još uvijek nije okončala proces digitalizacije. Pored ovog zaključka ja bih predložila još jedan iz ovog Izvještaja revizije – Da se zadužuje Vijeće ministara da osigura neovisan nadzor i da nas izvještava redovito o provedbi i aktivnosti digitalizacije. Hvala.
Hvala. Zastupnik Edin Mušić, rasprava, izvolite zastupniče.
Uvažena predsjedavajuća, dopredsjedavajući, cijenjene kolege zastupnici. Iščitavajući ovu reviziju i ovaj materijal, htio bi da postavim nekoliko pitanja koja bi možda bila i sugestija za dopunu ove revizije u roku ovih nekih petnaestak dana, a koja nisu sadržana u ovome dokumentu. Jedno od tih pitanja, koje nije precizno ili ja nisam dovoljno kvalitetno to iščitao, u ovoj reviziji nije detaljno opisan obim korištenja i učinka nabavljene opreme. Znači, učinak nabavljene opreme i njeno korištenje nije detaljno, po meni, opisano. Druga stvar, zašto u reviziji nije obrađeno pitanje vlasništva, kao jedno vrlo važno pitanje, nad ovom nabavljenom opremom, zašto ona nije u vlasništvu korporacije? Mislim da je ova revizija trebala to da sadrži. I treće pitanje – zašto u preporukama revizije revizija nije ukazala i preporučila da sljedeća faza digitalizacije podrazumijeva ulaganja ili ulaganje od 30 miliona KM i da mora biti praćena provedbom Zakona o javnom emitiranju, tj. da se formira korporacija? Mislim da su ovo suštinske važne stvari koje je trebala ove revizija da ima i očekujem da u ovom nekom narednom periodu do, je li, ovih petnaestak dana, u skladu sa tim zaključkom koji je Kolegij predložio, da se eventualno dopuni i ovo pitanje. Hvala lijepo.
Hvala zastupniku Mušiću. Ne vidim više prijavljenih po ovoj točki dnevnog reda. Zaključujem raspravu po ovoj točki. Prelazimo na točku 17. Ad. 17. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Planiranje i provedba obuka zaposlenih u institucijama BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4- 16-10-2465/20 od 23. 12. 2020.
Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedenog Izvješća odredio Povjerenstvo za financije i proračun. Povjerenstvo je dostavilo Mišljenje, Izvješće je prihvaćeno i upućeno na daljnju proceduru. Otvaram raspravu o Izvješću. Zastupnica Aida Baručija, imate riječ.
Hvala predsjedavajuća. Ja bih samo predložila jedan zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija i trezora da u procesu pripreme i odobravanja budžeta za obuke zaposlenih u institucijama BiH poveća nivo kontrole informacija o svrsi za koju su sredstva namjenjena s ciljem utvrđivanja opravdanosti traženih sredstava. Hvala.
Hvala zastupnice. Ne vidim više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 18. Ad. 18. Informacija o trenutačnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, podnositelj: Izvozno-kreditna agencija BiH, broj: 01,02-50-18-81/21 od 6. 1. 2021.
Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedene inicijative odredio Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine. Izvozno-kreditna agencija BiH naknadno je 29.01.2021. dostavila i dopunu Informacije koju ste također dobili. Povjerenstvo je dostavilo Mišljenje, Povjerenstvo je usvojilo Informaciju i suglasno je s predloženim zaključcima sadržanim u dopuni ove Informacije. Zaključci iz dopune Informacije su sljedeći: 1. Osiguranje pravne pomoći IGA-i kako bi se IGA mogla zaštititi i braniti svoje interese u nadolazećim sudskim sporovima, zaduživanjem Pravobraniteljstva BiH ili angažiranjem odvjetničke kuće. 2. Izvršiti hitnu deblokadu računa putem usvajanja izmjena i dopuna Zakona o osnivanju IGA-e ili izmiriti obveze po osnovi sudske presude i proračunskih sredstava čime bi se deblokira račun i osiguralo ponovno funkcioniranje IGA-e koja je do sada temeljem svojih poslovnih aktivnosti bila u mogućnosti redovito servisirati obveze. 3. Uspostaviti međuministarsko vijeće na temelju zaključka Vijeća ministara BiH od 05.06.2018. i u skladu sa člankom 15. Zakona o osnivanju IGA-e. 4. Potrebno je formirati radnu skupinu koju će činiti predstavnici Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i IGA-e koja će raditi na daljnjim smjernicama za pronalaženje rješenja, to bi uključivalo rad na dodatnim izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju IGA-e, pitanja vezana za nadzor nad radom Agencije za ustrojstvo i strukturu, način donošenja odluka o izloženosti po pojedinim proizvodima, definiranje pokrića gubitka i rasporeda dobiti, definiranje odnosa IGA-e i vlasnika u odnosu entiteti – država. Jasno definiranje proizvoda koje će IGA implementirati, a koji su potrebni izvoznicima, te kapital kojim će IGA raspolagati i ostala pitanja u svezi sa nesmetanim radom IGA-e. Otvaram raspravu ovoj Informaciji. Za raspravu se javila zastupnica Mira Pekić, izvolite zastupnice.
