Lidija Bradara

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Delegatkinja u Domu naroda FBiH
Obrazovanje: Dipl. Ekonomistica
Dob: 50 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 4. 2021
2. 3. 2021
10. 2. 2021
15. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
13. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
12. 1. 2021
11. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 11. 2020
8. 10. 2020
1. 9. 2020
29. 7. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

15. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
13. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
11. 1. 2021
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
9. 6. 2020
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Lidija Bradara
Prosjek
Najviše
6%
6
4.06666666666667%
4
10%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
10

Prisutnost na glasanjima

Lidija Bradara
Prosjek
Najviše
100%
100
92.6268243315223%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
Lidija Bradara
100