Mirko Šarović

SDS i PDP

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDS i PDP
Broj mandata:
Prijašnji status: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Obrazovanje: Diplomirani pravnik
Dob: 64 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona u drugom čitanju
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Specijalnom izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Specijalnom izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještajima
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Planu rada
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona u prvom čitanju
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu poslanika Damira Arnauta
SUZDRŽAO se od glasanja o Mišljenju Ustavnopravne komisije
SUZDRŽAO se od glasanja o Mišljenju Ustavnopravne komisije
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
Nije glasao za Hitnom postupku
Glasao je ZA Hitnom postupku
10. 6. 2020
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Plana rada
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Izvještaju komisije
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnom postupku
11. 3. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Odluke
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Potvrđivanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Potvrđivanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Usvajanju Inicijative
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Mirko Šarović
Prosjek
Najviše
83.3333333333333%
83
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100