Hvala predsjedavajuća, pozdravljam sve kolege poslanike. Evo mislim da je ovo tijelo, Predstavnički dom raspravljao najviše o stanju u Izvozno- kreditnoj agenciji BiH, mislim sad evo u ovoj prošloj godini, mislim da smo imali čak pet, šest puta na dnevnom redu informacije i izvještaje. Na prošloj sjednici je vladajuća većina usvojila Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2019. godinu i evo taman smo se ponadali da će nakon tog izvještaja i usvajanja se nešto novo dešavati, no međutim ponovo na ovoj sjednici imamo na dnevnom redu stanje u Izvozno-kreditnoj agenciji uzrokovano blokadom računa. Znači, dvije stvari su se dogodile bitne, jedna je da smo u prošlom izvještaju, koji je usvojio ovaj Dom, odnosno vladajuća većina usvojila, vidjeli da je u poslovanju IGA-e dogodio se otpis obaveza, oprihodovane su, znači, obaveze koje su date za garancije za UNIS u iznosu od 64 miliona eura, odnosno 130 miliona KM. Tada je, u tom izvještaju je ovako napisano – da je Agencija dobila mišljenje od advokata iz Austrije da direktne garancije koje je Agencija izdala prema austrijskim korisnicima padaju u zastaru ukoliko nije pokrenut sudski proces protiv Agencije u roku od tri godine. Na osnovu mišljenja advokatske kuće iz Austrije, na osnovu mišljenja advokata izvršen je otpis obaveza i te obaveze su oprihodovane, tako da je slika finansijska Agencije bila drastično bolja. Nakon toga, evo, mi ponovo na dnevnom redu imamo Izvještaj o stanju u Izvozno- kreditnoj agenciji i informaciju da je račun blokiran, račun je blokiran zbog garancije koje je IGA dala Hidrogradnji d.d. Sarajevo, a dobavljač je bio preduzeće iz Hrvatske Osijek-Koteks, na osnovu toga račun je blokiran i neizvjesno je dalje poslovanje. Ako se vratimo unazad, a mislim da je sve rečeno što se tiče ove Izvozno-kreditne agencije i problemi od samog osnivanja, znamo da je sam, sama aktiva ove Agencije 51 miliona, da se on, da ga čine sredstva iz kredita i sredstva iz granta, da Republika Srpska je tražila da participira i u grant sredstvima, što nije dogovoreno, tako da imamo stav iz Republike Srpske i da je to jedan od uslova, odnosno jedan od razloga zašto nije formirano međuministarsko vijeće. Ali ono što ja hoću na kraju da kažem, mislim da nema potrebe da se ulazi dalje u elaboriranje cijle ove situacije, činjenica je da je 2011, 2012. i 2013. godine IGA dala UNIS-u garanciju od 83 miliona eura, to je oko 170 miliona KM, to je skoro 20% budžeta zajedničkih institucija. Taj rizik koji je Izvozno-kreditna agencija tada uzela na sebe, rizik u poslovanju je bio toliko veliki da se, evo i da dan danas ta Izvozno-kreditna agencija nije oporavila. Mi imamo u Izvještaju prijedlog ovih mjera, jedna je od njih je i ona koju ćemo mi jedinu podržati, to je da bi se zaštitili interesi i kapital IGA-e treba se ... Pravobranilaštvo BiH, da se uključi u sve pravne poslove, ovo sve drugo bi značilo, prevedeno, da ćemo mi iz budžeta zajedničkih institucija platiti sve ove obaveze koje će dospijevati na naplatu po garancijama koje je dala IGA. Ono koliko vidimo, trenutno ima oko 37 miliona maraka obaveza po garancijama, po sudskim sporovima, koji će doći na naplatu, to znači da će se one platiti iz budžeta, nema drugih sredstava i mislim da ovi zaključci koji su nama dati nisu dobri i mi ih nećemo podržati.
Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu, zastupnik Jakov Galić, izvlite zastupniče.
Uvažena predsjedavajuća, koleginice i kolege poslanici. Čitajući ovu Informaciju volio bih da znam da li možda ima neko ovdje ispred Agencije, je li ima neko? Volio bih da znam da li je moguće da ovako važnu agenciju, važnu sa stanovišta ozbiljnosti i kredibiliteta BiH, da se ovakva agencija vodi na ovako neozbiljan način. Portfolio Agencije je bio 50 miliona, a zaduženja, odnosno garancije izdate od strane Agencije su bile na preko 190 miliona. Dakle, poslovanje Agencije, iako ona nije profitna organizacije, to znamo, ali postoje pravila po kojima ti ne možeš da izdaš više garancija nego što imaš portfolio, nego što imaš sredstava kojima raspolažeš. I ovdje vidim, da ne elaboriram mnogo, ovdje vidim dvije mogućnosti, da se ova Agencija ugasi ili da se formira nova agencija, naravno, bez menadžmenta koji je doveo Agenciju u ovakvo stanje i doveo, naravno, i Parlament ove države u situaciju da treba da donosi lex specialis zakon po kome bi računi Agencije ne bi mogli da podliježu blokadi i istovremeno Agencija bi bila zaštićena od eventualnog stečaja i likvidacije. Dakle, to je meni neshvatljivi, kao ekonomisti neshvatljivo, iako je, dakle, neprofitna organizacija ona mora da vodi računa o tome gdje ulaže, kako ulaže, bitna je Agencija sa stanovišta faktoringa, dakle, naša izvozna preduzeća koja ne mogu da izdrže nekakav dug rok naplate, njima treba pomoći da se ta potraživanja naplate, dakle da se otkupe i tu treba da djeluje Agencija, istovremeno da daje garancije za uvoznim našim kućama, ali to mora sve da bude na zdravim osnovama. Ovdje ne vidim ništa da je bilo na zdravim osnovama, ovo je meni neshvatljivo ovakva indolentnost u odnosu na trošenje državnih sredstava meni je neshvatljiva, zaista. I mislim da ovdje treba da se na dnevni red stavi odgovornost, prije svega, menadžmenta Agencije, a potom i Upravnog odbora koji godinama sjede, upravljaju Agencijom na najgori mogući način. Dakle, nešto što je apsolutno neshvatljivo i treba ozbiljno razmisliti, dakle, kako postaviti Agenciju za kreditiranje i izvoz. Ima ovdje, naravno, mnogo, mnogo pitanja koja apsolutno nisu jasna, nije jasno, recimo, ni ovoliko tužbi protiv Agencije. Da li tamo postoji pravnik, da li tamo postoje finansijski stručnjaci koji se razumiju u finansije? Ovo je, po meni, potpuno amatersko vođenje Agencije i sa ovim, naravno, ne bih prihvatio ovaj Izvještaj, niti bih dozvolio da se neko stavi u zaštićen položaj utoliko da ne može račun da bude blokiran, to ja, to nisam nikad čuvo nigdje. Hvala vam.
Hvala zastupniku Galiću. Zastupnik Šemsudin Mehmedović, imate riječ.
Hvala gospođo predsjedavajuća. Gledajte, Izvozno-kreditna agencija je osnova 2004. godine kreditnim i grant sredstvima od 50 miliona, znači to je činilo portfolio ove Agencije i ona je bila i danas je prijeko potrebna institucija koja pomaže i garantuje izvozne poslove naših privrednih subjekata. Međutim, od samog osnutka ove Agencije bilo je osporavanje iste od strane jednog od bh. entiteta i to je trajalo godinama, ali Agencija je funkcionirala na način kako je znala i umjela. Međutim, u samom poslu koji je obavljala Agencija, izdavala je garancije za izvozne poslove i iz manjeg bh. entiteta firmama, što je sasvim razumljivo, ali problem je nastao kada su se te zbirne garancije, kada su poprimile značajne iznose, npr. Unis tvornica cijevi Derventa, iznos od 83 miliona eura. Čini mi se da ovdje postoje i elementi organiziranog kriminala, obzirom da oni koji su pratili uvoz čeličnog lima za proizvodnju cijevi radi izvoza čeličnih cijevi Unis tvornica cijevi Derventa nisu uopće sugerirali IGA-i, odnosno Agenciji da je došlo do prekoračenja, da se ne izvoze cijevi, iako se uvozi materijal, da se ne razdužuje materijal ako su proizvedene cijevi za domaće tržite i naravno taj iznos je prerastao višestruko cijeli portfolio ove Agencije. Postavlja se opravdano pitanje – da li su još neke institucije BiH učestvovale u ovom, sada već potpuno jasno, kriminalnom poslu i dovođenja ove Agencije da ovakvog stanja? Nažalost, oni koji su bili sve te godine odgovorni za funkcioniranje Agencije imaju dio svoje odgovornosti, u prvom redu menadžment, zatim oni koji nisu do danas formirali međuministarsko vijeće koje je trebalo da da usmjerenja ovoj Agenciji za njeno funkcioniranje i rad. Naravno, entitetska ministarstva finansija i pored svega Vijeća ministara BiH. Ovo ne govorim za Vijeće ministara koje je trenutno aktuelno, nego sva Vijeća ministara koja su prethodila od samog osnutka ove Agencije. I mi danas imamo situaciju u kojoj je načinjena ogromna šteta BiH, ne samo Agenciji, Agencija je blokirana i ona ne može funkcionirat, pa evo nakon blokade neće moći isplaćivati ni plaće zaposlenicima kojih je tamo mali broj. Ali ono što se može desiti ukoliko ne budemo imali mogućnost da štitimo interese BiH kroz ovu Agenciju, možemo prouzročiti veoma veliku dodatnu materijalnu štetu. Šteta je, kao što rekoh, nastala i obaveze po tužbama Agencije prema drugim subjektima su negdje 193 miliona KM, s druge strane zbog nefunkcioniranja IGA-e imamo i tužbe pravnih subjekata prema IGA-i koje su u značajno manjem iznosu, ali one su na sonu i one će se kroz sudske prostupke morati dokazivati. Zbog toga, evo, kao član i komisije, ad hok komisije koja je bila formirana da istraži šta se to zapravo događalo u IGA-i u jednom od prethodnih saziva Parlamenta, evo i kao član Komisije za vanjsku trgovinu i carine smatram da moramo ovo razdvojiti. Znači, prvenstveno moramo podvući liniju da se ne pričinjava dalja materijalna šteta BiH, a onda, naravno, uključiti sve one agencije za provođenje zakona, pa ako ima posla i za pravosuđe, da se utvrdi odgovornost svih onih koji su doveli do ovakvog stanja i u IGA-i i vezano za IGA-u kao kreditnu agenciju koja štiti izvozne firme. Stoga kao član Komisije za vanjsku trgovinu i carine podržavam, naravno, sve četiri ova zaključka .../govornik se upozorava na vrijeme/... smo na Komisiji usvojili, ali smatram da treba dati rok Vijeću ministara da se konačno opredijeli šta želi sa Izvozno-kreditnom agencijom, da li želi da se ugasi, da li želi da se dokapitalizira, da li želi kroz izmjene zakona da se zaštiti da ne ode pod stečaj postojeća, ali to mora učiniti Vijeće ministara, ne možemo mi kao Parlament. Stoga, evo, smatram da su ova četiri zaključka sasvim dovoljna, uz da se definiše rok do kada Vijeće ministara mora da se odredi spram budućnosti Izvozno-kreditne agencije. Hvala lijepo.
Hvala zastupniku Mehmedoviću. Za ispravak krivog navoda javila se zastupnica Sanja Vulić, imate riječ zatupnice.
