Zlatko Miletić

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata:
Prijašnji status: Savjetnik u kabinetu Ministra sigurnosti BiH
Obrazovanje: Vojna akademija
Dob: 55 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

12. 1. 2021
24. 11. 2020
20. 11. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
8. 10. 2020
6. 10. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
1. 9. 2020
28. 8. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
29. 7. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020
10. 6. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
28. 5. 2020
26. 5. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH.

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

20. 11. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
6. 10. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
28. 8. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
10. 6. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
26. 5. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH.
13. 2. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH.
21. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH.
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 21.1.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH 21.1.2020..
14. 10. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti sekretar Doma naroda PSBiH 14.10.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Zlatko Miletić
Prosjek
Najviše
10%
10
4.06666666666667%
4
10%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
10

Prisutnost na glasanjima

Zlatko Miletić
Prosjek
Najviše
98.6577181208054%
99
92.6268243315223%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
Lidija Bradara
100