Nada Mladina

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobila 6138 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata:
Prijašnji status: Vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla
Obrazovanje: Pedijatar
Dob: 74 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
28. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske 28.7.2020..
27. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 27.7.2020..
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
20. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 20.7.2020..
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
11. 3. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
26. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
4. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
27. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 27.1.2020..

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

28. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske 28.7.2020..
27. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 27.7.2020..
20. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 20.7.2020..
27. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 27.1.2020..
3. 6. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 3.6.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nada Mladina
Prosjek
Najviše
5%
5
23.2727272727273%
23
272%
Zlatan Begić
272