Halid Genjac

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobio 12377 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
Broj mandata:
Prijašnji status: Delegat u Domu naroda BiH
Obrazovanje: Doktor medicine
Dob: 62 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
23. 7. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Izvještajima
Nije glasao za Izvještaju
SUZDRŽAO se od glasanja o Planu rada
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu poslanika Damira Arnauta
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Hitnom postupku
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnom postupku
10. 6. 2020
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Plana rada
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Usvajanju Izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Mišljenju komisije
Nije glasao za Izvještaju komisije
Nije glasao za Hitnom postupku
19. 5. 2020
11. 3. 2020
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Halid Genjac
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100