Jakov Galić

SK

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SK
Dobio 4466 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 3
Broj mandata:
Prijašnji status:
Obrazovanje:
Dob: 50 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Izvještajima
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Planu rada
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Hitnom postupku
Nije glasao za Hitnom postupku
10. 6. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju materijala
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Plana rada
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Mišljenju komisije
SUZDRŽAO se od glasanja o Mišljenju komisije
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Hitnom postupku
19. 5. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Proceduri - hitni postupak
11. 3. 2020
Nije glasao za Usvajanju Odluke
Nije glasao za Usvajanju Odluke
Nije glasao za Potvrđivanju Odluke
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju inicijative
Glasao je PROTIV Potvrđivanju Odluke
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
Glasao je PROTIV Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
20. 11. 2019
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnoj proceduri
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Jakov Galić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100