Enver Bijedić

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobio 18758 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu FBiH
Obrazovanje: Magistar ekonomskih nauka
Dob: 60 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

30. 3. 2021
25. 2. 2021
3. 2. 2021
11. 1. 2021
4. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Nije glasao za Ponovljen (Prvi krug)
Nije glasao za Prvi krug
Nije glasao za Prvi krug
Glasao je ZA Prvi krug
Nije glasao za Prvi krug
1. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 1.7.2020..
10. 6. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
1. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 1.7.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Enver Bijedić
Prosjek
Najviše
2%
2
23.5%
24
276%
Zlatan Begić
276