Munib Jusufović

FBiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH
Broj mandata:
Prijašnji status:
Obrazovanje:
Dob: 73 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

10. 2. 2021
12. 1. 2021
24. 11. 2020
8. 10. 2020
1. 9. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
23. 1. 2020
15. 1. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Munib Jusufović
Prosjek
Najviše
0%
0
4.06666666666667%
4
10%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
10

Prisutnost na glasanjima

Munib Jusufović
Prosjek
Najviše
83.8095238095238%
84
92.6268243315223%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
Lidija Bradara
100