Lazar Prodanović

RS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: RS
Broj mandata: 3
Prijašnji status: Zastupnik u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Hirurg
Dob: 64 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 4. 2021
2. 3. 2021
10. 2. 2021
12. 1. 2021
24. 11. 2020
8. 10. 2020
6. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
1. 9. 2020
21. 7. 2020
20. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
8. 7. 2020
7. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
25. 6. 2020
24. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 24.6.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 24.6.2020..

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

6. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
20. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
7. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 24.6.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 24.6.2020..
10. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
27. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 27.5.2020..
12. 2. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vlada Kantona Sarajevo 12.2.2020..
21. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Lazar Prodanović
Prosjek
Najviše
9%
9
4.06666666666667%
4
10%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
10

Prisutnost na glasanjima

Lazar Prodanović
Prosjek
Najviše
93.7360178970917%
94
92.6268243315223%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
Lidija Bradara
100