Nikola Lovrinović

HNS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Dobio 13522 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu BiH
Obrazovanje: Profesor historije
Dob: 62 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

26. 10. 2021
20. 9. 2021
7. 7. 2021
15. 6. 2021
25. 5. 2021
28. 4. 2021
30. 3. 2021
4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
25. 2. 2021
3. 2. 2021
15. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Kakanj 15.1.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti gradonačelnik Grada Zenice 15.1.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Bugojno 15.1.2021..
11. 1. 2021
9. 12. 2020
7. 12. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
15. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Kakanj 15.1.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Bugojno 15.1.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti gradonačelnik Grada Zenice 15.1.2021..
7. 12. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
16. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti glavni tužilac Tužilaštva BiH 16.9.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 16.9.2020..
5. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
20. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 20.5.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 20.5.2020..
20. 2. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Služba za zajedničke poslove institucija BiH 20.2.2020..
19. 2. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Novo Sarajevo 19.2.2020..
11. 12. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 11.12.2019..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Novo Sarajevo 11.12.2019..
3. 9. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 3.9.2019..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Grad Bihać 3.9.2019..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 3.9.2019..
18. 7. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Služba za zajedničke poslove institucija BiH 18.7.2019..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 18.7.2019..
17. 1. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Kakanj 17.1.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nikola Lovrinović
Prosjek
Najviše
20%
20
29.5714285714286%
30
279%
Zlatan Begić
279