Bariša Čolak

FBiH-HR

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH-HR
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Delegat u Domu naroda BiH
Obrazovanje: Dipl. Pravnik
Dob: 64 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 10. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o dopuni dnevnog reda Denis Bećirović
1. 9. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
23. 1. 2020
15. 1. 2020
20. 12. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Bariša Čolak
Prosjek
Najviše
100%
100
100%
100
100%
Nikola Špirić
Lazar Prodanović
Asim Sarajlić
Zlatko Miletić
Amir Fazlić
100