Zlatko Miletić

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata:
Prijašnji status: Savjetnik u kabinetu Ministra sigurnosti BiH
Obrazovanje: Vojna akademija
Dob: 55 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 4. 2021
2. 3. 2021
10. 2. 2021
12. 1. 2021
24. 11. 2020
20. 11. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
8. 10. 2020
6. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
1. 9. 2020
28. 8. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
29. 7. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

20. 11. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
6. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
28. 8. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
10. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
26. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH.
13. 2. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH.
21. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 21.1.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH 21.1.2020..
14. 10. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti sekretar Doma naroda PSBiH 14.10.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Zlatko Miletić
Prosjek
Najviše
10%
10
4.06666666666667%
4
10%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
10

Prisutnost na glasanjima

Zlatko Miletić
Prosjek
Najviše
98.6577181208054%
99
92.6268243315223%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
Lidija Bradara
100