Denis Bećirović

FBiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Doktor Historijskih nauka
Dob: 45 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 10. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
1. 9. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Zaključku delegata Nikole Špirića
25. 6. 2020
11. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasao je PROTIV Prijedlogu zaključka
23. 1. 2020
15. 1. 2020
20. 12. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.