Enver Bijedić

SDP BiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDP BiH
Dobio 18758 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
Broj mandata:
Prijašnji status: Zastupnik u Parlamentu FBiH
Obrazovanje: Magistar ekonomskih nauka
Dob: 59 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Izvještajima
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Planu rada
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Hitnom postupku
Glasao je ZA Hitnom postupku
10. 6. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
SUZDRŽAO se od glasanja o Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Izvještaju komisije
Glasao je ZA Hitnom postupku
19. 5. 2020
11. 3. 2020
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Enver Bijedić
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100