Amir Fazlić

FBiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH
Broj mandata: 3
Prijašnji status: Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH
Obrazovanje: Doktor Hemijskih nauka
Dob: 58 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

1. 7. 2021
27. 5. 2021
27. 4. 2021
8. 4. 2021
2. 3. 2021
10. 2. 2021
12. 1. 2021
24. 11. 2020
8. 10. 2020
1. 9. 2020
21. 7. 2020
8. 7. 2020
25. 6. 2020
11. 6. 2020

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

28. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH 28.5.2020..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Amir Fazlić
Prosjek
Najviše
1%
1
5.53333333333333%
6
14%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
14

Prisutnost na glasanjima

Amir Fazlić
Prosjek
Najviše
100%
100
92.6312448812449%
93
100%
Amir Fazlić
Dušanka Majkić
100