Lidija Bradara

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Delegatkinja u Domu naroda FBiH
Obrazovanje: Dipl. Ekonomistica
Dob: 50 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

13. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti .
12. 1. 2021
11. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 11. 2020
8. 10. 2020
1. 9. 2020
29. 7. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020
9. 6. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
28. 5. 2020
14. 2. 2020
23. 1. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

13. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti .
11. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
9. 6. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Lidija Bradara
Prosjek
Najviše
6%
6
4.06666666666667%
4
10%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
10

Prisutnost na glasanjima

Lidija Bradara
Prosjek
Najviše
100%
100
92.6268243315223%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
Lidija Bradara
100