Lazar Prodanović

RS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: RS
Broj mandata: 3
Prijašnji status: Zastupnik u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Hirurg
Dob: 63 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 10. 2020
1. 9. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
23. 1. 2020
15. 1. 2020
20. 12. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Lazar Prodanović
Prosjek
Najviše
100%
100
100%
100
100%
Nikola Špirić
Lazar Prodanović
Asim Sarajlić
Zlatko Miletić
Amir Fazlić
100