Dragan Čović

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Član Predsjedništva BiH
Obrazovanje: Doktor Ekonomskih nauka
Dob: 65 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

1. 7. 2021
27. 5. 2021
27. 4. 2021
8. 4. 2021
2. 3. 2021
10. 2. 2021
12. 1. 2021
24. 11. 2020
8. 10. 2020
1. 9. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.