Sredoje Nović

RS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: RS
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Delegat u Domu naroda BiH
Obrazovanje: Magistar prava
Dob: 74 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

1. 7. 2021
27. 5. 2021
27. 4. 2021
8. 4. 2021
2. 3. 2021
10. 2. 2021
12. 1. 2021
24. 11. 2020
8. 10. 2020
2. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
1. 9. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

2. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Sredoje Nović
Prosjek
Najviše
1%
1
5.53333333333333%
6
14%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
14

Prisutnost na glasanjima

Sredoje Nović
Prosjek
Najviše
98.5585585585586%
99
92.6312448812449%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
100