Hvala gospođo Krišto. Pa imajući u vidu da je kolega Mehmedović rekao manji bh. entitet, želim ga podsjetiti da u Ustavu nigdje ne postoji taj termin „manji bh. entitet“, te ga molim radi javnosti da više Republiku Srpsku ne naziva manjim bh. entitetom, jer mi nismo nikakav manji bh. entitet već smo u sastavu BiH kao i Federacija. Samim tim, ako već imate te iskrene namjere, kako govorite, morate poštovati oba entiteta i sve narode, a ako konstantno govorite na degradirajući način i nepoštujući ono što u Ustavu piše Vaše namjere nisu iskrene, već naprotiv sve suprotno tome. Hvala.
Hvala. Zastupnik Šemsudin Mehmedović, ispravak krivog navoda, izvolite zastupniče.
Ne znam zapravo šta je kolegica Sanja mislila, da sam ja tačno, netačno rekao manji bh. entitet postoji, postoji i veći bh. entitet, prema tome ja sam rekao istinu, ali sve dok dužnosnici iz manjeg bh. entiteta ovdje neustavno spominju kategoriju zajedničkih institucija do tad će biti i ovakvih minimizirajućih izraza kada je u pitanju manji bh. entitet. Hvala lijepo.
Hvala. Za raspravu se javio zastupnik Zukan Helez, izvolite zastupniče.
Hvala lijepo, nadam se da neće biti frustracija kao maloprije kad sam diskutovao sa Vaše strane. Kao član ovog radnog tijela, znači Komisije za vanjsku trgovinu i carine, dužan sam da kažem nekoliko rečenica. Znači, ovo je jedna od agencija na državnom nivou koja je simbol BiH i mislim da po tom osnovu to nekome smeta, jer kroz više saziva Vijeća ministara isti problem ostaje i opstaje i niko ne usuđuje se to da uđe u probleme i da, da, ovaj, rješava. Prvo, tamo imaju ljudi koji rade, koji imaju svoje porodice, koji imaju financijske obaveze, koji imaju kredite i ta agonija dugo traje, ja ne znam kako više ljudi tamo mogu uopšte da rade i funkcionišu. A ono na šta bih stavio fokus, tamo sam primijetio od onih koji imaju potraživanja prema toj Agenciji da imate kriminalnih osoba, imate čovjeka koji je vlasnik jedne firme iz Osjeka, koja ima potraživanja blizu 2 miliona maraka ili negdje oko milion eura, a koji bježi od pravnih propisa i zakona iz Hrvatske, krije se u BiH i naravno nije jedini. Ove ostale ne znam, ali vidim dosta i banaka koje su već u stečaju, koje, koje, da bi me svi shvatili, propadaju ili su propale, imaju također potraživanja. I po onoj nekoj najlakše je od države naplatit stvarno ne mogu da shvatim da ćemo dozvolit da neko ko bježi od pravnog, pravne države Hrvatske i krije se u BiH, a vlasnik je te firme, da od budžeta države BiH uzme 2 miliona maraka, isključivo zbog nerada nekoga, a to je prije svega Vijeće ministara. Ja mislim da u ovom slučaju Vijeće ministara može i krivično odgovarati, jer ima tamo i ono kad je šutnja pa nećete da reagujete, a na štetu je države, ja mislim da, ovaj, bi ovo Vijeće ministara ukoliko nište ne uradi moglo ući u one koji krivično odgovaraju, snose krivičnu odgovornost za propadanje ove Agencije. Predlagao sam na Komisiji i sad predlažem jedan zaključak: Da ograničimo vremenski do kada je dužno Vijeće ministara da to stavi na dnevni red i riješi taj problem na ovaj ili onaj način samo da tim ljudima kaže ili da ugasi tu Agenciju ili da urade nešto da ta Agencija radi neometano. Hvala.
Hvala zastupniku Helezu. Ne vidim više prijavljenih za raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Zaključujem raspravu po točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 19. u ovom slučaju imamo malo izmijenjeni u odnosu na ono što smo, što je znači usvojeno, što je bilo predlagano, sad je točka 19. Ad. 19. Informacija Vijeća ministara BiH o statusu nabave cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnici Predrag Kojović, Damir Arnaut, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez i Nada Mladina, broj: 01-50-18-309/21, veza: 01-50-1-15- 16/21 od 3. 2. 2021.
Ovu točku smo uvrstili na današnjoj sjednici. Otvaram raspravu. Zastupnik Predrag Kojović, povreda Poslovnika.
Zahvaljujem predsjedavajuća. Čaln 180. stav c) Poslovnika kaže da su, koji govori o pravima i dužnostima Vijeća ministara – preko svog predstavnika dužno je učestvovati na sjednicama Doma i komisija Doma, a po pozivu i na sjednicama Kolegija. Ja u ovom trenutku, ako ne vidim nikoga iz Vijeća ministara da je prisutan u ovoj sali i ako se slažete da je moja konstatacija tačna, predsjedavajuća, ja u ime kluba tražim pauzu od 15 minuta, kako bi vam omogućio da osoba adekvatna, da predstavlja Vijeće ministara na ovoj tački dnevnog reda, bude pozvana. Hvala.
Hvala uvaženi zastupniče, Vaše je, naravno, pravo da iznesete i da tražite pauzu. Ova informacija, odnosno točka 19. nije, prijedlog točke nije od strane Vijeća ministara, nego je od znači predlagatelja zastupnika, prema tome oni u ovom trenutku, znači, nisu dužni, odnosno obvezni sjediti, nego Poslovnik kaže – kada se njihova točka nalazi na dnevnom redu. Ali, naravno, ukoliko Vi ostajete kod prijedloga Vaše, prijedloga da zatražite pauzu mi ćemo, ja ću pauzu dati, ali o ovoj točci mi možemo nastaviti raspravu i raspravljati, znači, bez nazočnosti članova Vijeća ministara. Predrag Kojović, izvolite kolega.
