Snježana Novaković – Bursać

SNSD

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SNSD
Dobila 16838 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Pomoćnik direktora za medicinske poslove (Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”)
Obrazovanje: Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Dob: 44 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
15. 9. 2020
23. 7. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju izvještaja
Glasala je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Glasala je ZA Usvajanju odluke
Glasala je ZA Usvajanju odluke
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Specijalnom izvještaju
Glasala je PROTIV Specijalnom izvještaju
Glasala je PROTIV Izvještaju
Glasala je PROTIV Izvještajima
Glasala je PROTIV Izvještaju
Glasala je PROTIV Planu rada
Glasala je PROTIV Izvještaju
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Izvještaju
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Hitnom postupku
Glasala je PROTIV Hitnom postupku
10. 6. 2020
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Primanju k znanju materijala
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Plana rada
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasala je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasala je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasala je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
Glasala je ZA Mišljenju komisije
Glasala je ZA Mišljenju komisije
Glasala je ZA Mišljenju komisije
Glasala je ZA Mišljenju komisije
Glasala je ZA Izvještaju komisije
NIje glasala za Hitnom postupku
19. 5. 2020
Glasala je PROTIV Proceduri - hitni postupak
Glasala je PROTIV Proceduri - hitni postupak
Glasala je PROTIV Proceduri - hitni postupak
Glasala je PROTIV Proceduri - hitni postupak
11. 3. 2020
NIje glasala za Usvajanju Odluke
NIje glasala za Usvajanju Odluke
NIje glasala za Potvrđivanju Odluke
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
Glasala je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasala je PROTIV Potvrđivanju Odluke
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
4. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Snježana Novaković – Bursać
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100