Lidija Bradara

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Delegatkinja u Domu naroda FBiH
Obrazovanje: Dipl. Ekonomistica
Dob: 49 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 10. 2020
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
1. 9. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
23. 1. 2020
15. 1. 2020
20. 12. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Lidija Bradara
Prosjek
Najviše
100%
100
100%
100
100%
Nikola Špirić
Lazar Prodanović
Asim Sarajlić
Zlatko Miletić
Amir Fazlić
100