Branislav Borenović

SDS i PDP

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: SDS i PDP
Dobio 24164 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske
Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
Dob: 47 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zakona
23. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju odluke
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju inicijative
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Usvajanju izvještaja
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Izvještajima
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Planu rada
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Prijedlogu zaključka
Nije glasao za Izvještaju
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Nije glasao za Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Hitnom postupku
Glasao je ZA Hitnom postupku
10. 6. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju materijala
Glasao je PROTIV Poslaničkoj inicijativi
Glasao je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Mišljenju komisije
SUZDRŽAO se od glasanja o Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Mišljenju komisije
Glasao je PROTIV Izvještaju komisije
Nije glasao za Hitnom postupku
11. 3. 2020
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
Glasao je ZA Usvajanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Potvrđivanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Potvrđivanju Odluke
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Informacije
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Primanju k znanju Izvještaja
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zakona
Glasao je ZA Prijedlogu zakona
4. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Inicijative
SUZDRŽAO se od glasanja o Usvajanju Izvještaja

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Branislav Borenović
Prosjek
Najviše
66.6666666666667%
67
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100