Denis Bećirović

FBiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Doktor Historijskih nauka
Dob: 46 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

1. 7. 2021
27. 5. 2021
24. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
27. 4. 2021
8. 4. 2021
6. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
2. 3. 2021
10. 2. 2021
8. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
12. 1. 2021
5. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 11. 2020
18. 11. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
8. 10. 2020
30. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

24. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
6. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
8. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
5. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
18. 11. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
30. 9. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
27. 8. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
2. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
9. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
21. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
15. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 15.1.2020..
20. 12. 2019
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 20.12.2019..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Denis Bećirović
Prosjek
Najviše
14%
14
5.53333333333333%
6
14%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
14

Prisutnost na glasanjima

Denis Bećirović
Prosjek
Najviše
99.2792792792793%
99
92.6312448812449%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
100