Bariša Čolak

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Delegat u Domu naroda BiH
Obrazovanje: Dipl. Pravnik
Dob: 65 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 4. 2021
2. 3. 2021
10. 2. 2021
13. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
12. 1. 2021
11. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
24. 11. 2020
8. 10. 2020
1. 9. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020
28. 5. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

13. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
11. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bariša Čolak
Prosjek
Najviše
2%
2
4.06666666666667%
4
10%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
10

Prisutnost na glasanjima

Bariša Čolak
Prosjek
Najviše
99.5525727069351%
100
92.6268243315223%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
Lidija Bradara
100