Dragan Mektić

SDS i PDP

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDS i PDP
Dobila 26424 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Ministar sigurnosti BiH
Obrazovanje: Kriminalista
Dob: 65 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

9. 12. 2020
14. 10. 2020
15. 9. 2020
23. 7. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
15. 7. 2020
9. 7. 2020
7. 7. 2020
NIje glasala za Ponovljen (Prvi krug)
NIje glasala za Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je PROTIV Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
10. 6. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
11. 3. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
4. 3. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 2. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Ponovljen (Prvi krug)
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
SUZDRŽALA se od glasanja o Prvi krug
NIje glasala za Prvi krug
4. 2. 2020
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
Glasala je ZA Prvi krug
28. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 3. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
28. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.