Dragan Čović

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Član Predsjedništva BiH
Obrazovanje: Doktor Ekonomskih nauka
Dob: 64 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

8. 10. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Inicijativi Denisa Bećirovića
SUZDRŽAO se od glasanja o zaključku Dušanke Majkić
1. 9. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
23. 1. 2020
15. 1. 2020
20. 12. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme