Denis Zvizdić

SDA

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDA
Dobio 38506 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
Broj mandata:
Prijašnji status: Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
Obrazovanje: Doktor arhitektonskih nauka
Dob: 56 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu poslanika Nermina Nikšića
7. 7. 2020
Glasao je ZA Usvajanju odluke
Glasao je ZA Usvajanju odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Specijalnom izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještajima
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Planu rada
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Izvještaju
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu poslanika Damira Arnauta
SUZDRŽAO se od glasanja o Izvještaju Ustavnopravne komisije
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Hitnom postupku
Nije glasao za Hitnom postupku
10. 6. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Poslaničkoj inicijativi
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Izvještaju komisije
Glasao je ZA Hitnom postupku
11. 3. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Odluke
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak
16. 1. 2020
23. 12. 2019
18. 12. 2019
5. 12. 2019