Mira Pekić

SDS i PDP

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDS i PDP
Dobila 2984 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Savjetnica člana Predsjedništva BiH
Obrazovanje: Diplomirana ekonomistica
Dob: 54 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Poslaničkoj inicijativi
NIje glasala za Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
NIje glasala za Usvajanju odluke
NIje glasala za Usvajanju odluke
NIje glasala za Usvajanju inicijative
NIje glasala za Usvajanju inicijative
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Prijedlogu zaključka
NIje glasala za Prijedlogu zaključka
NIje glasala za Specijalnom izvještaju
NIje glasala za Specijalnom izvještaju
NIje glasala za Izvještaju
NIje glasala za Izvještajima
NIje glasala za Izvještaju
NIje glasala za Planu rada
NIje glasala za Izvještaju
NIje glasala za Prijedlogu zaključka
NIje glasala za Izvještaju
NIje glasala za Prijedlogu zakona
NIje glasala za Prijedlogu zakona
NIje glasala za Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Hitnom postupku
Glasala je ZA Hitnom postupku
10. 6. 2020
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Primanju k znanju materijala
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Plana rada
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
SUZDRŽALA se od glasanja o Poslaničkoj inicijativi
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Mišljenju komisije
Glasala je ZA Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Izvještaju komisije
SUZDRŽALA se od glasanja o Hitnom postupku
19. 5. 2020
11. 3. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Odluke
Glasala je ZA Usvajanju Odluke
SUZDRŽALA se od glasanja o Potvrđivanju Odluke
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Potvrđivanju Odluke
SUZDRŽALA se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu zakona
SUZDRŽALA se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak u drugom krugu
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Mira Pekić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100