Bakir Izetbegović

FBiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH
Broj mandata: 1
Prijašnji status: Član Predsjedništva BiH
Obrazovanje: Dip. ing. Arhitekture
Dob: 64 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

8. 10. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o trećem zaključku Denisa Bećirovića
1. 9. 2020
8. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Zaključku Kluba hrvatskog naroda
25. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
23. 1. 2020
15. 1. 2020
20. 12. 2019
13. 3. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Bakir Izetbegović
Prosjek
Najviše
100%
100
100%
100
100%
Nikola Špirić
Lazar Prodanović
Asim Sarajlić
Zlatko Miletić
Amir Fazlić
100