Zlatan Begić

DF

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: DF
Dobila 11198 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata:
Prijašnji status: Profesor (Pravni Fakultet u Tuzli)
Obrazovanje: Doktor pravnih nauka
Dob: 46 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

9. 12. 2020
14. 10. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 14.10.2020..
15. 9. 2020
14. 9. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Služba za poslove sa strancima BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo odbrane BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za osiguranje u BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Fond za povratak BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za antidoping kontrolu BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Arhiv BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za statistiku BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za veterinarstvo BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za intelektualno vlasništvo BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za koncesije BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za akreditiranje BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za poštanski saobraćaj BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za mjeriteljstvo BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ustavni sud BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za standardizaciju BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za državnu službu BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za nadzor nad tržištem BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za evropske integracije BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za sigurnost hrane BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za rad i zapošljavanje BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za uklanjanje mina u BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za javne nabavke BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ustavni sud BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Izvozno-kreditna agencija BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za ekonomsko planiranje BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za reviziju institucija BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna agencija za istrage i zaštitu 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Regulatorna agencija za komunikacije BiH 14.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Sud BiH 14.9.2020..
26. 8. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Arhiv BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za poštanski saobraćaj BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za rad i zapošljavanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za nadzor nad tržištem BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za javne nabavke BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za osiguranje u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za sigurnost hrane BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za državnu službu BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za statistiku BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za antidoping kontrolu BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Sud BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna agencija za istrage i zaštitu 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Regulatorna agencija za komunikacije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za standardizaciju BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za koncesije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za reviziju institucija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za mjeriteljstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za ekonomsko planiranje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Fond za povratak BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za veterinarstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Izvozno-kreditna agencija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za akreditiranje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za poštanski saobraćaj BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Arhiv BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za rad i zapošljavanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za uklanjanje mina u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Služba za poslove sa strancima BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za osiguranje u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za nadzor nad tržištem BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo odbrane BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna agencija za istrage i zaštitu 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za antidoping kontrolu BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za sigurnost hrane BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za javne nabavke BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za državnu službu BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za reviziju institucija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za veterinarstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za statistiku BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za koncesije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Služba za poslove sa strancima BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za akreditiranje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Fond za povratak BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Regulatorna agencija za komunikacije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za mjeriteljstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za intelektualno vlasništvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za evropske integracije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za javne nabavke BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za standardizaciju BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za evropske integracije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za uklanjanje mina u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Arhiv BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za sigurnost hrane BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za nadzor nad tržištem BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za ekonomsko planiranje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za rad i zapošljavanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za statistiku BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za osiguranje u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za antidoping kontrolu BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna agencija za istrage i zaštitu 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Služba za poslove sa strancima BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za poštanski saobraćaj BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Izvozno-kreditna agencija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo odbrane BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za mjeriteljstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za koncesije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Fond za povratak BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Izvozno-kreditna agencija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za intelektualno vlasništvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za standardizaciju BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za poštanski saobraćaj BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za akreditiranje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za uklanjanje mina u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Arhiv BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za veterinarstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za evropske integracije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za nadzor nad tržištem BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za osiguranje u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za rad i zapošljavanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za javne nabavke BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za ekonomsko planiranje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za statistiku BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Sud BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za reviziju institucija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Regulatorna agencija za komunikacije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za antidoping kontrolu BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Regulatorna agencija za komunikacije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Državna agencija za istrage i zaštitu 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Služba za poslove sa strancima BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za reviziju institucija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Sud BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za državnu službu BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo odbrane BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Izvozno-kreditna agencija BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za akreditiranje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za standardizaciju BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za intelektualno vlasništvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za koncesije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za sigurnost hrane BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Institut za mjeriteljstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Centar za uklanjanje mina u BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za ekonomsko planiranje BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za evropske integracije BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ured za veterinarstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Fond za povratak BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH 26.8.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 26.8.2020..
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
11. 3. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
26. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
4. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je PROTIV Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme