Dženan Đonlagić

DF

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: DF
Dobila 7454 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Zastupnik u Predstavničkom domu FBiH
Obrazovanje: Doktor ekonomskih nauka
Dob: 47 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

4. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 4.1.2021..
9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
Glasala je ZA Ponovljen (Prvi krug)
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
14. 5. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 14.5.2020..
11. 3. 2020
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
26. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Ponovljen (Prvi krug)
NIje glasala za Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
4. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH 4.1.2021..
14. 5. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 14.5.2020..
23. 9. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 23.9.2019..
14. 6. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 14.6.2019..
27. 5. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 27.5.2019..
12. 4. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti Granična policija BiH 12.4.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dženan Đonlagić
Prosjek
Najviše
6%
6
23.2727272727273%
23
272%
Zlatan Begić
272