Asim Sarajlić

FBiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH
Broj mandata: 2
Prijašnji status: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
Obrazovanje: Profesor sigurnosti
Dob: 46 godina
Društvene mreže:

Zadnje aktivnosti

1. 7. 2021
27. 5. 2021
27. 4. 2021
8. 4. 2021
2. 3. 2021
10. 2. 2021
12. 1. 2021
24. 11. 2020
8. 10. 2020
1. 9. 2020
29. 7. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

28. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH 28.5.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Tužilaštvo BiH 28.5.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Asim Sarajlić
Prosjek
Najviše
2%
2
5.53333333333333%
6
14%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
14

Prisutnost na glasanjima

Asim Sarajlić
Prosjek
Najviše
94.954954954955%
95
92.6312448812449%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
100