16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-listi kandidata za imenovanje članova: a) Nezavisnog odbora i b) Odbora za žalbe građana, kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH, br.: 01,02- 34-1-197/21 od 22.1.2021. - glasanje o imenovanju članova Odbora za žalbe građana - Prvi krug