Nermin Nikšić

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobio 5922 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 2
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu FBiH
Obrazovanje: Diplomirani pravnik
Dob: 60 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju izvještaja
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
23. 7. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju izvještaja
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Glasao je ZA Usvajanju odluke
Glasao je PROTIV Usvajanju odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Specijalnom izvještaju
Glasao je PROTIV Specijalnom izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju
Glasao je ZA Izvještajima
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Planu rada
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Hitnom postupku
Glasao je ZA Hitnom postupku
10. 6. 2020
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Plana rada
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Izvještaju komisije
Glasao je PROTIV Hitnom postupku
11. 3. 2020
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Nermin Nikšić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100