Nikola Lovrinović

HNS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Dobila 13522 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu BiH
Obrazovanje: Profesor historije
Dob: 61 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

9. 12. 2020
7. 12. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
14. 10. 2020
16. 9. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti glavni tužilac Tužilaštva BiH 16.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 16.9.2020..
15. 9. 2020
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je PROTIV Prvi krug
5. 6. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
20. 5. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 20.5.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 20.5.2020..
11. 3. 2020
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
26. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

7. 12. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
16. 9. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti glavni tužilac Tužilaštva BiH 16.9.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 16.9.2020..
5. 6. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
20. 5. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 20.5.2020..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 20.5.2020..
20. 2. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Služba za zajedničke poslove institucija BiH 20.2.2020..
19. 2. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti načelnik Općine Novo Sarajevo 19.2.2020..
11. 12. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 11.12.2019..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti načelnik Općine Novo Sarajevo 11.12.2019..
3. 9. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 3.9.2019..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Grad Bihać 3.9.2019..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 3.9.2019..
18. 7. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Služba za zajedničke poslove institucija BiH 18.7.2019..
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 18.7.2019..
17. 1. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti načelnik Općine Kakanj 17.1.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nikola Lovrinović
Prosjek
Najviše
16%
16
23.5%
24
276%
Zlatan Begić
276