Zlatan Begić

DF

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: DF
Dobio 11198 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata:
Prijašnji status: Profesor (Pravni Fakultet u Tuzli)
Obrazovanje: Doktor pravnih nauka
Dob: 45 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju odluke
Glasao je ZA Usvajanju odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještajima
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Planu rada
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnom postupku
Glasao je ZA Hitnom postupku
10. 6. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Izvještaju komisije
Glasao je ZA Hitnom postupku
11. 3. 2020
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Zlatan Begić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100