Ja se izvinjavam, ja sam, nisam imao opciju, ovaj, osim ove, da kako bi rekao se ponovo javim za riječ, zato Vam se izvinjavam. Ali možete li mi samo reći koji član Poslovnika kaže da je Vijeće ministara ili njihovi predstavnici dužno prisustvovati samo kod onih tačaka koje oni predlažu?
Članak 180. kolega je dodao – unutar prava i dužnosti navedenih u Ustavu BiH, Zakonu Vijeća ministara, može podnositi i predlagati zakone Domu i dostavljati mišljenja o prijedlozima zakona čiji ono nije predlagatelj, može tražiti sazivanje sjednice Doma radi razmatranja pitanja o kojemu želi iznijeti stav posredstvom ... predstavnika dužno je sudjelovati na sjednicama Doma i povjerenstva Doma, a po pozivu i na sjednicama Kolegija. Mi smo pozvali, ali ovo nije točka, znači d) ima pravo intervenirati u raspravama, može tražiti, sve su ovo poslovničke obveze. Ja sam Vam samo još dužna reći da smo mi dobili kao Dom i obavijest da je trenutno u tjeku sjednica Vijeća ministara. Tako da evo, ja sam samo željela u smislu, ovaj, predlagatelja koji je rekao da traži pauzu, da li ostajete kod prijedloga? Tražite pauzu od pola sata?
Od 15 minuta.
Od 15 minuta. Dajem pauzu od 15 minuta na zahtjev prijedloga.
Onda je bolje da smo napravili veliku pauzu
Onda možda, imam prijedlog, mi iz, članovi Kolegija, obzirom da nismo davali ovu pauzu, pa da spojimo, pa da ujedno damo, evo, sve skupa pauzu od sat vremena, je li to sasvim dovoljno? Znači, sad je 14:20 ili trideset, vidimo se ovdje u 15:30.
Dame i gospodo zastupnici nastavljamo sa sjednicom. Nalazimo se na točki 19. napravili smo pauzu i pozvali smo, evo, ispred Vijeća ministara imamo nazočno ispred Ministarstva civilnih poslova, predsjedatelj Vijeća ministara je u pauzi zvao i rekao je čim završi press konferenciju da će se i on priključiti nastavku sjednice i biti nazočan odvje. Evo upravo u ovom trenutku dolazi, hvala lijepa, možemo nastaviti. Evo, ne vidim još prijavljenih za raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Zastupnik Arnaut, rasprava, izvolite zastupniče.
Pa evo s obzirom da se predsjedavajući Tegeltija priključio, ovdje se traži informacija Vijeća ministara, dakle, o pitanjima koja se tiču nabavke vakcina i mislim da je najbolje da predsjedavajući Tegeltija kaže šta je Vijeće ministara uradilo po tom pitanju, gdje smo, dokle smo, hoćemo li i kada u BiH dobiti vakcine kao rezultat rada Vijeća ministara, a onda će zastupnici, je li, moći adekvatno učestvovati u raspravi nakon što čujemo da li uopšte ima bilo kakva informacija o statusu nabavke vakcina, da li je išta pokrenuto. Evo, da čujemo čovjeka, pa da onda se uključimo u raspravu. Hvala.
Zastupnik Saša Magazinović, ispravak krivog navoda, izvolite zastupniče.
Da ne trošim diskusiju, javiću se samo da, ovaj, dopunim ovo sa onim što mislim da je važno da nam predsjedavajući Vijeća ministara kaže, a to je – zašto Vijeće ministara do sada nije u proceduru uputilo, po hitnom postupku, izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama kako bi se na odgovarajući način postavili u odnosu na nabavku vakcina, odnosno izbjegli bilo koju zakonsku prepreku? Odnosno zašto nismo dobili do sada izmjene i dopune Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, gdje bi se omogućilo ono što ste Vi obećali na press konferenciji, da se ide u direktnu nabavku kod proizvođača, budući da to zakon ne dozvoljava? I ukoliko znate da li je Agencija za lijekove i medicinska sredstva izmijenila Pravilnik o izdavanju dozvole za stavljanje lijeka u promet, budući da je i to jedna od prepreka, ako nije da li ste razgovarali s njima da li imaju namjeru to uraditi i zbog čega u ovom trenutku, a ne kada je bilo vrijeme razgovaramo o svemu ...
Zastupniče, samo da Vas opomenem, jer ste zloupotrijebili ispravak krivog navoda, niste ispravljali ničiji, ovo sve što ste iznijeli to je trebalo iznijeti kroz raspravu. U ovom trenutku ne vidim više prijavljenih. Da li se predsjedatelj Vijeća ministara želi obratiti? Izvolite.
