Dženan Đonlagić

DF

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: DF
Dobio 7454 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Zastupnik u Predstavničkom domu FBiH
Obrazovanje: Doktor ekonomskih nauka
Dob: 47 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

30. 3. 2021
25. 2. 2021
3. 2. 2021
11. 1. 2021
4. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 4.1.2021..
9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasao je ZA Prvi krug
Glasao je ZA Prvi krug
Glasao je ZA Prvi krug
Nije glasao za Prvi krug
10. 6. 2020
Glasao je ZA Prvi krug
14. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 14.5.2020..

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 4.1.2021..
14. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 14.5.2020..
23. 9. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 23.9.2019..
14. 6. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 14.6.2019..
27. 5. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 27.5.2019..
12. 4. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 12.4.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dženan Đonlagić
Prosjek
Najviše
6%
6
23.5%
24
276%
Zlatan Begić
276