Enver Bijedić

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobila 18758 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu FBiH
Obrazovanje: Magistar ekonomskih nauka
Dob: 60 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

4. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti .
9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
NIje glasala za Ponovljen (Prvi krug)
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
1. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 1.7.2020..
10. 6. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
11. 3. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
26. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
4. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti .
1. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 1.7.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Enver Bijedić
Prosjek
Najviše
2%
2
23.2727272727273%
23
272%
Zlatan Begić
272