Zoran Tegeltija
Hvala gospođo predsjedavajuća. Kolege, gospodo poslanici, žao mi je što ova tačka dnevnog reda danas na ovakav način uvrštena na ovu sjednicu dnevnog reda, bilo je prilika da se u pisanom obliku pripremi jedna informacija o tome šta smo sve radili i kako je ovdje se radilo, ne Savjet ministara, ovo je posao koji ne radi Savjet ministara, ovo je posao koji rade ministarstva zdravlja, ovo je posao koji rade vlade entiteta zajedno kao Savjet ministara i Vlada Brčko distrikta. Žao mi je što danas ovdje nije ni ministrica civilnih poslova koja kordinira te aktivnosti sa entitetskim ministarstvima zdravlja i koja o ovim stvarima zna više nego što znam ja, jer ona je zbog bolesti nije bila na današnjoj sjednici Savjeta ministara. Ono što hoću da vama sada kažem i da ću ponoviti nekoliko stvari koje sam i danas rekao, ali radi javnosti, radi sve rasprave da znamo o čemu se, u čijem procesu se ovo radi. Ja se nadam da me nećete limitirati sa vremenom, da bi mogao da ovdje sve kažem, da ne učestvujem u nekim sledećim replikama, raspravama i tome slično. Sa pojavom COVID-19 kao duboko svjesni da je to globalni problem, u samom procesu nabavke medicinske opreme, zaštitnih sredstava, Savjet ministara, vlade entiteta itd. prihvatili su dogovor i ponudu Evropske komisije da budemo dio globalnog sistema nabavke zaštitnih sredstava, lijekova i sve onoga što se pojavljuje u tom procesu nabavke. Moram vam priznati na samom početku je bilo nespretnosti i poteškoća sa nabavkom opreme iz EU, ali poslije toga EU je sasvim sigurno bila najveći donator medicinske opreme, sredstava, zaštitne opreme i svemu tome i bio naš najpouzdaniji parnter uz sve to. Naravno, bilo je i drugih koji su pomagali BiH, različitih zemalja, međunarodnih humaniratnih organizacija itd. i svima smo zahvalni na pomoći koju su došli u BiH vezano za savladavanje pandemine COVID-29 sva ta sredstva koja su došla ili materijalna ili novčana završili su u, kod Vlade Federacije, kod Vlade Republike Srpske i Brčko distrikta, nijedna konvertibilna marka, nijedan komad zaštitne opreme nismo zadržali na nivou zajedničkih institucija sem dijela opreme koji smo dali Graničnoj policiji i Oružanim snagama BiH. Vođeni tom idejom i procedurom koja se pokrenula i za sistem nabavke vakcina, gdje je bilo jasno da se u svijetu tretira vakcina kao globalno dobro, koje mora biti dostupno cijelom svijetu, a ne samo najvećim i najbogatijim zemljama, koje imaju mnogo veću snagu i finansijsku i svaku drugu da u jednom trenutku obezbijede i vakcinu samo za sebe, za svoje građane, već da se ta vakcina obezbijedi za cijelo, cijeli svijet, naravno, u omjerima, s ozbirom i na snagu i na veličinu tih zemalja i zbog toga je BiH donijela odluku da pristupi tzv. Kovaks sistemu za nabavku vakcina, koja je praćena prije svega od Svjetske zdravstvene organizacije i još nekih drugih institucija. I mi smo tu u dogovoru, ponovo hoću da kažem, sa ministarstvima zdravlja entiteta, vladama entiteta, pristupilo je još 186 zemalja. To su poslovi koje smo započeli u julu 2020. godine, 18. septembra 2020. godine smo potpisali sporazum sa Kovaksom o nabavci 1.230.000 vakcina i već 18. septembra uplatili smo prvi avans u iznosu od 1.971.200 dolara za nabavku tog potrebnog dijela vakcina. Preostali iznos, ukupni iznos za nabavku tih sredstava u iznosu od 12.997.600 dolara je BiH uplatila i postala punopravni član tog sistema nabavke i ima ugovoreno 1.232.000 doza, od toga Federaciji pripada 800.000 doza vakcina, toliko je i platila, Republici Srpskoj 400.000 i Brčko 32.000 doza. Ovaj broj vakcina je dovoljan za 20% stanovništva i odnosi se samo na prvu narudžbu koje se nadležne zdravstvene institucije zatražila u skladu sa ovim instrukcijama o kojim smo se nabavljali. U portfoliju Kovaksa danas se nalaze Fajzerova i AstraZenekina vakcina, s tim što su juče ili danas u medijima se pojavilo da će se u sistemu Kovaks pojaviti i vakcine kineskih proizvođača. 6. januara dobili smo obavještenje da će do kraja januara ili početkom februara biti dostavljene prve doze vakcina iz sistema Kovaks. Naknadno, 18. januara smo ponovo dobili dodatne informacije i pisano obvještenje da će tzd. Fajzerovih vakcina doći oko 27.000 doza sa početkom isporuke sredina februara 2021. godine, a da će AstraZaneka vakcina u iznosu do 259.000 doza doći od sredine februara do kraja februara. To su one informacije koje mi zaista imamo, mi smo ono što je bilo potrebno od nas da se uradi do toga da platimo cjelokupni iznos od 1.232.000 vakcina mi smo u cjelosti uplatili. U dogovoru sa EU, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova u dogovoru sa nadležnim zdravstvenim institucijama naručilo je 892.000 doza vakcina od, kroz sistem zajedničkih nabavki sa EU. Vi jako dobro znate da u ovom trenutku u sistemu nabavke EU nalaze se u ovom trenutku tri vakcine i da će one sve biti u portfoliju koje će se isporučuvati BiH. Ukupna vrijednost tih svih vakcina od 892.000 vakcina jeste 13.700.000 eura, od čega će 85% sredstava se koristiti za nabavku vakcina, a 15% za tzv. vakcinalnog materijala. I ovaj iznos sa nabavkama vakcina iz ovoga sistema i sistema Kovaks za BiH je obezbjeđena nabavka, procijenjena da ima, da će biti dovoljno doza vakcina za 40% stanovništva BiH. Ja hoću da vas podsjetim da smo mi krajem 2020. godine govorili o vakcini do kraja provog kvartala 2021. godine, kada smo vidjeli da pogotovo u EU postoji problem kada će te vakcine stići, predsjednici vlada entiteta, gospodin Višković i gospodin Novalić i ja smo obavili sastanke i dogovorili da BiH krene u pregovarački postupak za nabavku vakcina i od drugih proizvođača koji se ne nalaze u sistemu Kovaksa, ove vakcine koje