Dušanka Majkić

RS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: RS
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Zastupnica u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Dipl. Ekonomista
Dob: 68 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 10. 2020
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
1. 9. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
23. 1. 2020
15. 1. 2020
20. 12. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Dušanka Majkić
Prosjek
Najviše
100%
100
100%
100
100%
Nikola Špirić