16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2021
objavljeni podaci: 3. 2. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Informacija o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, podnosilac: Izvozno-kreditna agencija BiH, br.: 01,02-50-18-81/21 od 6.1.2021. - glasanje o usvajanju informacije, sa zaključcima sadržanim u dopuni informacije, a sa kojim je saglasna Komisija za vanjsku trgovinu i carine - Drugi krug