Amir Fazlić

FBiH

opozicija

Osnovne informacije

Klubovi: FBiH
Broj mandata: 3
Prijašnji status: Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH
Obrazovanje: Doktor Hemijskih nauka
Dob: 57 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

8. 10. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o trećem zaključku Denisa Bećirovića
SUZDRŽAO se od glasanja o drugom zaključku Denisa Bećirovića
1. 9. 2020
8. 7. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Zaključku Kluba hrvatskog naroda
25. 6. 2020
28. 5. 2020
14. 2. 2020
SUZDRŽAO se od glasanja o Prijedlogu zaključka
23. 1. 2020
15. 1. 2020
20. 12. 2019

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima

Amir Fazlić
Prosjek
Najviše
100%
100
100%
100
100%
Nikola Špirić
Lazar Prodanović
Asim Sarajlić
Zlatko Miletić
Amir Fazlić
100