su sad, dosad potvrđene, već da se pokrene nabavka i vakcina iz sistema koji proizvode ruski i kojih proizvode kineski proizvođači. Jasno je svima, na tom sastanku je konstatovano, da nabavku vakcina vrše entiteti, da proces provode ministarstva zdravlja, ali želili smo zajedničkim nastupom prema dobavljačima da iskažemo zajednički interes BiH. Objedinjeni su svi zahtjevi za nabavku vakcina i zahtjev je da se iz Rusije nabavi 120.000 vakcina, od čega 100.000 za Federalno ministarstvo zdravlja i 20.000 Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Brčko distriktu, dok Republika Srpska nija iskazala zahtjev za nabavku vakcine kroz ovaj zajednički postupak nabavke, jer je već ispregovarala tu nabavku. Kad je u pitanju kineska vakcina Federalno ministarstvo zdravlja iskazalo je zahtjev za 100.000 vakcina, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 80.000 vakcina, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta 20.000 vakcina što u osnovi čini 200.000 vakcina. I kad je u pitanju direktni pregovori, ovo su stvari koje smo pregovaramo sa državama, pregovaramo sa ambasadam njihovim, državama Rusije i Kine, a direktni pregovarački proces koji se vodi preko proizvođača, a to je Fajzer, Federalno ministarstvo zdravlja iskazalo je potrebe za 200.000 vakcina, Ministarstvo zdravlja Republike Srpske za 50.000 vakcina i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta 8.000 što je ukupno 258.000 zahtjeva za vakcinu Fajzer. Ako to sve objedinimo, ako to sve objedinimo, to je oko 600 hiljada vakcina, što je mnogo manje od onoga što je već ugovoreno kroz sistem Kovaks i snabdjevanje kroz EU. Ono što želim da kažem i ovdje se postavilo neko pitanje, neko je govorio od poslanika, o 2 miliona koje je izdvojilo ministarstvo, Savjet ministara za nabavku vakcine. Mi nismo izdvajali novac za nabavku vakcine, mi smo izdvojili novac za transport, skladištenje i sve ostalo što trebaju da se urade vakcine i za jedan i za drugi entitet, izdvojili smo onoliko sredstava za koliko je bilo procijenjeno da je potrebno za prve doze koje će doće te vakcine i cjelokupni taj proces koji će još trajati i u 2021. godini Savjet ministara će obezbjeđivati ta sredstva dok su sva preostala sredstva obezbijedili vlade entiteta i Brčko distrikta. O tom cijelom sistemu snabdjevanja postignut je sporazum sa UNICEF-om koji je dodatno pomogao tzv. hladni lanac za snabdjevanje vakcinama i mi danas smo apsolutno spremni prihvatiti te vakcine. Ne govori se o problemu novca za nabavku vakcina, ja sam u dnašnjem odgovoru na poslaničko pitanje rekao da smo mi oko 40 miliona novca dali entitetima iz budžeta zajedničkih institucija planirajući da su to entiteti tražili, mogli smo tih 40 miliona u cijelosti da isplatimo, recimo, i za nabavku vakcina, ali je dogovor da Savjet ministara obezbjeđuje sredstva, transport, skladištenje, sve ono što je vezano za oba entiteta, a da vakcine plaćaju i nabavljaju entiteti. Cijeli proces koji je definisan jeste da entiteti i Brčko distrikt usvoje svoje planove vakcinacije i to je sve završeno uključujući i Odjeljenje Brčko distrikta. U planovima za vakcinaciju definisano je da su prvo zdravstveni radnici i pomoćno osoblje u zdravstvenim ustanovama, zatim stanovništvo starije od 65 godina i onda osobe i osoblje ustanova za smještaj starih lica. Kada govorima o zakonima koji definišu odobrenje za uvoz određenih vakcina, kada govorimo o proceduralnim zakonima, ovdje o kojima govorite vi, o Zakonu o javnim nabavkama, želim da vam kažem da smo održali sastanak sa svim nadležnim institucijama, od Agencije za lijekove, resornih ministarstava zdravlja, premijera entiteta i na tom sastanku je utvrđen kompletan redoslijed kako se vrši taj proces registracije vakcine, kako se vrši dostava do nadležnih institucija i kako se vrši nabavka. Iz stavova svih onih ljudi koji se bave tim poslom je rečeno da nema potrebe ni da se mijenja Zakon o javnim nabavkama, niti ima potrebe da se mijenja Zakon o lijekovima ili kako dalje u cijelosti se zove. Bio sam prisutan i na ovoj sjednici kada je, mislim poslanik Stevandić predlagao da se, Agencija donese odluku da sve vakcine koje registruje Evropska agencija za lijekove automatski registruje Agencija za lijekove BiH. Jasno su rekli da nemaju potrebe za mijenjanje svojih pravilnika i da sve vakcine koje se nalaze mogu biti registrovane u BiH za dva, najviše do tri dana i da nema potrebe za izmjenama Zakona o lijekovima, odnosno izmjene njihovih pravilnika. Isto tako su rekli i za Zakon o lijekovima, isto tako su rekli i za Zakon o javnim nabavkama. Ono što sam ja sasvim siguran, da ćemo vrlo brzo kroz sistem Kovaks dobiti i prve Fajzerove i AstraZenekine vakcine i da će poslije toga na red doći, to su samo prve isporuke i da će onda doći onaj tzv. kontinuirani redoslijed snabdijevanja vakcinama. Očekujemo vrlo brzo potvrdu od Evropske komisije kada će prve isporuke doći sistema snabdijevanja Evropske komisije. Ono što u ovom trenutku, ono što u ovom trenutku ne možemo znati, nismo dobili tačnu potvrdu ni od kineskih proizvođača, ni od ruskih proizvođača, a kada oni mogu isporučiti prve vakcine iz ovog sistema koji mi danas sa njima pregovaramo. Ono što nam je Fajzer obećao, naravno to treba i pismeno da se potvrde, da oni kroz ovaj sistem direktnih dogovora mogu krajem marta isporučiti prve vakcine za BiH. Ja vas molim da imamo povjerenje u institucije, prije svega Agenciju za lijekove, koja je zadužena za registraciju, u zdravstvene radnike da će provesti taj proces vakcinacije kako je potreban i da ne otvaramo neke velike sumnje i strah od javnosti, jer mislim da ćemo vrlo brzo početi sa procesom vakcinacije u BiH. Hvala vam lijepo.
