Mijo Matanović

HNS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Dobio 6713 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata:
Prijašnji status: Predsjednik Vlade Posavskog kantona
Obrazovanje:
Dob: 55 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Poslaničkoj inicijativi
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Glasao je ZA Usvajanju odluke
Glasao je ZA Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještajima
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Planu rada
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Hitnom postupku
Glasao je PROTIV Hitnom postupku
10. 6. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je ZA Hitnom postupku
19. 5. 2020
11. 3. 2020
Nije glasao za Usvajanju Odluke
Nije glasao za Usvajanju Odluke
Nije glasao za Potvrđivanju Odluke
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Mijo Matanović
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100