Nada Mladina

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobila 6138 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla
Obrazovanje: Pedijatar
Dob: 74 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

30. 3. 2021
25. 2. 2021
3. 2. 2021
11. 1. 2021
9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
28. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske 28.7.2020..
27. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 27.7.2020..
23. 7. 2020
20. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 20.7.2020..
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je ZA Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

28. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske 28.7.2020..
27. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 27.7.2020..
20. 7. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 20.7.2020..
27. 1. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 27.1.2020..
3. 6. 2019
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 3.6.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nada Mladina
Prosjek
Najviše
5%
5
23.5%
24
276%
Zlatan Begić
276