Bariša Čolak

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Delegat u Domu naroda BiH
Obrazovanje: Dipl. Pravnik
Dob: 65 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

1. 7. 2021
27. 5. 2021
27. 4. 2021
8. 4. 2021
4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
2. 3. 2021
10. 2. 2021
9. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
13. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
12. 1. 2021
11. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
24. 11. 2020
8. 10. 2020
1. 9. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
9. 2. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
13. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
11. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bariša Čolak
Prosjek
Najviše
4%
4
5.53333333333333%
6
14%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
14

Prisutnost na glasanjima

Bariša Čolak
Prosjek
Najviše
99.6396396396396%
100
92.6312448812449%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
100