16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i MVP BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja informacija i dokumentacije od nadležnih organa SAD da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, br.: 01-50-1-1908/20 od 28.9.2020.