Borjana Krišto

HNS

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: HNS
Dobila 4440 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 1
Broj mandata:
Prijašnji status: Poslanica u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Diplomirana pravnica
Dob: 59 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

14. 10. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
23. 7. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju poslaničke inicijative
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Poslaničkoj inicijativi
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
7. 7. 2020
Glasala je ZA Usvajanju odluke
Glasala je ZA Usvajanju odluke
Glasala je ZA Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Prijedlogu zaključka
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je ZA Izvještajima
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je ZA Planu rada
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je ZA Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Izvještaju
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Prijedlogu zakona
Glasala je ZA Hitnom postupku
Glasala je PROTIV Hitnom postupku
10. 6. 2020
NIje glasala za Usvajanju inicijative
NIje glasala za Usvajanju inicijative
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Plana rada
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Poslaničkoj inicijativi
NIje glasala za Poslaničkoj inicijativi
NIje glasala za Poslaničkoj inicijativi
NIje glasala za Poslaničkoj inicijativi
NIje glasala za Prijedlogu zakona
NIje glasala za Prijedlogu zaključka
NIje glasala za Prijedlogu zakona
NIje glasala za Mišljenju komisije
NIje glasala za Mišljenju komisije
NIje glasala za Mišljenju komisije
NIje glasala za Mišljenju komisije
NIje glasala za Izvještaju komisije
NIje glasala za Hitnom postupku
19. 5. 2020
Glasala je PROTIV Proceduri - hitni postupak
Glasala je PROTIV Proceduri - hitni postupak
Glasala je PROTIV Proceduri - hitni postupak
Glasala je PROTIV Proceduri - hitni postupak
11. 3. 2020
NIje glasala za Usvajanju Odluke
NIje glasala za Usvajanju Odluke
NIje glasala za Potvrđivanju Odluke
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
NIje glasala za Usvajanju Izvještaja
26. 2. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju inicijative
Glasala je ZA Potvrđivanju Odluke
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Prijedlogu zakona
Glasala je PROTIV Zahtjevu za hitni postupak
4. 2. 2020
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Inicijative
SUZDRŽALA se od glasanja o Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je ZA Usvajanju Inicijative
Glasala je PROTIV Prijedlogu zaključka
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
Glasala je ZA Usvajanju Izvještaja
SUZDRŽALA se od glasanja o Zahtjevu za hitni postupak

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Borjana Krišto
Prosjek
Najviše
100%
100
97.6190476190476%
98
100%
Adil Osmanović
Nikola Lovrinović
Dragan Mektić
Šemsudin Mehmedović
Mijo Matanović
100