Predrag Kojović

NS NB

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: NS NB
Dobio 15262 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Delegat u Parlamentu FBiH
Obrazovanje: Diplomirani pravnik
Dob: 56 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

30. 3. 2021
25. 2. 2021
3. 2. 2021
11. 1. 2021
8. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH 8.1.2021..
21. 12. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH 21.12.2020..
9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Nije glasao za Ponovljen (Prvi krug)
Nije glasao za Prvi krug
Nije glasao za Prvi krug
SUZDRŽAO se od glasanja o Prvi krug
Glasao je ZA Prvi krug
10. 6. 2020
Glasao je ZA Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

8. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH 8.1.2021..
21. 12. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH 21.12.2020..
14. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
25. 2. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 25.2.2020..
15. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 15.1.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 15.1.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za statistiku BiH 15.1.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 15.1.2020..
9. 12. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH 9.12.2019..
15. 10. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 15.10.2019..
6. 6. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH 6.6.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Predrag Kojović
Prosjek
Najviše
11%
11
23.5%
24
276%
Zlatan Begić
276