Denis Bećirović

FBiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Doktor Historijskih nauka
Dob: 46 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

12. 1. 2021
5. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 11. 2020
18. 11. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
8. 10. 2020
30. 9. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
1. 9. 2020
27. 8. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
29. 7. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
2. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
25. 6. 2020
11. 6. 2020
9. 6. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

5. 1. 2021
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
18. 11. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
30. 9. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
27. 8. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
2. 7. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
9. 6. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 5. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
21. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
15. 1. 2020
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 15.1.2020..
20. 12. 2019
Postavila je pitanje [link] na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 20.12.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Denis Bećirović
Prosjek
Najviše
10%
10
4.06666666666667%
4
10%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
10

Prisutnost na glasanjima

Denis Bećirović
Prosjek
Najviše
99.1051454138702%
99
92.6268243315223%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
Lidija Bradara
100