Saša Magazinović

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobio 8298 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu BiH
Obrazovanje: dipl. ing. Mašinstva
Dob: 42 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju izvještaja
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Glasao je ZA Usvajanju odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještajima
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Planu rada
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Nije glasao za Hitnom postupku
Glasao je ZA Hitnom postupku
10. 6. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju materijala
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Plana rada
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Izvještaju komisije
Nije glasao za Hitnom postupku
11. 3. 2020
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Potvrđivanju Odluke
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Saša Magazinović
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100