Obren Petrović

SNSD

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SNSD
Dobio 34303 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
Broj mandata:
Prijašnji status: Gradonačelnik Grada Doboj
Obrazovanje: Diplomirani politolog
Dob: 63 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Glasao je ZA Usvajanju odluke
Glasao je ZA Usvajanju odluke
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Specijalnom izvještaju
Glasao je PROTIV Specijalnom izvještaju
Glasao je PROTIV Izvještaju
Glasao je PROTIV Izvještajima
Glasao je PROTIV Izvještaju
Glasao je PROTIV Planu rada
Glasao je PROTIV Izvještaju
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Izvještaju
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Hitnom postupku
Glasao je PROTIV Hitnom postupku
10. 6. 2020
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Plana rada
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Izvještaju komisije
Nije glasao za Hitnom postupku
19. 5. 2020
11. 3. 2020
Nije glasao za Usvajanju Odluke
Nije glasao za Usvajanju Odluke
Nije glasao za Potvrđivanju Odluke
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Potvrđivanju Odluke
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
20. 11. 2019
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnoj proceduri
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Obren Petrović
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100