Edita Đapo

SBB i PDA

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SBB i PDA
Broj mandata:
Prijašnji status: Ministrica okoliša i turizma FBiH
Obrazovanje: Doktorica ekonomije
Dob: 47 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju izvještaja
Glasala je PROTIV Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Poslaničkoj inicijativi
NIje glasala za Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
NIje glasala za Usvajanju odluke
NIje glasala za Usvajanju odluke
NIje glasala za Usvajanju inicijative
NIje glasala za Usvajanju inicijative
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
NIje glasala za Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Izvještaju
SUZDRŽALA se od glasanja o Izvještajima
Glasala je ZA Izvještaju
SUZDRŽALA se od glasanja o Planu rada
SUZDRŽALA se od glasanja o Izvještaju
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Hitnom postupku
NIje glasala za Hitnom postupku
10. 6. 2020
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Plana rada
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Poslaničkoj inicijativi
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Mišljenju komisije
Glasala je PROTIV Izvještaju komisije
NIje glasala za Hitnom postupku
19. 5. 2020
11. 3. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Odluke
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Odluke
Glasala je ZA Potvrđivanju Odluke
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Potvrđivanju Odluke
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
NIje glasala za Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Godišnjeg izvještaja
26. 6. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Edita Đapo
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100