Nenad Nešić

SK

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SK
Dobio 19587 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 3
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Direktor JP Putevi RS
Obrazovanje: Diplomirani pravnik
Dob: NaN godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

26. 10. 2021
20. 9. 2021
7. 7. 2021
15. 6. 2021
14. 6. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
25. 5. 2021
19. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
28. 4. 2021
7. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
30. 3. 2021
26. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
2. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
25. 2. 2021
17. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 17.2.2021..
3. 2. 2021

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

14. 6. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
19. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
7. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
26. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
2. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
17. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 17.2.2021..
27. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
11. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
5. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
8. 12. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
9. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
28. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH 28.9.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Poreska uprava Republike Srpske, Poreska uprava Federacije BiH 28.9.2020..
23. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 23.9.2020..
8. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH 8.9.2020..
2. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 2.9.2020..
24. 8. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
30. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica, Fond za povratak BiH 30.7.2020..
29. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 29.7.2020..
22. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 22.7.2020..
29. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
11. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vlada Kantona Sarajevo, Vlada Posavskog kantona, Vlada Srednjobosanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, Vlada Zapadnohercegovačkog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Kantona 10 11.5.2020..
16. 4. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH 16.4.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH 16.4.2020..
26. 2. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona, Skupština Zapadnohercegovačkog kantona, Skupština Posavskog kantona 26.2.2020..
4. 2. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Komisija za koncesije BiH 4.2.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 4.2.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nenad Nešić
Prosjek
Najviše
26%
26
29.5714285714286%
30
279%
Zlatan Begić
279

Prisutnost na glasanjima

Nenad Nešić
Prosjek
Najviše
37.8138847858198%
38
82.1524438117339%
82
100%
Edin Mušić
100