Hvala predsjedatelju Vijeća ministara, gospodinu Tegeltiji. Za raspravu se javio zastupnik Predrag Kojović, izvolite zastupniče.
Zahvaljujem predsjedavajuća. Zahvaljujem predsjedavajućem Vijeća ministara što se ipak odazvao na ovu tačku dnevnog reda. Ja zaista uvijek pokušavam da biram riječi, da ne doprinosim jednoj opštoj kakofoniji u političkom prostoru i to ću se pokušati i ovaj, drižati toga i kada je ova tema u pitanju. Poštovani predsjedavajući, Vi ste već nama jutros prilikom postavljanja pitanja, već ste nam jednom ispričali sve ove korake koje ste poduzeli i koji su nas doveli nigdje, jer situacija i nadam se da nemate, kako bi rekao, da nemamo raspravu o tome, u BiH još nijedna osoba nije vakcinisana, a Vi isto kao i ja znate kakvo je stanje u regionu i u Evropi i u svijetu u smislu vakcinacije. Isto tako Vas ne moram podsjećati, ako već nemate interes, kako bih rekao, za zdravlje građana, ako imate neki ekonomski interes za ovu državu, projekcije koje govore o tome, ovaj, koliko svaki dan ovog lokdauna koša u odnosu na nabavku vakcina. Sami ste rekli, da snažne zemlje sa puno novca i sa velikim narudžbama imaju, kako bih rekao, prioritet, sami ste rekli i zašto se tako nije onda ponašala BiH. Kako će Brčko ili entitet, mi imamo naravno razne administrativne jedinice u ovoj državi, ali bi sasvim izvjesno bilo da, za građane BiH, da su najbolje šanse BiH da dobije vakcinu ako nastupi jedinstveno u pregovoru sa proizvođačima i u smislu količine vakcina i u smislu plaćanja. I ne razumijem kako je moguće da ste nadležni, da ste se dogovorili, kako kažete, ne razumijem s kim ste se dogovorili, vjerovatno sa entitetskim premijerima, da vi budete nadležni za nabavku frižidera za vakcine, ali niste nadležni za nabavku vakcina. Kad je potpuno logično bilo da je obrnuto, frižideri se mogu, proizvode se u Hrvatskoj, danas naručite, dobijete za sedam dana frižider za minus –72º. Sve što ste nabrojali vakcine, količinu, to nije dovoljno da bismo imali, kako bi rekao, da bi smo bili zaštićeni od te bolesti, taj procenat stavnovništva koji ste naveli da ste naručili vakcine, ni to nije dovoljno. Ja moram priznati i ovo stvarno, evo, kažem, ovaj, meni je od početka mandata Vašeg, se čini, evo a volio bi da me, ovaj, razuvjerite, da je cilj Vašeg mandata zapravo da pokažete BiH kao nefunkcionalnu i samim tim i nepotrebnu državu, a da operativnu, funkcionisanje i upravljanje životima ljudi prepustite entitetima i Distriktu Brčko. I mislim da ako je to Vaša politička platforma, onda mislim da se zaista nalazite na mjestu na kojem se, kako bih rekao, ne bi trebali nalaziti. Nama na mjestu predsjedavajućeg Vijeća ministara treba neko ko BiH doživljava kao državu i brine o svim njenim građanima podjednako. Vama je sasvim, kao predsjedavajućem Vijeća ministara BiH ok da jedan entitet samostalno obezbijedi sebi određenu dozu vakcina i u ovom trentku se na Sarajevskom aerodromu nalazi ova jedna mala količina ruskih vakcina, čije odobravanje i to broja od dvije hiljade vakcina će, kažu, trajati do 15. februara, a zamislite šta će se dogoditi kada dođe 400 hiljada ili kada dođe 1.200.000 vakcina. Ovo je zaista, po meni, kako bih rekao, jedno od rijetkih pitanja koje nadilazi naše duboke i teške podjele koje se tiče etničkog, koje se tiču prošlosti, ovo je najjednostavnija stvar koja se zove zdravlje i život svakog građanina u BiH i spas ekonomije koje će takođe ugroziti zdravlje i živote naših ljudi. I moram priznati da sam stvarno očekivao da ćete u jednoj ovakvoj situaciji, koja je izuzetna, koja se dogodi jednom u sto godina, da ćete pokazati, kako bih rekao, jednu lidersku sposobnost i jednu, jednu bazičnu vrstu patriotizma prema ljudima s kojima dijelite istoriju, jezik i budućnost.
Hvala zastupniku. Zastupnik Saša Magazinović, rasprava.