Predrag Kožul

HNS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Dobila 19407 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu BiH
Obrazovanje:
Dob: NaN godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

9. 12. 2020
14. 10. 2020
5. 10. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
15. 9. 2020
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je PROTIV Prvi krug
11. 3. 2020
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
26. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
4. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
21. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH 21.1.2020..

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

5. 10. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
21. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjskih poslova BiH 21.1.2020..
14. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
7. 3. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 7.3.2019..
28. 12. 2018
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vlada Kantona Sarajevo 28.12.2018..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Predrag Kožul
Prosjek
Najviše
5%
5
23.2727272727273%
23
272%
Zlatan Begić
272