Snježana Novaković – Bursać

SNSD

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SNSD
Dobila 16838 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Pomoćnik direktora za medicinske poslove (Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”)
Obrazovanje: Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Dob: 45 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

30. 3. 2021
25. 2. 2021
3. 2. 2021
11. 1. 2021
9. 12. 2020
15. 10. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 15.10.2020..
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 7.7.2020..
10. 6. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
15. 5. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 15.5.2020..

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

15. 10. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 15.10.2020..
7. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 7.7.2020..
15. 5. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za ravnopravnost spolova BiH 15.5.2020..
13. 5. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
11. 3. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 11.3.2020..
31. 1. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Snježana Novaković – Bursać
Prosjek
Najviše
6%
6
23.5%
24
276%
Zlatan Begić
276