Šemsudin Dedić

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobio 16698 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH
Obrazovanje: Magistar ekonomskih nauka
Dob: 47 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Glasao je ZA Usvajanju odluke
Glasao je ZA Usvajanju odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještajima
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Planu rada
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Hitnom postupku
Nije glasao za Hitnom postupku
10. 6. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Poslaničkoj inicijativi
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju komisije
Nije glasao za Hitnom postupku
19. 5. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Proceduri - hitni postupak
11. 3. 2020
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Šemsudin Dedić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100